Yazılı Sınav Soruları

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimlerÇok dişli ligand: Bir komplekste merkez atomuna, ligandın farklı atomlarından ve geometrik yapının farklı taraflarından birden fazla elektron çifti sağlayabile

  terimlerÇökelek: Tepkime sonucunda çözeltide çözünmediğinden, katı olarak ayrılabilen çözeltinin dibinde toplanan madde.

  terimlerÇökelme: 1-Çözünenin hızlı bir biçimde ince toz gibi bir katı hâlinde çözeltiden ayrılması. 2-Bir çözeltide iki tuzun etkileşimi veya sıcakl

  terimlerÇökelme Reaksiyonu: Sonucunda çökelti oluşan reaksiyonlardır.

  terimlerÇökme: Aşırı doymuş çözeltilerde katı fazın ayrılması.

  terimlerÇöktürme: İki çözelti karıştırıldığında çözeltideki iyonların etkileşerek suda çözünmeyen katı oluşturma yöntemi.

  terimlerÇözelti: İki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde tamamen çözünmesi sonucu oluşan homojen karışıma çözelti denir.

  terimlerÇözücü: Bir çözeltinin en fazla miktardaki bileşeni veya çözeltiye fiziksel halini veren bileşendir.Çözeltide genellikle daha fazla bulunan bileşen.

  terimlerÇözücü Ekstraksiyonu: Farklı çözücülerdeki çözünürlüğün farklı olmasından yararlanarak bir karışımın bileşenlerini ayırma prosesi.

  terimlerÇözünen: Bir çözeltinin miktar olarak az bulunan bileşenleri.

  terimlerÇözünme: Bir maddenin diğer bir madde içinde homojen olarak dağılması.

  terimlerÇözünme Entalpisi: 1-Genelde 1 mol katının çözünmesi sırasında depolanan ya da 1 mol gazın çözünmesi sırasında açığa çıkan potansiyel enerjidir. 2-B

  terimlerÇözünürlük: 1-Belirli bir sıcaklıkta sabit hacimdeki bir çözücüde doymuş bir çözelti elde etmek için çözünen maddenin miktarı. 2-Belirli sıcakl

  terimlerÇözünürlük Çarpımı: 1-Doymuş bir çözeltideki iyonların molar derişimlerinin çarpımı. 2-Bir maddenin çözünmesine eşlik eden entalpi değişimi.

  terimlerD-bloku: Periyodik tablonun d-orbitallerinin dolmakta olduğu elementleri içeren bölümü.

  terimlerDaktilin: Okyanus ve denizlerde bulunan polihalojen bileşiklerinden biri.

  terimlerDalga: Bir ortamda enerji taşıyan eğilim.

  terimlerDalga Boyu: 1-Birbirini takip eden iki dalga tepesi yada çukuru arasındaki uzaklık. 2-Ardışık iki dalganın tepe noktaları arasındaki uzaklık.

  terimlerDallanma: Karbon(C) atomlarının oluşturduğu bir temel yapıya (ana zincir), bir ya da daha fazla sayıda atom ya da grubun bağlanması.

  terimlerDalton Atom Modeli: Atom maddenin en küçük yapıtaşı olup daha küçük parçalara bölünemez içi dolu bir küredir.

  terimlerDalton Kanunu: Birbirleriyle reaksiyon vermeyen gazların oluşturduğu karışımın basıncı, karışımda bulunan gazların kısmi basınçları toplamına eşit

  terimlerDamıtma: 1- Bir sıvıyı buharlaştırıp, oluşan buharını yoğunlaştırarak ayrıştırma işlemi. 2- Gaz hâlindeki bir maddeyi soğutucu yardımıyl

  terimlerDeğerlik: Bir elementin verdiği veya aldığı elektron sayısı.

  terimlerDeğerlik Elektronları: 1-En büyük baş kuvantum sayısına sahip elektron tabakasında bulunan elektronlar. 2-Atomun elektron dizilişinde en dış enerji seviyesindeki

  terimlerDeğerlik Orbitalleri: Bir atomun en dış enerji seviyesindeki orbitaller.

  terimlerDelokalizasyon: Elektronun birden fazla atoma ait olması.

  terimlerDenge Sabiti: Belli sıcaklıkta dengedeki bir tepkimede girenlerin ürünlere dönüşme oranını gösteren sayı.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   4 5 6 7 8 9 10   SONRAKİ   »»

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın