Yazılı Sınav Soruları

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimlerBozunma Serisi: Radyoaktif bir izotopun basamak basamak çeşitli ışımalar yaparak bozunması ve sonunda kararlı bir izotopa dönüşmesi

  terimlerBronsted - Lowry Teorisi: Bu teoriye göre asit proton verici baz ise proton bağlayıcı (alan) maddedir.

  terimlerBrown Hareketi: 1- İlk defa 1827 yılında Robert Brown gaz moleküllerinin göstermiş olduğu doğrusal ve zigzaglı hareketler üzerine çalışmalar yapmıştır

  terimlerBrönsted asidi: Proton verici. Sulu çözeltilerinde H+ oluşturan asit.

  terimlerBrönsted bazı: Proton alıcı. Sulu çözeltilerinde OH- oluşturan baz.

  terimlerBrönsted dengesi: Proton transferindeki denge.

  terimlerBrönsted-Lowry teorisi: Proton transfer dengelerine bağlı olarak ifade edilen asit-baz teorisi.

  terimlerBuhar Basıncı: Belli sıcaklıkta, sıvı ya da katı hâliyle dengede bulunan buharın gösterdiği basınç.

  terimlerBuharlaşma: 1-Maddenin ısı alarak sıvı hâlden gaz hâle geçmesi. 2-Ortalama kinetik enerjisi fazla olan moleküllerin, sıvı fazdan gaz fazına geçmele

  terimlerBulutsu: Yıldızlar arasında bulunan boşluklarda yer alan ve yıldızların yaydıkları ışık enerjisi ile görünür hâle gelen yoğun gaz ve toz bulut

  terimlerBunzen Beki: Tasarımı Alman bilim adamı Robert Bunzen tarafından yapılan kimya laboratuvarlarında ısıtma işlemi yapmak amacıyla kullanılan aygıttır.

  terimlerCam: Sodyum ve kalsiyum karbonatlarla kum karışımının eritilmesi sonucu elde edilen madde.

  terimlerCelsius Sıcaklık Cetveli: Buzun erime noktasını 0°C ve suyun kaynama noktasını 100°C olarak kabul eden sıcaklık cetveli.

  terimlerCevher: 1-Doğal bileşik ve minerallerin genel adı (filiz). 2-İçindeki metal ya da yarımetallerin çeşitli yöntemlerle ayrılabileceği doğal bile

  terimlerCharles Kanunu: Sabit basınç altında bir miktar gazın, hacmi ile mutlak sıcaklığı doğru orantılıdır.

  terimlerCis: Stereoizomerlerinde benzer grupların ikili bağın bulunduğu düzlemin aynı tarafında olması durumunda kullanılan bir ön ektir.

  terimlerCoulomb: Elektrik yükünün uluslararası standart birimi.

  terimlerCoulomb Kuvvetleri: Aynı yüklü tanecikler arasında itme kuvveti veya zıt yüklü tanecikler arasında çekme kuvveti Coulomb kuvvetleri olarak adlandırılır.

  terimlerÇarpışma Teorisi: 1-Tepkimenin gerçekleşebilmesi için, giren taneciklerin birbiriyle çarpışması gerektiğini belirten teori. 2-Bimoleküler gaz fazı reak

  terimlerÇeker Ocak: Çeker ocaklar çalışma alanında oluşan asit buharı, ısı, proses aroması gibi gazları uzaklaştırabilecek emiş gücüne sahip çalışma al

  terimlerÇekirdek: Atomun merkezinde proton, nötron gibi benzer atom altı parçacıklar içeren, oldukça küçük ve yoğun, pozitif (+) yüklü bölge.

  terimlerÇekirdek Eşitliği: Radyoaktif bir reaksiyondaki değişiklikleri gösteren denklem.

  terimlerÇekirdek Reaksiyonu: Bir atomun çekirdeğinde meydana gelen değişmeler, Radyoaktif veya nükleer reaksiyonlar olarak da bilinir.

  terimlerÇift bağ: İki atom arasında iki elektron çiftinin ortaklaşa kullanılmasıyla ortaya çıkan bağ.

  terimlerÇimento: Kil, kum ve kireç taşının belirli oranlarda karıştırılarak pişirilmesiyle ortaya çıkan havada ve suda sertleşebilen madde.

  terimlerÇizgi Spektrumu: 1-Gaz veya gaz halindeki bir maddeden gelen ışıklar bir prizmadan geçirilirse elde edilen görünür renkler arasında boşluklar vardır. Bu tür

  terimlerÇok atomlu iyon: Kovalent bağlı iki ya da daha fazla atomun oluşturduğu iyon.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   3 4 5 6 7 8 9   SONRAKİ   »»

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın