Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

terimler Pas:Hava su ya da sulu çözeltilerin etkisiyle demirin yüzeyinde oluşan kırmızı, kahve renkli demir oks devam

terimler Pascal (pa):1m² lik yüzeye dik olarak etki eden kuvvet 1 N ise bu yüzeydeki basınç 1 pascal (paskal) olur. devam

terimler Paschen Serisi:Hidrojen atomunun üst enerji düzeyindeki elektronların 3. enerji düzeyine düşüşü sırasında oluşan devam

terimler Pauli Prensibi:1- Bir atomda dört quantum sayılarda birbirinin tamamen aynı olan iki elektron bulunamaz. 2- Bi devam

terimler Peptit bağı:Protein sentezi sırasında bir amino asidin karboksil grubuyla diğer amino asidin amino grubu arası devam

terimler Periyodik Cetvel:Artan atom numarasına göre sıralandığında benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip elementler devam

terimler Periyodik Tablo:Periyodik cetvel, elementleri gösteren ve özellikleriyle ilgili bilgi veren bir tablodur. Bu tablo devam

terimler Periyot:Periyodik cetvelin yatay sıralardan her biri. devam

terimler Peroksit:O2-2 iyonu içeren oksit bileşikleridir. devam

terimler pH:Çözeltide bulunan H+ iyonlarının molar derişiminin (negatif)eksi logaritması. devam

terimler Pigment:Eklendiği maddeye rengini verme özelliği olan doğal ya da yapay madde. devam

terimler Pik demiri:Yüksek sıcaklıklarda elde edilen ve saf olmayan demir. devam

terimler Pil:1-Kendiliğinden gerçekleşen bir kimyasal tepkime sonucunda açığa çıkan enerjiyi elektrik enerjisin devam

terimler Pirinç:Çinko bakır alaşımlarının genel adı. devam

terimler Plastik:Bazı polimerik malzemelere verilen genel ad. devam

terimler Plazma:1-Gaz fazındaki atomların çok yüksek sıcaklıklarda iyonlaşarak çekirdek ve elektronlarına ayrışmas devam

terimler Pnömatik:Hava basıncı ile çalışan otomasyon makineleri. devam

terimler pOH:Çözeltide bulunan OH-1 iyonlarının molar derişiminin eksi logaritması. devam

terimler Polar:Kutuplu. devam

terimler Polar bağ:Kimyasal bağı oluşturan atomlardan birinin kısmen negatif, diğerinin pozitif yük oluşturması. devam

terimler Polar Kovalent Bağ:1- Farklı iki atom arasında ortak kullanılan elektronlar iki atom tarafından farklı oranda çekilir devam

terimler Polar molekül:Yapısında kısmen "+" ve kısmen "-" bölüm bulunduran molekül. devam

terimler Poli:Çok. devam

terimler Polialkoller:Bileşik iskeletinin değişik yerlerinde farklı C atomları üzerinde olmak şartı ile birden fazla -OH devam

terimler Polimer:1-Çok sayıda küçük molekülden (monomer) oluşan karmaşık yapılı ve uzun zincirli molekül. 2-Küçü devam

terimler Polimerizasyon:Monomer moleküllerden polimerlerin oluşturulması. devam

terimler Polimerleşme:1-Küçük alken moleküllerindeki pi (p) bağlarının açılması ile serbest kalan moleküllerin binlerces devam

DİĞER SAYFALAR:

Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 798

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın