Eğitim Siteleri

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimlerDoymamış Çözelti: Belirli bir sıcaklıkta doymuş halden daha az çözücü içeren çözelti.

  terimlerDoymamış hidrokarbon: Molekülde ikili ya da üçlü karbon-karbon bağı bulunduran karbon ve hidrojenden oluşmuş bileşik.

  terimlerDoymuş Çözelti: Belirli bir sıcaklıkta çözücüsünün çözebileceği kadar çözünen bulunduran çözelti.

  terimlerDoymuş hidrokarbon: Karbon atomları arasında tekli bağ bulunduran karbon ve hidrojenden oluşmuş bileşik.

  terimlerDublet: 1-Atomların bileşik oluştururken elektron alarak ya da vererek en dış enerji seviyelerindeki toplam elektron sayısının helyum gibi 2 olması h

  terimlerDublet Kuralı: Helyumun tek katmanı vardır ve elektron(e-) sayısı 2'dir. Diğer tüm soy gazların son katmanında 8 elektron(e-) vardır. Atomların soy gazlara

  terimlerEbülyoskopi: Kaynama sıcaklığı yükselmesinden yararlanılarak mol kütlesi belirleme yöntemi.

  terimlerEfüzyon: Gaz moleküllerinin küçük bir delik aracılığıyla bir kaptan, daha düşük basınçlı ortama yayılması.

  terimlerEkolojik: Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilimle ilgili olan.

  terimlerEkstraksiyon: Katı veya sıvı bir karışımın eklenen çözücü yardımıyla karıştığı diğer katı ve sıvıdan ayrılması işlemine ekstraksiyon (özü

  terimlerEkzotermik Tepkime: Isı vererek gerçekleşen tepkime.

  terimlerEkzotermik Reaksiyonlar: Dışarıya ısı vererek gerçekleşen reaksiyonlardır.

  terimlerElektriksel iletkenlik: Elektrik yüklerinin madde içinde iletilmesi.

  terimlerElektrofil: Elektron eksikliği olan iyon ya da moleküller.

  terimlerElektrokaplama: Elektroliz yöntemi ile bir cismin üzerine metal kaplanması.

  terimlerElektrokimya: Kimyasal reaksiyonları kullanarak elektrik enerjisi elde etme, elektrik enerjisini kullanarak kimyasal değişimler gerçekleştirme gibi konularla u

  terimlerElektrokimyasal Hücre: Bir elektrolit içine daldırılmış iki elektrottan oluşmuş sistem.

  terimlerElektrolit: Sulu çözeltisi elektrik akımını ileten madde.

  terimlerElektrolit Çözelti: Elektrik akımını ileten çözelti.

  terimlerElektrolit Olmayan Çözelti: Elektrik akımını iletmeyen çözelti.

  terimlerElektroliz: 1-Bir maddenin sıvılaştırılmış halinde ya da elektrolit çözeltisinde, elektrik akımı yardımı ile kendi bileşenlerine ayrıştırılması

  terimlerElektromanyetik: Birbirine dik manyetik ve elektrik alan bileşenleri bulunan dalga veya ışıma.

  terimlerElektromanyetik Spektrum: Elementler katı yada gaz halinde iken dışarıdan yeterli miktarda alınarak, belli dalga boylarında ışıma yapmaları.

  terimlerElektron: Çekirdeğin etrafındaki ihtimali orbitallerde hareket ettiğine inanılan 1/1840 akb'lik bir kütleye sahip negatif (-) yüklü parçacıktır.

  terimlerElektron Dağılımı: Elementlerin atomlarında bulunan elektronların, atomik orbitallerine düzenli bir şekilde yerleşimi

  terimlerElektron İlgisi: Gaz halindeki nötr bir atomun bir elektron alarak -1 yüklü iyon haline geçerken dışarı verdiği enerjiye elektron ilgisi denir.

  terimlerElektron İlgisi: Nötr bir atoma (gaz fazında) bir elektron eklenmesiyle meydana gelen ısı değişimi. Bir atomun elektron alma eğiliminin ölçüsü.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   6 7 8 9 10 11 12   SONRAKİ   »»

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın