Eğitim Sitesi

Karakteristik Özellik Nedir? Karakteristik Özellik Hakkında Kısaca Bilgi

Karakteristik Özellik Terimi Hakkında Bilgiler

Karakteristik ÖzellikKimya Terimi Olarak Karakteristik Özellik:
Miktara bağlı olmayan sadece o maddeye has olan özelliklere ayırt edici (karakteristik) özellikler denir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Belirleyici Madde: Kimyasal reaksiyonda artan madde karşısında tamamen tükenen madde. devam et

  box Formül: Bileşikteki elementlerin sembollerini ve bu bileşiğin bir molekülündeki atomların kaçar tane olduğunu gösteren sayıları içeren basit ifadedir. devam et

  box Ayırt Edici Özellik: Maddeleri birbirinden ayıran özellik. devam et

  box Aktivasyon Engeli: Reaksiyona girenlerle reaksiyon ürünleri arasındaki potansiyel enerji engeli. devam et

  box Ketonlar: Karbonil grubunda iki alkil grubu bağlanmış bulunan ve aynı karbon sayılı aldehitlerle izomer olan organik bileşiklerdir. devam et

  box Mol Kesri: Bir karışım veya çözeltide bulunan maddenin mol sayısının karışımdaki bileşenlerin toplam mol sayısına oranı. devam et

  box Aktiflik Sırası: Elementlerin tepkime verme yatkınlığına göre sıralanmasına aktiflik sırası denir. devam et

  box Amfoter Oksit: Hem asitlerle hem bazlarla tepkime verebilen oksitler. devam et