Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Karakteristik Özellik Nedir? Karakteristik Özellik Hakkında Kısaca Bilgi

Karakteristik Özellik Terimi Hakkında Bilgiler

Karakteristik ÖzellikKimya Terimi Olarak Karakteristik Özellik:
Miktara bağlı olmayan sadece o maddeye has olan özelliklere ayırt edici (karakteristik) özellikler denir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Disproporsiyon: Redoks reaksiyonlarında aynı elementin hem yükseltgenip hem de indirgenmesi devam et

  box Difüzyon: 1- Bir gazın havada veya başka bir gaz içinde yayılması. 2-Birbiri ile temasta bulunan iki akışkanın, birbiri içinde kendiliğinden homojen olarak yayı devam et

  box Cevher: 1-Doğal bileşik ve minerallerin genel adı (filiz). 2-İçindeki metal ya da yarımetallerin çeşitli yöntemlerle ayrılabileceği doğal bileşikler ve min devam et

  box Metal Bağı: Metal atomları arasında oluşan kimyasal bağ. devam et

  box Çok dişli ligand: Bir komplekste merkez atomuna, ligandın farklı atomlarından ve geometrik yapının farklı taraflarından birden fazla elektron çifti sağlayabilen ligand. devam et

  box Faz: 1-Sıcaklık, öz kütle, derişim gibi madde özelliklerinin aynı olduğu sistem bölgesi. 2-Bir sistemde özellikleri bakımından bir bütün oluşturan madd devam et

  box Friedel-Crafts tepkimeleri: Aromatik bileşiklere bir Lewis asidinin katalizörlüğü eşliğinde alkil veya açil gruplarının bağlanma tepkimeleri. devam et

  box Değerlik: Bir elementin verdiği veya aldığı elektron sayısı. devam et