Yazılı Sınav Soruları

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimlerPas: Hava su ya da sulu çözeltilerin etkisiyle demirin yüzeyinde oluşan kırmızı, kahve renkli demir oksit.

  terimlerPascal (pa): 1m² lik yüzeye dik olarak etki eden kuvvet 1 N ise bu yüzeydeki basınç 1 pascal (paskal) olur.

  terimlerPaschen Serisi: Hidrojen atomunun üst enerji düzeyindeki elektronların 3. enerji düzeyine düşüşü sırasında oluşan spektrum çizgileri.

  terimlerPauli Prensibi: 1- Bir atomda dört quantum sayılarda birbirinin tamamen aynı olan iki elektron bulunamaz. 2- Bir orbitalde zıt spinli olmak üzere ikiden fazla

  terimlerPeptit bağı: Protein sentezi sırasında bir amino asidin karboksil grubuyla diğer amino asidin amino grubu arasında bir molekül su çıkarak oluşan kovalent b

  terimlerPeriyodik Cetvel: Artan atom numarasına göre sıralandığında benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip elementlerin dikey sıralar oluşturacak şekilde sıra

  terimlerPeriyodik Tablo: Periyodik cetvel, elementleri gösteren ve özellikleriyle ilgili bilgi veren bir tablodur. Bu tabloda elementler belirli bir düzene göre sıralanm

  terimlerPeriyot: Periyodik cetvelin yatay sıralardan her biri.

  terimlerPeroksit: O2-2 iyonu içeren oksit bileşikleridir.

  terimlerpH: Çözeltide bulunan H+ iyonlarının molar derişiminin (negatif)eksi logaritması.

  terimlerPigment: Eklendiği maddeye rengini verme özelliği olan doğal ya da yapay madde.

  terimlerPik demiri: Yüksek sıcaklıklarda elde edilen ve saf olmayan demir.

  terimlerPil: 1-Kendiliğinden gerçekleşen bir kimyasal tepkime sonucunda açığa çıkan enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araçlardır. 2-Kimyasal enerj

  terimlerPirinç: Çinko bakır alaşımlarının genel adı.

  terimlerPlastik: Bazı polimerik malzemelere verilen genel ad.

  terimlerPlazma: 1-Gaz fazındaki atomların çok yüksek sıcaklıklarda iyonlaşarak çekirdek ve elektronlarına ayrışması sonucu oluşan akışkan madde. 2-E

  terimlerPnömatik: Hava basıncı ile çalışan otomasyon makineleri.

  terimlerpOH: Çözeltide bulunan OH-1 iyonlarının molar derişiminin eksi logaritması.

  terimlerPolar: Kutuplu.

  terimlerPolar bağ: Kimyasal bağı oluşturan atomlardan birinin kısmen negatif, diğerinin pozitif yük oluşturması.

  terimlerPolar Kovalent Bağ: 1- Farklı iki atom arasında ortak kullanılan elektronlar iki atom tarafından farklı oranda çekilir. Elektronlar elektronegativitesi yüksek olan

  terimlerPolar molekül: Yapısında kısmen "+" ve kısmen "-" bölüm bulunduran molekül.

  terimlerPoli: Çok.

  terimlerPolialkoller: Bileşik iskeletinin değişik yerlerinde farklı C atomları üzerinde olmak şartı ile birden fazla -OH içeren bileşiklerdir.

  terimlerPolimer: 1-Çok sayıda küçük molekülden (monomer) oluşan karmaşık yapılı ve uzun zincirli molekül. 2-Küçük moleküllerin birbirine zincir hâl

  terimlerPolimerizasyon: Monomer moleküllerden polimerlerin oluşturulması.

  terimlerPolimerleşme: 1-Küçük alken moleküllerindeki pi (p) bağlarının açılması ile serbest kalan moleküllerin binlercesinin bir araya gelerek uzun zincirler olu

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   20 21 22 23 24 25 26   SONRAKİ   »»

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın