Oyun Siteleri

Online Elektronik Ticaret Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Elektronik Ticaret Terimleri Sözlüğü

  terimlerAçık anahtar: Açık anahtarlı bir kriptografik yöntem (algoritma) kullanan bir kullanıcının kendisine ait olan iki anahtarından kamuya açık olanı. (public

  terimlerAçık anahtar altyapısı-AAA: Bilgi iletişiminde açık anahtarlı kriptografinin yaygın ve güvenli olarak kullanılabilmesini sağlamaya yarayan ve birbirleriyle eşgüdüm iç

  terimlerAçık anahtarlı kriptografi: Her kullanıcıya, sürekli kullanım için biri açık diğeri gizli iki anahtarın verildiği şifreleme/şifre çözme yöntemlerinin tümü. Asime

  terimlerAçık bilgisayar ağı: İsteyen herhangi bir bilgisayar kullanıcısının bağlanabileceği ve diğer kişilerle bilgisayar üzerinden iletişim kurabileceği, herkese aç

  terimlerAnahtar: Şifreleme ve şifre çözme sırasında kullanılan sayı dizisi. (key)

  terimlerAnahtar Kelime: Sitenin veya siteye ait sayfaların içeriğine dair kullanıcılara ve arama motorlarına fikir veren kelime ya da kelime topluluklarına anahtar kel

  terimlerAnahtar üretimi: Açık anahtarlı kriptografide, her kullanıcının açık/gizli anahtar çiftinin, kullanılan kriptografik yönteme bağlı matematiksel işlemlerl

  terimlerAnahtar yönetimi: Açık anahtarlı kriptografide her kullanıcıya farklı anahtar çiftleri verilmesi, kullanıcıların açık anahtarlarının herkesin ulaşımına

  terimlerAnahtarı bulan kurum-ABK: Yasal erişime yardımcı olmak amacıyla kurulan ve yargının gerektirdiği durumlarda, zan altındaki kişinin gizli anahtarının matematiksel yö

  terimlerArama Motoru: İnternet sitelerini arşivleyerek, kullanıcıların aradıkları konulardaki site ve sayfaları hızlı ve kolay bir şekilde bulmalarını sağlaya

  terimlerBasit bölüm: Hiçbir sınıflandırmaya ihtiyacı olmayan bölüm. (Anlamı sabit ve açık olan bölüm)(Simple segment)

  terimlerBasit veri elemanı: Tek bir değer taşıyan veri elemanı. (Simple data element)

  terimlerBilgi bütünlüğü: Bilginin saklanması veya açık/kapalı iletişim ağlarından iletimi sırasında içerik açısından herhangi bir değişime uğratılmamış olma

  terimlerBilgi güvenliği: Bilginin, i) kime ait olduğu belirlenmiş, ii) bütünlüğü korunarak, ve iii) gizliliği sağlanmış olarak iletimi ve saklanması. (information

  terimlerBölüm adı: Doğal dilde bir ya da daha çok sözcük ile veri bölümü kavramının tanımlanması. (Segment name)

  terimlerBölüm kodu: Bölüm rehberinde tanımlandığı şekilde, her bölümü tek olarak gösteren kod.(Segment code)

  terimlerBölüm rehberi: Tanımlandırılmış, isimlendirilmiş bölümler listesi. (Segment directory)

  terimlerÇift anahtarlı kriptografi: Açık anahtarlı kriptografi veya asimetrik kriptografi. (double key cryptography)

  terimlerDijital ticaret: Dijital ticaret, elektronik ticaret ve e-ticaret ile aynı anlama gelmektedir. İnternet üzerinden ziyaretçilerin dijital veya fiziki ürünleri par

  terimlerDoküman: Bir verinin üzerine kayıt edildiği, insan ya da makine tarafından okunabilen, (değişmez) veri taşıyıcı.(Document)

  terimlerElektronik kimlik belgesi-EKB: Onay kurumunun hazırladığı ve sayısal olarak imzaladığı, hangi açık anahtarın hangi kişiye ait olduğunu gösteren belge. (digital certifi

  terimlerElektronik Veri Değişimi: Standart bir yapıda bilgisayardan bilgisayara veri (ticari) transferi. (Electronic Data Interchange)

  terimlerElektronik veri değişimi-EVD: Standart bir formda yazılmış olan bilgilerin bilgisayarlar arasında aktarımı ve otomatik olarak yorumlanıp işlenebilmesi. (electronic data int

  terimlerErişim: Herhangi bir sistemi kullanmaya başlama, örneğin bir elektronik ticaret sistemine bilgisayar üzerinden bağlanarak iletişim kurma. (access)

  terimlerEVD kurumu: Bir ülkede EVD kullanımını düzenleyen kuruluş, örneğin, ABD'deki EDIA, Avustralya'daki EDICA, Kanada'daki EDICC veya Yeni Zelanda'daki EDIANZ

  terimlerEVD servis sunucusu: Bir EVD servisinin merkezinde olan bilgisayar sistemi. (EDI server)

  terimlerGizli -özel, kişisel- anahtar: Açık anahtarlı kriptografi kullanan bir kullanıcının, kendisine ait olan iki anahtarından gizli tutulanı.(private key)

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3   SONRAKİ   »»

  Elektronik Ticaret Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 61

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın