Eğitim Sitesi

Kollektif şirket Nedir? Kollektif şirket Hakkında Kısaca Bilgi

Kollektif şirket Terimi Hakkında Bilgiler

Kollektif şirketHukuk Terimi Olarak Kollektif şirket:
ticari bir işletmeyi ticari ünvan altında işletmek üzere hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu sınırlanmamış olan ticari şirkettir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Murakabe: denetleme; kontrol; gözetme devam et

  box Görevsizlik Kararı: Yargıcın bir davada mahkemeyi görev alanında bulmaması. devam et

  box Kaza-i taksim: Ortakların kendi aralarında anlaşarak ortak mallarını paylaşamama durumunda ortaklığın giderilmesi talebiyle mahkemeye başvurmaları ile açılan dava sü devam et

  box Sosyal ilişkiler: Şahısların birbirleriyle veya toplumla olan ilişkileridir. devam et

  box Iskat: düşürme; hükümden düşürme; yok etme; iptal devam et

  box Hafiyyen: Gizli olarak; saklı olarak; gizlice devam et

  box Metrukiyet: Yürürlükte bulunan kanunun uygulanmaması durumu. devam et

  box Adi Kefalet: Alacaklının öncelikle borçluyu, daha sonra kefili takip edebileceği kefalettir. devam et