Oyun Siteleri
27 Ekim 2016 Perşembe

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüElektron Yakalama : Çekirdeğe en yakın bir enerji seviyesinden bir elektronun çekirdek tar... devam et

  terimler sözlüğüElektronegatiflik : Bir molekül içerisindeki atomun elektronları kendine doğru göreceli çe... devam et

  terimler sözlüğüElektrot : 1-Elektron alışverişinin gerçekleştiği iletken levhalardır. Anot (+) v... devam et

  terimler sözlüğüElement : Kimyasal metodlarla daha basit parçacıklara ayrılamayan, aynı cins ato... devam et

  terimler sözlüğüEmülgatör : Birbiri içerisinde karışmayan maddelerin karışmasını sağlamak amacıyla... devam et

  terimler sözlüğüEmülsiyon : Sıvı + sıvı heterojen karışımlarının özel adıdır. Sıvı + sıvı karışım... devam et

  terimler sözlüğüEnantiyomer : Birbirinin, üst üste çakışmayan ayna görüntüleri olan optik izomerlerd... devam et

  terimler sözlüğüEndotermik Tepkime : Isı alarak gerçekleşen tepkime.... devam et

  terimler sözlüğüEndotermik Reaksiyon : Dışarıdan ısı alarak gerçekleşen reaksiyonlardır.... devam et

  terimler sözlüğüEnerji Seviyesi : Çekirdek etrafında aynı enerjideki elektronların bulunduğu yörüngelerd... devam et

  terimler sözlüğüEnol : 1-Alkinlere civa (II) sülfat eşliğinde su katılarak oluşan kararsız ar... devam et

  terimler sözlüğüEntalpi : 1-Maddenin yapısında depoladığı her türlü enerji toplamı (∆H) ... devam et

  terimler sözlüğüEntropi : Bir sistemin düzensizliğinin ölçüsü.... devam et

  terimler sözlüğüEnzim : Canlı bünyesinde gerçekleşen kimyasal tepkimeleri hızlandıran bileşik.... devam et

  terimler sözlüğüErime : Katı hâlden ısı alarak sıvı hâle geçme.... devam et

  terimler sözlüğüErime Isısı : Sabit basınç ve sıcaklıkta, 1 gram maddenin erimesi için gerekli ısı.... devam et

  terimler sözlüğüErime Noktası : Katı hâldeki maddenin sıvı hâle geçtiği sıcaklık noktası.... devam et

  terimler sözlüğüErime Sıcaklığı : Katı haldeki maddenin ısı alarak sıvı hale geçmeye başladığı sıcaklık ... devam et

  terimler sözlüğüEş Değer Kütle : Atom veya molekül kütlesinin etki değerliğine bölünmesiyle elde edilen... devam et

  terimler sözlüğüEşdeğerlik noktası : Titrasyonda, yeterli titrant ilave edildiğinde indikatörün renk değişt... devam et

  terimler sözlüğüEter : Sudaki hidrojenlerin yerine alkil gruplarının geçmesiyle oluşan bileşi... devam et

  terimler sözlüğüEtkin Çarpışma : Tepkimeye girenlerin tepkime ile sonuçlanan çarpışmaları.... devam et

  terimler sözlüğüEtüv : İçinde belirli bir sıcaklık elde edilerek kurutma, mikrop üretme ve de... devam et

  terimler sözlüğüEylemsizlik : Maddelerin hareket ve durumunu koruma eğilimine eylemsizlik denir.... devam et

  terimler sözlüğüf – bloku : Periyodik tabloda f orbitallerinin dolmakta olduğu elementlerin oluştu... devam et

  terimler sözlüğüFahrenheit (°F) : Suyun donma noktasını 32 ve kaynama noktasını 212 olarak kabul eden sı... devam et

  terimler sözlüğüFahrenheit sıcaklık cetveli. : Buzun 32°F da eridiğini ve suyun 212 °F da kaynadığını kabul eden sıca... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   7 8 9 10 11 12 13   SONRAKİ   »»

  Arabalı Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın