Yazılı Sınav Soruları

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimlerAlizarin: Eskiden kökboyası denilen bitkiden çıkarılan günümüzde kimyasal yolla hazırlanan boya maddesi.

  terimlerAlkali Metal: 1A grubundaki hidrojen dışındaki metaller.

  terimlerAlkali Metaller: Periyodik cetvelde IA grubunda yer alan elementler.

  terimlerAlkali Pil: Elektrolit olarak sodyum veya potasyum hidroksit içeren hücre.

  terimlerAlken: genel formüllü ve yapısında en az bir tane çift bağ içeren

  terimlerAlkenil: Alkenlerden bir hidrojen çıkarılmasıyla oluşan köke alkenil adı verilir.

  terimlerAlkenil Grubu: Alkenlerden bir H atomunun ayrılmasıyla oluşan grup.

  terimlerAlkil Grubu: Bir alkandan bir hidrojen çıkarılmasıyla oluşan grup.

  terimlerAlkilleme: Bir moleküle alkil grubu bağlanması.

  terimlerAlkin: Molekülünde bir ya da daha fazla karbon-karbon üçlü bağı içeren hidrokarbon.

  terimlerAlkoksit İyonu: Alkolün konjuge bazı.

  terimlerAlkol: Bir alkil grubuna bir hidroksil (-OH) grubu bağlanmasıyla oluşan bileşiklere alkol denir.

  terimlerAllotrop: 1-Kimyasal özelliği aynı, fiziksel özelliği farklı olan atomlar. 2-Aynı elementin uzayda farklı şekilde dizilerek, farklı geometrik şekl

  terimlerAlternatör: Dalgalı akım üreteci.

  terimlerAmalgam: Civanın diğer metaller ile oluşturduğu alaşımlar. Cıva içeren alaşım. Bileşenlerine bağlı olarak bazıları sıvı bazıları katıdır.

  terimlerAmetal: Metal özelliği göstermeyen ısıyı ve elektriği iyi iletmeyen periyodik tablonun sağ tarafındaki elementler. Atomları az sayıda elektron ala

  terimlerAmfoter Oksit: Hem asitlerle hem bazlarla tepkime verebilen oksitler.

  terimlerAmfoter Özellik: Bir maddenin kuvvetli asitler karşısında baz, kuvvetli bazlar karşısında asit özellik göstermesi.

  terimlerAnaliz: Bir bileşiğin kendisinden daha basit maddelere parçalanmasına analiz denir.

  terimlerAnestezik: Vücuda alındığında geçici duyu yitimine neden olan madde.

  terimlerAnestezik: Uyuşturma özelliği olan, vücuda alındığında geçici duyu yitimine neden olan madde.

  terimlerAnlamlı Sayılar: Doğru bir şekilde yapılmış ölçümü ifade eden sayılar.

  terimlerAnlık Hız: Zamana karşı derişim grafiğinde eğimin tanjantı.

  terimlerAnorganik bileşik: Organik bileşik sınıflandırmasına uymayan elementlerin oluşturduğu yani organik olmayan bileşik.

  terimlerAnot: 1-Elektrolizde güç kaynağının (+) pozitif ucuna bağlanan elektrot. 2-Elektrolizdeki yükseltgenme tepkimesinin oluştuğu elektrot.

  terimlerAntifriz: Donma noktasını düşüren madde.

  terimlerAntrasen: Maden kömürü katranının son damıtma ürünüdür.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın