Eğitim Sitesi

Online Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimleri Sözlüğü

  terimlerAlev: Yanmanın görülen kısmı.

  terimlerAlüvyon: Kayaçların aşınması sonucu ortaya çıkan ve sular tarafından taşınarak biriktirilen kil, silt, kum, çakıl, taş ve diğer malzemelerin olu

  terimlerAnemometre: Rüzgâr hızını ölçen ve yönünü gösteren alet.

  terimlerAnız: Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap.

  terimlerAni Sel: Kısa süreli ve şiddetli yağmurlar sonucu, nehirlerde, akarsularda, göllerde veya cadde ve sokaklarda suların hızla yükselmesi sonucu oluşan s

  terimlerArtçı Depremler: Güçlü bir depremden sonra meydana gelen ve büyüklüğü ana şokun büyüklüğünü geçmeyen depremler.

  terimlerAşırı Yüksek Hava Sıcaklığı: Hava sıcaklığının, normal değerinden 6°C ve daha yüksek olduğu durum.

  terimlerBağıl Nem: Hava içinde bulunan su buharı basıncının, aynı şartlardaki havanın doymuş su buharının basıncına oranı.

  terimlerBaret: Çalışanların başlarına giydikleri, metal veya plastikten yapılmış koruyucu başlık.

  terimlerBofor Rüzgâr Ölçeği: Rüzgâr hızlarını gösteren ölçektir. Francis Beaufort (Bofor okunur.) tarafından 1806'da bulunan, 0 (sakin) ile 12 (tayfun) arası değişen

  terimlerBuharlaşma: Sıvının gaza dönüşüm süreci.

  terimlerConta: Geçirmezliği sağlamak için sıkıştırılmış iki yüzey arasına yerleştirilen genellikle kauçuk ve kurşundan yapılan ince parça.

  terimlerÇamur Akıntısı: Şiddetli yağışlar sonucu dağ yamaçları ve vadilerden aşağı hızla akarak hareket eden taş, toprak, kaya ve su kütlesi.

  terimlerÇığ: Eğimli arazi üzerinde birikmiş kar örtüsünün yer çekimi etkisiyle hızla kayması.

  terimlerDeprem: Aniden oluşan ve yerkabuğu kaynaklı sarsıntılar.

  terimlerDeprem Dalgası: Deprem anında, odaktan çevreye doğru kayaçlar içerisinde yayılan sismik (P birincil, S ikincil, yüzey ve benzeri) dalgalardır.

  terimlerDeprem Riski: Olası bir deprem sonucunda doğacak zararın (yaralanabilecek ya da ölebilecek insan sayısı ile muhtemel bina ve altyapı hasarlarının) ortaya k

  terimlerDeprem Şiddeti: Bir depremin, yeryüzünde hissedildiği noktada yaptığı yıkım derecesini belirten ölçek.

  terimlerDeprem Tehlikesi: İnsan yaşamını etkileyecek bir depremin oluşmasına neden olabilecek koşullarla ilgili her şey.

  terimlerDepremsellik: Depremlerin tarihsel ve coğrafî dağılımı.

  terimlerDiri Kırık (Aktif Fay): Gelecekte deprem üretmesi beklenen, diğer bir deyişle üzerinde sürekli gerilim birikimi olan ve sismik aktivitesi gözlenen yer kırığı.

  terimlerDoğalgaz: Konutlarda ve işyerlerinde ısınma, üretim ve enerji amacıyla belli bir merkezden kontrollü olarak bir şebeke sistemiyle dağıtılan yanıcı g

  terimlerDolu: Yağmur damlası olarak biçimlenmiş buz.

  terimlerDon Veya Ayaz Uyarısı: Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesi beklendiğinde yapılan uyarıdır. Don; bitkilere, tarım ürünlerine, açıktaki su bor

  terimlerDonan Yağmur: Sıfır derecenin altındaki hava sıcaklıklarında, yağan yağmur yere düştüğünde hemen donar. Böylece kaldırımlarda ve yollarda ince ve ka

  terimlerDonma: Vücudun sadece belirli yerlerinin sıcaklığının çok düşmesi.

  terimlerEnerji: Diğer biçimlere dönüştürülebilen, ama toplam enerji miktarı aynı kalan farklı enerji biçimleri; yapılan iş yeteneği.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5   SONRAKİ   »»

  Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 122

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın