Eğitim Siteleri

Online Sanat Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Sanat Terimleri Sözlüğü

  terimlerA Tipi Renkli Film (Type A Colour Film): 3400 derece K ışığına sahip yapay aydınlatmaya dengelenmiş filmlerin genel adı.

  terimlerAbadi Kağıt: Ham ipekten yapılan bir kağıt türüdür. Dut ağacı elyafından yapılanları da vardır.

  terimlerAbaküs: Antik sütun başlıklarının en üstünde bulunan taş levhaya verilen ad.

  terimlerAbanoz: Çok sert, dayanıklı, siyaha yakın koyu renkte, oymacılıkta kullanılan tropik ağaç türü.

  terimlerAberasyon (Aberration ): Görüntü bozulması.

  terimlerAbide: Eski dilde anıt. Önemli bir olay yada kişi - kişileri anmak, ilke düşünce ve ideali yüceltmek için konuyla ilgili yere yapılan ve çevreye e

  terimlerAbidevi: Anıtsal.

  terimlerAbir: Mürekkebe katılan koku verici madde. Yaygınlıkla Beyaz Sandal, Sümbül Kökü, İğde Çiçekleri, Turunç, Kırmızı Gül, Narenciye otları il

  terimlerAbstrak Sanat: Soyut sanat.

  terimlerAbstre Sanat: Soyut Sanat.

  terimlerAçık Komposizyon: Resim düzlemi üzerinde betimlenen gerçekliğin, gerçekte resmin sınırları dışında da sürüp giden doğal gerçekliğin bir parçası olduğ

  terimlerAdak Levhası: Sümerlilere ait, üzerinde kabartma şeklinde çeşitli tasvirlerin ve yazıların bulunduğu, genellikle kahramanlıkların anlatıldığı tabletle

  terimlerAditum: Romalıların mabetlerinde bulunan içinde tanrı heykelinin veya değerli eşyasının bulunduğu kutsal oda.

  terimlerAdjunktion: Eklenti. Kolaj, akümülasyon ve asamblajı da kapsayan bir sanat tekniğidir.

  terimlerAfiş: Halkı bir düşüncenin, bir malın ya da bir olayın varlığı konusunda bilgilendirme amacıyla duvarlara asılan, yapıştırılan, resimli yazı

  terimlerAfterimaj: Bir imgeye bir süre baktıktan sonra göz sinirlerinin bu imgeyi ilk imgeden sonra bakılan imgeye taşıyarak oluşturduğu görsel olguyu tanımlam

  terimlerAgora: 1. Eski Yunanlılarda kent devletiyle ilgili sorunların konuşulduğu, çevresi revaklı meydan. 2. Pazar yeri. 3. Yunan klâsik döneminde; s

  terimlerAğaç Baskı: Bu baskı tipinde Kalıp olarak düzgün yüzeyli ağaç, oyma ve kazımaya elverişli muşambalar (linolyum / Linol baskı) kullanılır.

  terimlerAğaç Direkli Cami: Örtü bölümünü taşıyan ağaç direklere sahip cami tipidir. Çok sayıda ağaç direkle taşınan ahşap çatılı bu yapılar, genellikle XIII

  terimlerAğırlık Kulesi: Büyük Kubbelerin ve bunları taşıyan kemerlerin itme güçlerini karşılamak amacıyla, kubbelerin dış çevrelerine yapılan ve ağırlık vere

  terimlerAğtonoz: Gotik mimaride ağ biçimli tonoz.

  terimlerAhşap: Ağaç malzemeden yapılmış her türlü ürün.

  terimlerAjur: Mermer, tahta vb. malzemeyi kafes gibi delikli olarak oyup süsleme tekniği.

  terimlerAkademi: 1. Türlü sanat çalışmalarının yapıldığı yüksek okul. Değişik sanat görüşleri. 2. Güzel sanatlar öğretimi yapan okullarla kimi b

  terimlerAkademik: 1. Bilimsel niteliği olan. 2. Geleneksel anlamda, güzel sanat alanında, bir görüşün dışına çıkmadan belli ilke ve kurallara bağlı ola

  terimlerAkademizm: Akademizm sözcüğü, bir sanat dalında her türden yeni atılımı yadsıyarak, değişmez olduğu varsayılan onaylanmış, standartlaşmış ilke

  terimlerAkant: Yabani enginar yaprağı biçimindeki süsleme elemanı.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Sanat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1042

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın