Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

terimler Alizarin:Eskiden kökboyası denilen bitkiden çıkarılan günümüzde kimyasal yolla hazırlanan boya maddesi. devam

terimler Alkali Metal:1A grubundaki hidrojen dışındaki metaller. devam

terimler Alkali Metaller:Periyodik cetvelde IA grubunda yer alan elementler. devam

terimler Alkali Pil:Elektrolit olarak sodyum veya potasyum hidroksit içeren hücre. devam

terimler Alken:CnH2n genel formüllü ve yapısında en az bir tane çift bağ içeren (-C devam

terimler Alkenil:Alkenlerden bir hidrojen çıkarılmasıyla oluşan köke alkenil adı verilir. devam

terimler Alkenil Grubu:Alkenlerden bir H atomunun ayrılmasıyla oluşan grup. devam

terimler Alkil Grubu:Bir alkandan bir hidrojen çıkarılmasıyla oluşan grup. devam

terimler Alkilleme:Bir moleküle alkil grubu bağlanması. devam

terimler Alkin:Molekülünde bir ya da daha fazla karbon-karbon üçlü bağı içeren hidrokarbon. devam

terimler Alkoksit İyonu:Alkolün konjuge bazı. devam

terimler Alkol:Bir alkil grubuna bir hidroksil (-OH) grubu bağlanmasıyla oluşan bileşiklere alkol denir. devam

terimler Allotrop:1-Kimyasal özelliği aynı, fiziksel özelliği farklı olan atomlar. 2-Aynı elementin uzayda farklı devam

terimler Alternatör:Dalgalı akım üreteci. devam

terimler Amalgam:Civanın diğer metaller ile oluşturduğu alaşımlar. Cıva içeren alaşım. Bileşenlerine bağlı olarak b devam

terimler Ametal:Metal özelliği göstermeyen ısıyı ve elektriği iyi iletmeyen periyodik tablonun sağ tarafındaki el devam

terimler Amfoter Oksit:Hem asitlerle hem bazlarla tepkime verebilen oksitler. devam

terimler Amfoter Özellik:Bir maddenin kuvvetli asitler karşısında baz, kuvvetli bazlar karşısında asit özellik göstermesi. devam

terimler Analiz:Bir bileşiğin kendisinden daha basit maddelere parçalanmasına analiz denir. devam

terimler Anestezik:Vücuda alındığında geçici duyu yitimine neden olan madde. devam

terimler Anestezik:Uyuşturma özelliği olan, vücuda alındığında geçici duyu yitimine neden olan madde. devam

terimler Anlamlı Sayılar:Doğru bir şekilde yapılmış ölçümü ifade eden sayılar. devam

terimler Anlık Hız:Zamana karşı derişim grafiğinde eğimin tanjantı. devam

terimler Anorganik bileşik:Organik bileşik sınıflandırmasına uymayan elementlerin oluşturduğu yani organik olmayan bileşik. devam

terimler Anot:1-Elektrolizde güç kaynağının (+) pozitif ucuna bağlanan elektrot. 2-Elektrolizdeki yükseltgen devam

terimler Antifriz:Donma noktasını düşüren madde. devam

terimler Antrasen:Maden kömürü katranının son damıtma ürünüdür. devam

DİĞER SAYFALAR:

Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 798

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın