Eğitim Sitesi

İzobar Atom Nedir? İzobar Atom Hakkında Kısaca Bilgi

İzobar Atom Terimi Hakkında Bilgiler

İzobar AtomKimya Terimi Olarak İzobar Atom:
Kütle numaraları aynı, proton ve nötron sayıları farklı taneciklere izobar atom denir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Termometre: Sıcaklığı ölçmeye yarayan cihazlara termometre denir. devam et

  box Ozmos: Bir çözücünün yarı geçirgen bir zardan daha derişik bir çözeltiye geçmesi. devam et

  box Elektrofil: Elektron eksikliği olan iyon ya da moleküller. devam et

  box Küresel simetri: Bir element atomunun değerlik orbitallerinin tam ya da yarı dolu olma hali. devam et

  box Flüoresans: Bir maddenin kısa dalga boylu radyasyon ile uyarılması sonucu ışık yayması. Uyarıcı ortamdan uzaklaştırıldığında ışık yayma işlemi durur. devam et

  box Yarı Dolu Orbital: Bir tane elektron bulunan orbital. devam et

  box Faz: 1-Sıcaklık, öz kütle, derişim gibi madde özelliklerinin aynı olduğu sistem bölgesi. 2-Bir sistemde özellikleri bakımından bir bütün oluşturan madd devam et

  box Konjuge asit-baz çifti: Brönsted asidi ve onun konjuge bazı. devam et