Yazılı Sınav Soruları

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimlerAnyon: Negatif (-) yüklü iyon.

  terimlerApolar Kovalent Bağ: Aynı iki atom arasında ortak kullanılan elektronlar iki atom tarafından aynı oranda çekildiği için bir kutuplaşma oluşmaz. Bu tür kovalent

  terimlerArenler: Aromatik hidrokarbonlar için kullanılan özel ad.

  terimlerArenler: Aromatik hidrokarbonlar için kullanılan özel ad.

  terimlerAromatik Hidrokarbon: Benzen halkası içeren hidrokarbon.

  terimlerArrhenius Asidi: Hidrojen içeren ve sulu çözeltide hidrojen iyonları (H+) veren bileşik.

  terimlerArrhenius Bazı: Sulu çözeltide hidroksit (OHˉ) iyonları oluşturan bileşik.

  terimlerArrhenius Teorisi: Arrhenius'a göre asit; sulu çözeltilerine H+ iyonları verebilen baz ise; OH- iyonları verebilen maddelerdir.

  terimlerAsal Gaz: Periyodik cetvelin 8A gurubundaki elementlerin her biri, soy gaz.

  terimlerAsetilen Kaynağı: Asetilen (yanıcı gaz), oksijenle (yakıcı gaz) yandığında 3000 °C luk bir sıcaklık elde edilir. Bu sıcaklığın oluştuğu yerde kaynak çu

  terimlerAsfaltit: Petrolün katısıdır. Petrol ile kömür arası bir maddedir. Halk arasında katı petrol olarak bilinir. Şırnak'ta bulunur. Senelerce kömür diy

  terimlerAsidik iyon: Brönsted asidi olarak davranan herhangi bir iyon.

  terimlerAsidik oksit: Su ile reaksiyona girdiğinde asit oluşturan herhangi bir oksit.

  terimlerAsidik Tamponlar: Bir zayıf asit ile tuzunun karışımından oluşan çözeltilere asidik tampon çözeltileri denir.

  terimlerAsit: 1-Suda çözündüğünde ortama hidrojen iyonları (H+) ya da hidronyum iyonları (H3O+) verebilen maddelerdir. 2-Sulu çözeltisinde hidrojen iyonu

  terimlerAsit Anhidrit: Susuz asit.

  terimlerAsit Baz Titrasyonu: Derişimi bilinmeyen bir asit veya bazın derişimini, derişimi belli olan diğer asit ve bazla tayin etme işlemine asit baz titrasyonu denir.

  terimlerAsit iyonlaşma sabiti, (Ka): Zayıf bir asidin iyonlaşma denge sabiti.

  terimlerAsit Oksit: Suda çözündüğünde ortama asit çözeltisi veren ya da baz veya bazik oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan ametal oksitidir.

  terimlerAsit-Baz Çifti: Asit ile bundan proton kaybetmesi sonunda oluşan bazın oluşturduğu çift.

  terimlerAsit-baz indikatörü: Asit formundan baz formuna geçerken renk değiştiren madde.

  terimlerAsitlik Kuvveti: Ka değerinin küçük ya da büyük olması.

  terimlerAsitlik Sabiti: 1-Zayıf asitlerin sulu çözeltideki denge sabiti. 2-Suya proton aktarmadaki denge sabiti.

  terimlerAşırı Doymuş Çözelti: 1- Belirli sıcaklıktaki doymuş halinden geçici olarak daha fazla çözünen içeren çözelti. 2- Belirli şartlar altında (sıcaklık ve bas

  terimlerAtmosfer (atm): Deniz seviyesinde 1m² lik yüzeye 101300 N luk kuvvet uygulayan basınca 1 atmosfer basıncı denir.

  terimlerAtmosfer Basıncı: 1-Atmosferdeki havanın ağırlığından dolayı uyguladığı açık hava basıncı. 2- 76 cm (760 mm) yüksekliğindeki civa sutunun uyguladığ

  terimlerAtom: Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren en küçük parçasıdır. Maddenin temel yapı taşı.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın