Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

terimler Bozunma Serisi:Radyoaktif bir izotopun basamak basamak çeşitli ışımalar yaparak bozunması ve sonunda kararlı bir devam

terimler Bronsted - Lowry Teorisi:Bu teoriye göre asit proton verici baz ise proton bağlayıcı (alan) maddedir. devam

terimler Brown Hareketi:1- İlk defa 1827 yılında Robert Brown gaz moleküllerinin göstermiş olduğu doğrusal ve zigzaglı har devam

terimler Brönsted asidi:Proton verici. Sulu çözeltilerinde H+ oluşturan asit. devam

terimler Brönsted bazı:Proton alıcı. Sulu çözeltilerinde OH- oluşturan baz. devam

terimler Brönsted dengesi:Proton transferindeki denge. devam

terimler Brönsted-Lowry teorisi:Proton transfer dengelerine bağlı olarak ifade edilen asit-baz teorisi. devam

terimler Buhar Basıncı:Belli sıcaklıkta, sıvı ya da katı hâliyle dengede bulunan buharın gösterdiği basınç. devam

terimler Buharlaşma:1-Maddenin ısı alarak sıvı hâlden gaz hâle geçmesi. 2-Ortalama kinetik enerjisi fazla olan mole devam

terimler Bulutsu:Yıldızlar arasında bulunan boşluklarda yer alan ve yıldızların yaydıkları ışık enerjisi ile görünü devam

terimler Bunzen Beki:Tasarımı Alman bilim adamı Robert Bunzen tarafından yapılan kimya laboratuvarlarında ısıtma işlemi devam

terimler Cam:Sodyum ve kalsiyum karbonatlarla kum karışımının eritilmesi sonucu elde edilen madde. devam

terimler Celsius Sıcaklık Cetveli:Buzun erime noktasını 0°C ve suyun kaynama noktasını 100°C olarak kabul eden sıcaklık cetveli. devam

terimler Cevher:1-Doğal bileşik ve minerallerin genel adı (filiz). 2-İçindeki metal ya da yarımetallerin çeşitl devam

terimler Charles Kanunu:Sabit basınç altında bir miktar gazın, hacmi ile mutlak sıcaklığı doğru orantılıdır. devam

terimler Cis:Stereoizomerlerinde benzer grupların ikili bağın bulunduğu düzlemin aynı tarafında olması durumund devam

terimler Coulomb:Elektrik yükünün uluslararası standart birimi. devam

terimler Coulomb Kuvvetleri:Aynı yüklü tanecikler arasında itme kuvveti veya zıt yüklü tanecikler arasında çekme kuvveti Coulo devam

terimler Çarpışma Teorisi:1-Tepkimenin gerçekleşebilmesi için, giren taneciklerin birbiriyle çarpışması gerektiğini beli devam

terimler Çeker Ocak:Çeker ocaklar çalışma alanında oluşan asit buharı, ısı, proses aroması gibi gazları uzaklaştırabil devam

terimler Çekirdek:Atomun merkezinde proton, nötron gibi benzer atom altı parçacıklar içeren, oldukça küçük ve yoğun, devam

terimler Çekirdek Eşitliği:Radyoaktif bir reaksiyondaki değişiklikleri gösteren denklem. devam

terimler Çekirdek Reaksiyonu:Bir atomun çekirdeğinde meydana gelen değişmeler, Radyoaktif veya nükleer reaksiyonlar olarak da b devam

terimler Çift bağ:İki atom arasında iki elektron çiftinin ortaklaşa kullanılmasıyla ortaya çıkan bağ. devam

terimler Çimento:Kil, kum ve kireç taşının belirli oranlarda karıştırılarak pişirilmesiyle ortaya çıkan havada ve s devam

terimler Çizgi Spektrumu:1-Gaz veya gaz halindeki bir maddeden gelen ışıklar bir prizmadan geçirilirse elde edilen görünür devam

terimler Çok atomlu iyon:Kovalent bağlı iki ya da daha fazla atomun oluşturduğu iyon. devam

DİĞER SAYFALAR:

Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 798

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın