Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Katılımcı Demokrasi Nedir? Katılımcı Demokrasi Hakkında Kısaca Bilgi

Katılımcı Demokrasi Terimi Hakkında Bilgiler

Katılımcı DemokrasiBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Katılımcı Demokrasi:
Halkın dil, din, renk, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin seçme ve seçilme hakkını özgürce kullandığı, halkın sivil toplum örgütlenmeleri ile (dernek, odalar vs.) siyasi iktidar üzerinde denetleme ve yönlendirme görevi yaptığı demokrasi anlayışı.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box GSYİH: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla. Genellikle bir yılda, bir ülke sınırları içerisinde üretilen tüm tamamlanmış malların piyasa değeri. GSMH'a işçi dövizi, ka devam et

  box Tahsilat: Kamu alacaklarının toplanması. devam et

  box Flora: Bir jeolojik dönem ya da yöre ile ilgili bitki yaşamı. devam et

  box Tekzip: Yalanlamak. Yalan olduğunu söylemek. İnkar, veto. devam et

  box Kadastro Planı: Bir beldede bulunan sınırları ve alanları belirli bir şekilde tapuca tescil edilmiş arazi parçalarını gösteren haritalar. devam et

  box Çevre Sağlığı: İnsan sağlığının çevredeki fiziki, kimyevi, biyolojik, sosyal ve psiko — sosyal faktörlerle tespit edilen yaşam kalitesi. devam et

  box Kent Hukuku: Kent yaşamını, kent yapılanmasını, kentle insan arasında, kentlilerin kendi arasında ilişkileri düzenleyen kurallar bütünü. devam et

  box Kamu Davası: Kamu adına savcının açtığı dava, amme davası. devam et