Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Karakteristik Özellik Nedir? Karakteristik Özellik Hakkında Kısaca Bilgi

Karakteristik Özellik Terimi Hakkında Bilgiler

Karakteristik ÖzellikKimya Terimi Olarak Karakteristik Özellik:
Miktara bağlı olmayan sadece o maddeye has olan özelliklere ayırt edici (karakteristik) özellikler denir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Bileşik Formülü: Bileşikteki elementlerin cins ve sayısını belirten formül. Bir bileşikte atomların birleşme oranlarını gösteren en basit formül. devam et

  box Asit iyonlaşma sabiti, (Ka): Zayıf bir asidin iyonlaşma denge sabiti. devam et

  box Lindlar katalizörü: Disübstitüe alkinlerden cis-alkenleri elde etmek için kullanılan özel bir paladyum katalizörü. devam et

  box Kalkojen: Filiz yapan 6A grubu elementleri. devam et

  box Çözünürlük: 1-Belirli bir sıcaklıkta sabit hacimdeki bir çözücüde doymuş bir çözelti elde etmek için çözünen maddenin miktarı. 2-Belirli sıcaklık ve basınçta 1 devam et

  box Alfa Parçacığı: İki proton ve iki nötrondan oluşan +2 yüklü helyum çekirdeği. devam et

  box Celsius Sıcaklık Cetveli: Buzun erime noktasını 0°C ve suyun kaynama noktasını 100°C olarak kabul eden sıcaklık cetveli. devam et

  box Soğutma Etkisi: Buharlaşma olan ortamda, ortalama kinetik enerjileri fazla olan moleküllerin sıvıdan, gaz fazına geçmelerinden dolayı ortamın kinetik enerjisinin azal devam et