eğitim sitesi

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimlerDenkleştirilmiş Denklem: Aynı tip atomların, denklemin her iki tarafında da aynı sayıda bulunduğu eşitlik.

  terimlerDenkleştirme: Kimyasal denklemlerde element ya da bileşiklerin önüne konulan mol sayılarının eşitlenmesi olayına denkleştirme denir.

  terimlerDepozisyon: Gaz halindeki bir maddenin sıvı hale geçmeden direk katı hale geçmesine depozisyon denir.

  terimlerDerişik: Birim çözelti hacminde çözünme oranı çok olan madde için kullanılan niteleme.

  terimlerDerişik Çözelti: Başka bir çözeltiye göre çözüneni çok olan çözelti.

  terimlerDerişim: Bir maddenin belirli miktardaki bir çözücü veya bir çözeltinin içindeki göreceli miktarı.

  terimlerDerişim (Konsantrasyon): Bir çözeltinin veya çözücünün birim hacminde veya birim kütlesinde çözünmüş olan madde miktarı.

  terimlerDestilasyon: Isıtma ve soğutma yoluyla iki ya da daha fazla maddenin sıvı ya da buhar karışımlarının saflaştırılması amacıyla küçük bileşenlere a

  terimlerDeterjan: Petrol türevinden elde edilen temizleme, arıtma özelliği olan toz, sıvı veya krem halinde bulunabilen kimyasal madde.

  terimlerDevamlı Spektrum: Beyaz ışık bütün renkleri içerdiğinden bir prizmadan geçirilirse elde edilen renkler sürekli olur, yani birinin bitmek üzere olduğu anda ö

  terimlerDezenfektan: Mikrop öldürücü madde.

  terimlerDializ: Bir çözelti içerisindeki küçük iyon veya moleküllerin yarı geçirgen bir zardan geçmesi ve büyük iyon veya moleküllerin geçmemesi işlemi

  terimlerDifüzyon: 1- Bir gazın havada veya başka bir gaz içinde yayılması. 2-Birbiri ile temasta bulunan iki akışkanın, birbiri içinde kendiliğinden homojen o

  terimlerDimer: Aynı iki molekülün moleküller arası bağlarla birleşmesi sonucu oluşan molekül, iki küçük alt birime sahip molekül.

  terimlerDinamik denge: Bir kimyasal reaksiyonda, ileri ve geri yöndeki reaksiyon hızlarının eşit olduğu konum.

  terimlerDipol: 1-Eşit olmayan bir biçimde dağılmış elektrik yükü. 2-Polar bağda pozitif ve negatif yüklerin ayrılması

  terimlerDipol-Dipol Çekimi: İki polar molekül yan yana geldiğinde her iki molekülün zıt kutupları arasında oluşan çekim kuvvetine dipol-dipol çekimi adı verilir.

  terimlerDisakkarit: İki monosakkarit molekülünün bir su molekülü vererek birleşmesiyle oluşan molekül.

  terimlerDisproporsiyon: Redoks reaksiyonlarında aynı elementin hem yükseltgenip hem de indirgenmesi

  terimlerDisübstitüe benzen: Benzen halkasına iki grubun bağlanmasıyla oluşan moleküllerin genel adı.

  terimlerDiyaliz: Böbrek yetmezliği olan kişilerde vücutta biriken fazla sıvı ve atık maddelerin yarı geçirgen bir membran aracılığıyla temizlenmesi işlem

  terimlerDNA: Hücre çekirdeğindeki kromozomların genlerini taşıyan nükleik asit.

  terimlerDoğal Radyoaktiflik: Atom numarası 83'ten büyük olan elementlerin kendiliğinden çeşitli ışımalar yaparak yeni elementlere dönüşmesi

  terimlerDonma: Sıvı haldeki bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesi.

  terimlerDonma Noktası: Saf bir sıvının, normal atmosfer basıncı altında katı hâle geçtiği o sıvıya özgü sıcaklık değeri.

  terimlerDonma Sıcaklığı: Sıvı haldeki maddenin ısı vererek katılaşmaya başladığı sıcaklık noktasına donma sıcaklığı denir.

  terimlerDoygun Çözelti: Belli bir sıcaklıkta çözebileceği en fazla çözüneni içeren çözelti.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   5 6 7 8 9 10 11   SONRAKİ   »»

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın