Yazılı Sınav Soruları

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimlerBasınç: Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir. Basınç kuvvet ile doğru orantılı, yüzey alanı ile ters orantılıdır.

  terimlerBasınç Kuvveti (F): Bütün yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç kuvveti denir.

  terimlerBasit Damıtma: Bir sıvının, önce buharlaştırılıp sonra tekrar yoğunlaştırarak yapılan ayırma işlemine denir. Her iki bileşende elde edilmek istendiği

  terimlerBasit Formül: Moleküldeki atomların en küçük tam sayılarla ifade edildiği formül.

  terimlerBaz: Suda çözünürken çözeltiye hidroksit (OH-) iyonları veren madde.

  terimlerBazik İyon: Brönsted bazı olarak etki eden iyon.

  terimlerBazik Oksit: Suda çözündüğünde bazik çözelti oluşturan ya da asit ve asit oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan metal oksitidir.

  terimlerBazik Tamponlar: Bir zayıf bazla tuzunun karışımından oluşan çözeltilere bazik tampon çözeltileri denir.

  terimlerBazlık sabiti: Suya proton aktarılması olayındaki denge sabiti.

  terimlerBeher: Sıvıları muhafaza etmek veya hacimlerini ölçmek amacıyla kullanılan cam, porselen veya plastikten yapılmış silindir şeklindeki kaba behe

  terimlerBelirleyici Madde: Kimyasal reaksiyonda artan madde karşısında tamamen tükenen madde.

  terimlerBenzil Grubu: C6H5CH2 - formülüyle gösterilen grup.

  terimlerBenzin: Ham petrol damıtılırken 70 - 200°C sıcaklık aralığında elde edilen hidrokarbonların karışımı.

  terimlerBeta Işıması: Beta ışıması yapan çekirdekte bir nötronun, proton ve elektrona dönüştüğü kabul edilir. Oluşan elektron beta taneciği olarak çekirdek d

  terimlerBeta Parçacığı: Radyoaktif bir elementin çekirdeğindeki bir nötronun bir protona dönüşmesi ile açığa çıkan elektron

  terimlerBileşen: Karışımı oluşturan maddelerden her biri.

  terimlerBileşik: İki ya da daha fazla cins elementin belirli oranlarda birleşerek oluşturdukları, kendini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermeyen, kend

  terimlerBileşik Formülü: Bileşikteki elementlerin cins ve sayısını belirten formül. Bir bileşikte atomların birleşme oranlarını gösteren en basit formül.

  terimlerBileşik Kaplar: Kesitleri ve şekilleri farklı iki veya daha çok kabın, tabanlarının birleştirilmesiyle elde edilen kaplara bileşik kaplar denir.

  terimlerBileşik Oksit: Aynı katyonun farklı iki değerlik aldığı oksitlerinin bir araya gelmiş hali. Örneğin; Fe3O4, (FeO.Fe2O3)

  terimlerBileşim: Kimyasal bileşiği oluşturan elementlerin sayısal değeri.

  terimlerBilimsel Yöntem: Bilimin gelişmesini sağlayan gözlem, deney ve kanunların ve kuramların formüle edilmesi etkinliklerinin bütünü.

  terimlerBirinci İyonlaşma Enerjisi: Gaz halindeki bir atomdan en gevşek tutulan elektronun uzaklaştırılması için gereken minimum enerjidir.

  terimlerBombardıman: Bir atom çekirdeğine herhangi bir nükleer taneciğin gönderilmesi.

  terimlerBoyle Kanunu: Sabit sıcaklıktaki bir miktar gazın hacmi ile basıncı ters orantılıdır.

  terimlerBozunma: Maddenin daha basit yapıdaki maddelere tek yönlü dönüşmesi.

  terimlerBozunma Hızı: Birim zamanda bozunmaya uğrayan atom sayısıdır.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   2 3 4 5 6 7 8   SONRAKİ   »»

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın