Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

terimler Atom Çekirdeği:Atomların merkezinde bulunan proton ve nötronlardan oluşan yapı. devam

terimler Atom Kütlesi:Bir atomun atomik kütle birimi cinsinden kütlesidir. devam

terimler Atom Numarası (Z):Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısıdır. Yada nötr bir atomda çekirdeğin etrafındaki toplam ele devam

terimler Atom-Gram:Bir mol atomun kütlesidir. devam

terimler Atomik Kütle Birimi (a.k.b):Bir karbon (12 C) atomunun kütlesinin tam olarak 1/12 sine eşittir. devam

terimler Aufbau Kuralı:Elektronların atomdaki orbitallere en düşük enerjili orbitalden başlayarak yerleşmesi kuralıdır. İ devam

terimler Aufbau Yöntemi:Elektronlar atomik orbitallere enerjileri en düşük olacak şekilde sırasıyla yerleşirler. (Önce 1s, devam

terimler Avogadro Kanunu:Aynı sıcaklık ve basınçta bulunan tüm gazların eşit sayıda molekülleri, eşit hacimdedir. devam

terimler Avogadro Sayısı (NA):1 mol maddenin içerdiği (6,02.10 üstü 23 tane) tanecik sayısı. devam

terimler Ayıraç (İndikatör):Bir maddeyi diğerlerinden ayırmada kullanılan maddelere ayıraç denir. Örnek : Karbondioksit, kireç devam

terimler Ayırma:1-Karışımı oluşturan maddeleri fiziksel yöntemlerle ayrıştırma. 2-Bir karışımdan bileşenlerini devam

terimler Ayırt Edici Özellik:Maddeleri birbirinden ayıran özellik. devam

terimler Ayırtedici Özellik:Maddeleri ayırt etmek için kullanılan özellik. Madde miktarına bağlı olmayan özelliklerdir. devam

terimler Ayrılan Grup:Nükleofilik yer değiştirme tepkimelerinde substrattan bir çift elektronuyla ayrılan sübstitüent. devam

terimler Ayrımsal Damıtma:1- Farklı sıvılardan oluşan bir karışımdaki sıvıları kaynama noktaları farkından yararlanarak ayır devam

terimler Ayrımsal Kristallendirme:1- Bir karışımı oluşturan bileşenleri çözünürlük farklarından yararlanarak birbirinden ayırma meto devam

terimler Azeotrop:Sabit bir kaynama noktası bulunan ve sıvı ile buhar hallerindeki bileşimi aynı olan çözelti. devam

terimler Bağ:Bileşiği oluşturan atomları bir arada tutan değişik özellikteki kuvvetlerin tümü. devam

terimler Bağ Çifti:Kovalent bağ oluşumunda yer alan elektron çifti. devam

terimler Bağ Enerjisi:Bir kimyasal bağ oluşumunda açığa çıkan veya bağ kopması için gereken enerji. devam

terimler Bağ Entalpisi:Bağın kırılması için gerekli olan entalpi değişimi. devam

terimler Bağıl Atom Kütlesi:Standart kabul edilen bir elementin kütlesine göre kıyaslanarak bulunan atom kütlesi devam

terimler Bağıl Nem:Havadaki su buharının kısmi basıncının, aynı sıcaklıkta havayı doyuran su buharının kısmi basıncın devam

terimler Bağlanma Enerjisi:1-Bir atomun çekirdeğindeki proton ve nötron gibi atom altı taneciklerini bir arada tutan enerjidi devam

terimler Bakteriyoloji:Bakterilerin ve genellikle mikropların biçimlerini, niteliklerini inceleyen bilim. devam

terimler Bakteriyolojik:Bakteri bilimi ile ilgili. devam

terimler Barometre:Açık hava basıncını ölçmek için kullanılan düzenek devam

DİĞER SAYFALAR:

Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 798

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın