Eğitim Sitesi

Online Elektronik Ticaret Terimleri Sözlüğü

  terimler Açık anahtar:Açık anahtarlı bir kriptografik yöntem (algoritma) kullanan bir kullanıcının kendisine ait olan ik devam

  terimler Açık anahtar altyapısı-AAA:Bilgi iletişiminde açık anahtarlı kriptografinin yaygın ve güvenli olarak kullanılabilmesini sağla devam

  terimler Açık anahtarlı kriptografi:Her kullanıcıya, sürekli kullanım için biri açık diğeri gizli iki anahtarın verildiği şifreleme/şi devam

  terimler Açık bilgisayar ağı:İsteyen herhangi bir bilgisayar kullanıcısının bağlanabileceği ve diğer kişilerle bilgisayar üzeri devam

  terimler Anahtar:Şifreleme ve şifre çözme sırasında kullanılan sayı dizisi. (key) devam

  terimler Anahtar Kelime:Sitenin veya siteye ait sayfaların içeriğine dair kullanıcılara ve arama motorlarına fikir veren k devam

  terimler Anahtar üretimi:Açık anahtarlı kriptografide, her kullanıcının açık/gizli anahtar çiftinin, kullanılan kriptografi devam

  terimler Anahtar yönetimi:Açık anahtarlı kriptografide her kullanıcıya farklı anahtar çiftleri verilmesi, kullanıcıların açı devam

  terimler Anahtarı bulan kurum-ABK:Yasal erişime yardımcı olmak amacıyla kurulan ve yargının gerektirdiği durumlarda, zan altındaki k devam

  terimler Arama Motoru:İnternet sitelerini arşivleyerek, kullanıcıların aradıkları konulardaki site ve sayfaları hızlı ve devam

  terimler Basit bölüm:Hiçbir sınıflandırmaya ihtiyacı olmayan bölüm. (Anlamı sabit ve açık olan bölüm)(Simple segment) devam

  terimler Basit veri elemanı:Tek bir değer taşıyan veri elemanı. (Simple data element) devam

  terimler Bilgi bütünlüğü:Bilginin saklanması veya açık/kapalı iletişim ağlarından iletimi sırasında içerik açısından herhan devam

  terimler Bilgi güvenliği:Bilginin, i) kime ait olduğu belirlenmiş, ii) bütünlüğü korunarak, ve iii) gizliliği sağlanmış ola devam

  terimler Bölüm adı:Doğal dilde bir ya da daha çok sözcük ile veri bölümü kavramının tanımlanması. (Segment name) devam

  terimler Bölüm kodu:Bölüm rehberinde tanımlandığı şekilde, her bölümü tek olarak gösteren kod.(Segment code) devam

  terimler Bölüm rehberi:Tanımlandırılmış, isimlendirilmiş bölümler listesi. (Segment directory) devam

  terimler Çift anahtarlı kriptografi:Açık anahtarlı kriptografi veya asimetrik kriptografi. (double key cryptography) devam

  terimler Dijital ticaret:Dijital ticaret, elektronik ticaret ve e-ticaret ile aynı anlama gelmektedir. İnternet üzerinden z devam

  terimler Doküman:Bir verinin üzerine kayıt edildiği, insan ya da makine tarafından okunabilen, (değişmez) veri taşı devam

  terimler Elektronik kimlik belgesi-EKB:Onay kurumunun hazırladığı ve sayısal olarak imzaladığı, hangi açık anahtarın hangi kişiye ait old devam

  terimler Elektronik Veri Değişimi:Standart bir yapıda bilgisayardan bilgisayara veri (ticari) transferi. (Electronic Data Interchang devam

  terimler Elektronik veri değişimi-EVD:Standart bir formda yazılmış olan bilgilerin bilgisayarlar arasında aktarımı ve otomatik olarak yo devam

  terimler Erişim:Herhangi bir sistemi kullanmaya başlama, örneğin bir elektronik ticaret sistemine bilgisayar üzeri devam

  terimler EVD kurumu:Bir ülkede EVD kullanımını düzenleyen kuruluş, örneğin, ABD'deki EDIA, Avustralya'daki EDICA, Kana devam

  terimler EVD servis sunucusu:Bir EVD servisinin merkezinde olan bilgisayar sistemi. (EDI server) devam

  terimler Gizli -özel, kişisel- anahtar:Açık anahtarlı kriptografi kullanan bir kullanıcının, kendisine ait olan iki anahtarından gizli tu devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Elektronik Ticaret Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 61

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın