Eğitim Siteleri

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimlerElektron Yakalama: Çekirdeğe en yakın bir enerji seviyesinden bir elektronun çekirdek tarafından yakalanmasıyla oluşan radyoaktif bozunma şekli

  terimlerElektronegatiflik: Bir molekül içerisindeki atomun elektronları kendine doğru göreceli çekme kabiliyeti. Bir atomun bağ elektronlarına sahip çıkma isteğine

  terimlerElektrot: 1-Elektron alışverişinin gerçekleştiği iletken levhalardır. Anot (+) ve Katot (-) olmak üzere ikiye ayrılır. 2-Yüzeyindeki maddeyle çö

  terimlerElement: Kimyasal metodlarla daha basit parçacıklara ayrılamayan, aynı cins atomlardan meydana gelen en basit yapıdaki madde.

  terimlerEmülgatör: Birbiri içerisinde karışmayan maddelerin karışmasını sağlamak amacıyla kullanılan maddelere homojenlik kazandıran dışarıdan ilave edilen

  terimlerEmülsiyon: Sıvı + sıvı heterojen karışımlarının özel adıdır. Sıvı + sıvı karışımının faz oluşturmuş halidir. Birbiri içerisinde çözün

  terimlerEnantiyomer: Birbirinin, üst üste çakışmayan ayna görüntüleri olan optik izomerlerden her biri.

  terimlerEndotermik Tepkime: Isı alarak gerçekleşen tepkime.

  terimlerEndotermik Reaksiyon: Dışarıdan ısı alarak gerçekleşen reaksiyonlardır.

  terimlerEnerji Seviyesi: Çekirdek etrafında aynı enerjideki elektronların bulunduğu yörüngelerdir.

  terimlerEnol: 1-Alkinlere civa (II) sülfat eşliğinde su katılarak oluşan kararsız ara ürün. 2-Bir alken molekülünde ikili bağın bulunduğu karbon ato

  terimlerEntalpi: 1-Maddenin yapısında depoladığı her türlü enerji toplamı (∆H) 2-Sabit basınçta ısı değişimlerini ifade eden nicelik.

  terimlerEntropi: Bir sistemin düzensizliğinin ölçüsü.

  terimlerEnzim: Canlı bünyesinde gerçekleşen kimyasal tepkimeleri hızlandıran bileşik. Canlı hücrelerde üretilen organik katalizörler.

  terimlerErime: Katı hâlden ısı alarak sıvı hâle geçme.

  terimlerErime Isısı: Sabit basınç ve sıcaklıkta, 1 gram maddenin erimesi için gerekli ısı.

  terimlerErime Noktası: Katı hâldeki maddenin sıvı hâle geçtiği sıcaklık noktası.

  terimlerErime Sıcaklığı: Katı haldeki maddenin ısı alarak sıvı hale geçmeye başladığı sıcaklık noktasına erime sıcaklığı denir.

  terimlerEş Değer Kütle: Atom veya molekül kütlesinin etki değerliğine bölünmesiyle elde edilen kütle.

  terimlerEşdeğerlik noktası: Titrasyonda, yeterli titrant ilave edildiğinde indikatörün renk değiştirdiği konum.

  terimlerEter: Sudaki hidrojenlerin yerine alkil gruplarının geçmesiyle oluşan bileşiklere eter denir.

  terimlerEtkin Çarpışma: Tepkimeye girenlerin tepkime ile sonuçlanan çarpışmaları.

  terimlerEtüv: İçinde belirli bir sıcaklık elde edilerek kurutma, mikrop üretme ve dezenfekte veya sterilizasyon gibi gâyelerle kullanılan alete etüv denilir

  terimlerEylemsizlik: Maddelerin hareket ve durumunu koruma eğilimine eylemsizlik denir.

  terimlerf - bloku: Periyodik tabloda f orbitallerinin dolmakta olduğu elementlerin oluşturduğu küme.

  terimlerFahrenheit (°F): Suyun donma noktasını 32 ve kaynama noktasını 212 olarak kabul eden sıcaklık birimidir.

  terimlerFahrenheit sıcaklık cetveli.: Buzun 32°F da eridiğini ve suyun 212 °F da kaynadığını kabul eden sıcaklık cetveli.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   7 8 9 10 11 12 13   SONRAKİ   »»

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın