Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

terimler Oksit:Elementlerin oksijenle oluşturmuş oldukları bileşiklere oksit denir. Flor ve soygazlar oksit oluşt devam

terimler Okted:Elementlerin elektron dizilimlerini helyum dışındaki soygazlara benzetmesidir. Yani son yorungeler devam

terimler Oktet:Bir atomun en dış enerji seviyesindeki elektron sayısının 8 olması hali. devam

terimler Oktet Kuralı:Helyumun tek katmanı vardır ve elektron(e-) sayısı 2'dir. Diğer tüm soy gazların son katmanında 8 devam

terimler Oligosakkaritler:2-10 arasında monosakkarit denilen birim içeren hidrokarbonlar. devam

terimler Oluşum Entalpisi:Moleküllerin, elementlerinden oluşumu sırasında alınan ya da verilen ısıya oluşum entalpisi denir. devam

terimler Orbital:Atom çekirdeği etrafında elektron yük yoğunluğunun ya da elektronun bulunma olasılığının yüksek ol devam

terimler Organik:Organizmayla, canlılarla ilgili. devam

terimler Organik bileşik:Karbon ve hidrojen ya da karbon, hidrojen ve az sayıda oksijen, azot, kükürt gibi diğer elementle devam

terimler Organik Bileşikler:Canlı organizmalar tarafından oluşturulan bileşiklerdir. Proteinler, şekerler, yağlar, vitaminler devam

terimler Organik Kimya:1-Karbon elementinin hidrojenli bileşiklerini inceleyen kimya dalına organik kimya adı verilir. devam

terimler Ortak iyon etkisi:Bir iyonu ortak olan tuzların, birlikte oldukları durumda çözünürlüklerinin azalması. devam

terimler Ortaklanmamış elektron çifti:Bir atomun değerlik elektronları katmanında bulunan, bağ yapmamış elektron çifti. devam

terimler Ortaklanmış elektron çifti:Kovalent bağ oluşturan elektronlar. devam

terimler Ortalama serbest yol:Bir gaz molekülünün ortalama olarak iki çarpışma arasında aldığı yol. devam

terimler Ortam:Sistemin dışındaki bölge. devam

terimler Ozmos:Bir çözücünün yarı geçirgen bir zardan daha derişik bir çözeltiye geçmesi. devam

terimler Örgü:Bir kristaldeki atom ve moleküllerin düzenli dizilişi. devam

terimler Öz Hacim:Bir maddenin birim kütlesinin hacmine öz hacim denir. Öz kütlenin tersi olarak düşünülebilir. devam

terimler Öz ısı:Bir maddenin bir gramının sıcaklığını 1°C yükseltmek için gerekli olan ısı. devam

terimler Öz Kütle:Bir maddenin birim hacminin kütlesine öz kütle denir. devam

terimler Özkütle (Yoğunluk) (d):Bir maddenin birim hacminin kütlesine öz kütle denir. Özkütle maddeler için ayırt edici bir özelli devam

terimler Özütleme (ekstraksiyon):Bir çözelti ya da süspansiyon içindeki organik maddeyi çözen fakat çözelti ya da süspansiyondaki ç devam

terimler P Bloğu:Periyodik cetveldeki 3A-4A-5A-6A-7A-8A Gruplarının bulunduğu bloktur. devam

terimler p-bloku:Periyodik tabloda p-orbitallerinin dolmakta olduğu elementler grubu. devam

terimler Parafin:1- Petrolün damıtılmasıyla elde edilen ürün. 2- Doymuş hidrokarbonların genel adına parafinler devam

terimler Paramanyetik:Havadan daha güçlü manyetik özellikleri olan ve eşleşmemiş elektronlara sahip madde. devam

DİĞER SAYFALAR:

Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 798

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın