eğitim sitesi

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimlerOksit: Elementlerin oksijenle oluşturmuş oldukları bileşiklere oksit denir. Flor ve soygazlar oksit oluşturmazlar. Genellikle metallerin oksitlerine baz

  terimlerOkted: Elementlerin elektron dizilimlerini helyum dışındaki soygazlara benzetmesidir. Yani son yorungelerinde 8 elektron bulundurmalarıdır.

  terimlerOktet: Bir atomun en dış enerji seviyesindeki elektron sayısının 8 olması hali.

  terimlerOktet Kuralı: Helyumun tek katmanı vardır ve elektron(e-) sayısı 2'dir. Diğer tüm soy gazların son katmanında 8 elektron(e-) vardır. Atomların soy gazlara

  terimlerOligosakkaritler: 2-10 arasında monosakkarit denilen birim içeren hidrokarbonlar.

  terimlerOluşum Entalpisi: Moleküllerin, elementlerinden oluşumu sırasında alınan ya da verilen ısıya oluşum entalpisi denir.

  terimlerOrbital: Atom çekirdeği etrafında elektron yük yoğunluğunun ya da elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölge ve elektronların hareketin

  terimlerOrganik: Organizmayla, canlılarla ilgili.

  terimlerOrganik bileşik: Karbon ve hidrojen ya da karbon, hidrojen ve az sayıda oksijen, azot, kükürt gibi diğer elementleri içeren bileşik.

  terimlerOrganik Bileşikler: Canlı organizmalar tarafından oluşturulan bileşiklerdir. Proteinler, şekerler, yağlar, vitaminler … bu gruba girer.

  terimlerOrganik Kimya: 1-Karbon elementinin hidrojenli bileşiklerini inceleyen kimya dalına organik kimya adı verilir. 2-Temelinde karbon bulunduran (karbonatlar ve ka

  terimlerOrtak iyon etkisi: Bir iyonu ortak olan tuzların, birlikte oldukları durumda çözünürlüklerinin azalması.

  terimlerOrtaklanmamış elektron çifti: Bir atomun değerlik elektronları katmanında bulunan, bağ yapmamış elektron çifti.

  terimlerOrtaklanmış elektron çifti: Kovalent bağ oluşturan elektronlar.

  terimlerOrtalama serbest yol: Bir gaz molekülünün ortalama olarak iki çarpışma arasında aldığı yol.

  terimlerOrtam: Sistemin dışındaki bölge.

  terimlerOzmos: Bir çözücünün yarı geçirgen bir zardan daha derişik bir çözeltiye geçmesi.

  terimlerÖrgü: Bir kristaldeki atom ve moleküllerin düzenli dizilişi.

  terimlerÖz Hacim: Bir maddenin birim kütlesinin hacmine öz hacim denir. Öz kütlenin tersi olarak düşünülebilir.

  terimlerÖz ısı: Bir maddenin bir gramının sıcaklığını 1°C yükseltmek için gerekli olan ısı.

  terimlerÖz Kütle: Bir maddenin birim hacminin kütlesine öz kütle denir.

  terimlerÖzkütle (Yoğunluk) (d): Bir maddenin birim hacminin kütlesine öz kütle denir. Özkütle maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Özkütle birimleri kütle ve hacim bi

  terimlerÖzütleme (ekstraksiyon): Bir çözelti ya da süspansiyon içindeki organik maddeyi çözen fakat çözelti ya da süspansiyondaki çözücü ile karışmayan bir madde yardı

  terimlerP Bloğu: Periyodik cetveldeki 3A-4A-5A-6A-7A-8A Gruplarının bulunduğu bloktur.

  terimlerp-bloku: Periyodik tabloda p-orbitallerinin dolmakta olduğu elementler grubu.

  terimlerParafin: 1- Petrolün damıtılmasıyla elde edilen ürün. 2- Doymuş hidrokarbonların genel adına parafinler ya da alkanlar denir. Metan, etan, propan g

  terimlerParamanyetik: Havadan daha güçlü manyetik özellikleri olan ve eşleşmemiş elektronlara sahip madde.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   19 20 21 22 23 24 25   SONRAKİ   »»

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın