Yazılı Sınav Soruları

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimlerAtom Çekirdeği: Atomların merkezinde bulunan proton ve nötronlardan oluşan yapı.

  terimlerAtom Kütlesi: Bir atomun atomik kütle birimi cinsinden kütlesidir.

  terimlerAtom Numarası (Z): Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısıdır. Yada nötr bir atomda çekirdeğin etrafındaki toplam elektronların sayısına eşittir.

  terimlerAtom-Gram: Bir mol atomun kütlesidir.

  terimlerAtomik Kütle Birimi (a.k.b): Bir karbon (12 C) atomunun kütlesinin tam olarak 1/12 sine eşittir.

  terimlerAufbau Kuralı: Elektronların atomdaki orbitallere en düşük enerjili orbitalden başlayarak yerleşmesi kuralıdır. İlk olarak en düşük enerjili 1s orbitalin

  terimlerAufbau Yöntemi: Elektronlar atomik orbitallere enerjileri en düşük olacak şekilde sırasıyla yerleşirler. (Önce 1s, sonra 2s ve sonra 2p nin dolmaları gibi)

  terimlerAvogadro Kanunu: Aynı sıcaklık ve basınçta bulunan tüm gazların eşit sayıda molekülleri, eşit hacimdedir.

  terimlerAvogadro Sayısı (NA): 1 mol maddenin içerdiği (6,02.10 üstü 23 tane) tanecik sayısı.

  terimlerAyıraç (İndikatör): Bir maddeyi diğerlerinden ayırmada kullanılan maddelere ayıraç denir. Örnek : Karbondioksit, kireç suyunun ayıracıdır, Nişasta, iyodun ayı

  terimlerAyırma: 1-Karışımı oluşturan maddeleri fiziksel yöntemlerle ayrıştırma. 2-Bir karışımdan bileşenlerini elde etme.

  terimlerAyırt Edici Özellik: Maddeleri birbirinden ayıran özellik.

  terimlerAyırtedici Özellik: Maddeleri ayırt etmek için kullanılan özellik. Madde miktarına bağlı olmayan özelliklerdir.

  terimlerAyrılan Grup: Nükleofilik yer değiştirme tepkimelerinde substrattan bir çift elektronuyla ayrılan sübstitüent.

  terimlerAyrımsal Damıtma: 1- Farklı sıvılardan oluşan bir karışımdaki sıvıları kaynama noktaları farkından yararlanarak ayırma metodudur. 2- Kaynama noktaları

  terimlerAyrımsal Kristallendirme: 1- Bir karışımı oluşturan bileşenleri çözünürlük farklarından yararlanarak birbirinden ayırma metodudur. 2- Çözünürlüklerinin sı

  terimlerAzeotrop: Sabit bir kaynama noktası bulunan ve sıvı ile buhar hallerindeki bileşimi aynı olan çözelti.

  terimlerBağ: Bileşiği oluşturan atomları bir arada tutan değişik özellikteki kuvvetlerin tümü.

  terimlerBağ Çifti: Kovalent bağ oluşumunda yer alan elektron çifti.

  terimlerBağ Enerjisi: Bir kimyasal bağ oluşumunda açığa çıkan veya bağ kopması için gereken enerji.

  terimlerBağ Entalpisi: Bağın kırılması için gerekli olan entalpi değişimi.

  terimlerBağıl Atom Kütlesi: Standart kabul edilen bir elementin kütlesine göre kıyaslanarak bulunan atom kütlesi

  terimlerBağıl Nem: Havadaki su buharının kısmi basıncının, aynı sıcaklıkta havayı doyuran su buharının kısmi basıncına oranı.

  terimlerBağlanma Enerjisi: 1-Bir atomun çekirdeğindeki proton ve nötron gibi atom altı taneciklerini bir arada tutan enerjidir. 2- Kütle azalmasına karşılık gelen ve

  terimlerBakteriyoloji: Bakterilerin ve genellikle mikropların biçimlerini, niteliklerini inceleyen bilim.

  terimlerBakteriyolojik: Bakteri bilimi ile ilgili.

  terimlerBarometre: Açık hava basıncını ölçmek için kullanılan düzenek

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6 7   SONRAKİ   »»

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın