Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

terimler Elektron Yakalama:Çekirdeğe en yakın bir enerji seviyesinden bir elektronun çekirdek tarafından yakalanmasıyla oluşa devam

terimler Elektronegatiflik:Bir molekül içerisindeki atomun elektronları kendine doğru göreceli çekme kabiliyeti. Bir atomun b devam

terimler Elektrot:1-Elektron alışverişinin gerçekleştiği iletken levhalardır. Anot (+) ve Katot (-) olmak üzere ikiy devam

terimler Element:Kimyasal metodlarla daha basit parçacıklara ayrılamayan, aynı cins atomlardan meydana gelen en bas devam

terimler Emülgatör:Birbiri içerisinde karışmayan maddelerin karışmasını sağlamak amacıyla kullanılan maddelere homoje devam

terimler Emülsiyon:Sıvı + sıvı heterojen karışımlarının özel adıdır. Sıvı + sıvı karışımının faz oluşturmuş halidir. devam

terimler Enantiyomer:Birbirinin, üst üste çakışmayan ayna görüntüleri olan optik izomerlerden her biri. devam

terimler Endotermik Tepkime:Isı alarak gerçekleşen tepkime. devam

terimler Endotermik Reaksiyon:Dışarıdan ısı alarak gerçekleşen reaksiyonlardır. devam

terimler Enerji Seviyesi:Çekirdek etrafında aynı enerjideki elektronların bulunduğu yörüngelerdir. devam

terimler Enol:1-Alkinlere civa (II) sülfat eşliğinde su katılarak oluşan kararsız ara ürün. 2-Bir alken molek devam

terimler Entalpi:1-Maddenin yapısında depoladığı her türlü enerji toplamı (∆H) 2-Sabit basınçta ısı değişi devam

terimler Entropi:Bir sistemin düzensizliğinin ölçüsü. devam

terimler Enzim:Canlı bünyesinde gerçekleşen kimyasal tepkimeleri hızlandıran bileşik. Canlı hücrelerde üretilen o devam

terimler Erime:Katı hâlden ısı alarak sıvı hâle geçme. devam

terimler Erime Isısı:Sabit basınç ve sıcaklıkta, 1 gram maddenin erimesi için gerekli ısı. devam

terimler Erime Noktası:Katı hâldeki maddenin sıvı hâle geçtiği sıcaklık noktası. devam

terimler Erime Sıcaklığı:Katı haldeki maddenin ısı alarak sıvı hale geçmeye başladığı sıcaklık noktasına erime sıcaklığı de devam

terimler Eş Değer Kütle:Atom veya molekül kütlesinin etki değerliğine bölünmesiyle elde edilen kütle. devam

terimler Eşdeğerlik noktası:Titrasyonda, yeterli titrant ilave edildiğinde indikatörün renk değiştirdiği konum. devam

terimler Eter:Sudaki hidrojenlerin yerine alkil gruplarının geçmesiyle oluşan bileşiklere eter denir. devam

terimler Etkin Çarpışma:Tepkimeye girenlerin tepkime ile sonuçlanan çarpışmaları. devam

terimler Etüv:İçinde belirli bir sıcaklık elde edilerek kurutma, mikrop üretme ve dezenfekte veya sterilizasyon devam

terimler Eylemsizlik:Maddelerin hareket ve durumunu koruma eğilimine eylemsizlik denir. devam

terimler f - bloku:Periyodik tabloda f orbitallerinin dolmakta olduğu elementlerin oluşturduğu küme. devam

terimler Fahrenheit (°F):Suyun donma noktasını 32 ve kaynama noktasını 212 olarak kabul eden sıcaklık birimidir. devam

terimler Fahrenheit sıcaklık cetveli.:Buzun 32°F da eridiğini ve suyun 212 °F da kaynadığını kabul eden sıcaklık cetveli. devam

DİĞER SAYFALAR:

Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 798

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın