Oyun Siteleri
21 Ekim 2016 Cuma

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüAnyon : Negatif (–) yüklü iyon.... devam et

  terimler sözlüğüApolar Kovalent Bağ : Aynı iki atom arasında ortak kullanılan elektronlar iki atom tarafında... devam et

  terimler sözlüğüArenler : Aromatik hidrokarbonlar için kullanılan özel ad.... devam et

  terimler sözlüğüArenler : Aromatik hidrokarbonlar için kullanılan özel ad.... devam et

  terimler sözlüğüAromatik Hidrokarbon : Benzen halkası içeren hidrokarbon.... devam et

  terimler sözlüğüArrhenius Asidi : Hidrojen içeren ve sulu çözeltide hidrojen iyonları (H+) veren bileşik... devam et

  terimler sözlüğüArrhenius Bazı : Sulu çözeltide hidroksit (OHˉ) iyonları oluşturan bileşik.... devam et

  terimler sözlüğüArrhenius Teorisi : Arrhenius’a göre asit; sulu çözeltilerine H+ iyonları verebilen baz is... devam et

  terimler sözlüğüAsal Gaz : Periyodik cetvelin 8A gurubundaki elementlerin her biri, soy gaz.... devam et

  terimler sözlüğüAsetilen Kaynağı : Asetilen (yanıcı gaz), oksijenle (yakıcı gaz) yandığında 3000 °C luk b... devam et

  terimler sözlüğüAsfaltit : Petrolün katısıdır. Petrol ile kömür arası bir maddedir. Halk arasında... devam et

  terimler sözlüğüAsidik iyon : Brönsted asidi olarak davranan herhangi bir iyon.... devam et

  terimler sözlüğüAsidik oksit : Su ile reaksiyona girdiğinde asit oluşturan herhangi bir oksit.... devam et

  terimler sözlüğüAsidik Tamponlar : Bir zayıf asit ile tuzunun karışımından oluşan çözeltilere asidik tamp... devam et

  terimler sözlüğüAsit : 1-Suda çözündüğünde ortama hidrojen iyonları (H+) ya da hidronyum iyo... devam et

  terimler sözlüğüAsit Anhidrit : Susuz asit.... devam et

  terimler sözlüğüAsit Baz Titrasyonu : Derişimi bilinmeyen bir asit veya bazın derişimini, derişimi belli ola... devam et

  terimler sözlüğüAsit iyonlaşma sabiti, (Ka) : Zayıf bir asidin iyonlaşma denge sabiti.... devam et

  terimler sözlüğüAsit Oksit : Suda çözündüğünde ortama asit çözeltisi veren ya da baz veya bazik oks... devam et

  terimler sözlüğüAsit-Baz Çifti : Asit ile bundan proton kaybetmesi sonunda oluşan bazın oluşturduğu çif... devam et

  terimler sözlüğüAsit-baz indikatörü : Asit formundan baz formuna geçerken renk değiştiren madde.... devam et

  terimler sözlüğüAsitlik Kuvveti : Ka değerinin küçük ya da büyük olması.... devam et

  terimler sözlüğüAsitlik Sabiti : 1-Zayıf asitlerin sulu çözeltideki denge sabiti. 2-Suya proton akta... devam et

  terimler sözlüğüAşırı Doymuş Çözelti : 1- Belirli sıcaklıktaki doymuş halinden geçici olarak daha fazla çözün... devam et

  terimler sözlüğüAtmosfer (atm) : Deniz seviyesinde 1m² lik yüzeye 101300 N luk kuvvet uygulayan basınca... devam et

  terimler sözlüğüAtmosfer Basıncı : 1-Atmosferdeki havanın ağırlığından dolayı uyguladığı açık hava basınc... devam et

  terimler sözlüğüAtom : Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren en küçük parçasıdır.... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Online Flash Oyun Sitesi

  Reklamlar

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın