Eğitim Sitesi

Koordine kovalent bağ Nedir? Koordine kovalent bağ Hakkında Kısaca Bilgi

Koordine kovalent bağ Terimi Hakkında Bilgiler

Koordine kovalent bağKimya Terimi Olarak Koordine kovalent bağ:
Başlangıçta bir Lewis bazına ait olan bir elektron çiftinin bir Lewis asidi ile paylaşılması sonucu oluşan kovalent bağ.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Ortaklanmamış elektron çifti: Bir atomun değerlik elektronları katmanında bulunan, bağ yapmamış elektron çifti. devam et

  box Anyon: Negatif (-) yüklü iyon. devam et

  box Termit tepkimesi: Bir metal oksidi serbest metale dönüştürmek için alüminyum metalinin indirgen olarak kullanıldığı indirgenme-yükseltgenme tepkimesi. devam et

  box Karışım: İki ya da daha fazla maddenin kimyasal tepkimeye girmeden, gelişigüzel oranlarda, kimyasal özelliklerini yitirmeden oluşturdukları madde. devam et

  box Doymuş Çözelti: Belirli bir sıcaklıkta çözücüsünün çözebileceği kadar çözünen bulunduran çözelti. devam et

  box Bileşik Kaplar: Kesitleri ve şekilleri farklı iki veya daha çok kabın, tabanlarının birleştirilmesiyle elde edilen kaplara bileşik kaplar denir. devam et

  box Pauli Prensibi: 1- Bir atomda dört quantum sayılarda birbirinin tamamen aynı olan iki elektron bulunamaz. 2- Bir orbitalde zıt spinli olmak üzere ikiden fazla elek devam et

  box Molar hacim: 1 mol maddenin kapladığı hacim. devam et