Eğitim Sitesi

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimler Alizarin:Eskiden kökboyası denilen bitkiden çıkarılan günümüzde kimyasal yolla hazırlanan boya maddesi. devam

  terimler Alkali Metal:1A grubundaki hidrojen dışındaki metaller. devam

  terimler Alkali Metaller:Periyodik cetvelde IA grubunda yer alan elementler. devam

  terimler Alkali Pil:Elektrolit olarak sodyum veya potasyum hidroksit içeren hücre. devam

  terimler Alken: genel formüll devam

  terimler Alkenil:Alkenlerden bir hidrojen çıkarılmasıyla oluşan köke alkenil adı verilir. devam

  terimler Alkenil Grubu:Alkenlerden bir H atomunun ayrılmasıyla oluşan grup. devam

  terimler Alkil Grubu:Bir alkandan bir hidrojen çıkarılmasıyla oluşan grup. devam

  terimler Alkilleme:Bir moleküle alkil grubu bağlanması. devam

  terimler Alkin:Molekülünde bir ya da daha fazla karbon-karbon üçlü bağı içeren hidrokarbon. devam

  terimler Alkoksit İyonu:Alkolün konjuge bazı. devam

  terimler Alkol:Bir alkil grubuna bir hidroksil (-OH) grubu bağlanmasıyla oluşan bileşiklere alkol denir. devam

  terimler Allotrop:1-Kimyasal özelliği aynı, fiziksel özelliği farklı olan atomlar. 2-Aynı elementin uzayda farklı devam

  terimler Alternatör:Dalgalı akım üreteci. devam

  terimler Amalgam:Civanın diğer metaller ile oluşturduğu alaşımlar. Cıva içeren alaşım. Bileşenlerine bağlı olarak b devam

  terimler Ametal:Metal özelliği göstermeyen ısıyı ve elektriği iyi iletmeyen periyodik tablonun sağ tarafındaki el devam

  terimler Amfoter Oksit:Hem asitlerle hem bazlarla tepkime verebilen oksitler. devam

  terimler Amfoter Özellik:Bir maddenin kuvvetli asitler karşısında baz, kuvvetli bazlar karşısında asit özellik göstermesi. devam

  terimler Analiz:Bir bileşiğin kendisinden daha basit maddelere parçalanmasına analiz denir. devam

  terimler Anestezik:Vücuda alındığında geçici duyu yitimine neden olan madde. devam

  terimler Anestezik:Uyuşturma özelliği olan, vücuda alındığında geçici duyu yitimine neden olan madde. devam

  terimler Anlamlı Sayılar:Doğru bir şekilde yapılmış ölçümü ifade eden sayılar. devam

  terimler Anlık Hız:Zamana karşı derişim grafiğinde eğimin tanjantı. devam

  terimler Anorganik bileşik:Organik bileşik sınıflandırmasına uymayan elementlerin oluşturduğu yani organik olmayan bileşik. devam

  terimler Anot:1-Elektrolizde güç kaynağının (+) pozitif ucuna bağlanan elektrot. 2-Elektrolizdeki yükseltgen devam

  terimler Antifriz:Donma noktasını düşüren madde. devam

  terimler Antrasen:Maden kömürü katranının son damıtma ürünüdür. devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın