Eğitim Siteleri

Online Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğü

  terimlerAğıl: Koyun ve keçilerin barındırıldığı, dört tarafı ve üstü kapalı, kapısı, penceresi ve havalandırması bulunan geliştirilmiş yapılar, h

  terimlerAkarlar: Artropoda şubesinde bulunan keneler dışında kalan, Acarina dizisinde yer alan yaklaşık 30. 000 türü bulunan, 0.2-4 mm büyüklüğünde nispet

  terimlerAlacak: Alınması gereken para ya da mal. Borç karşılığında da kullanılır.

  terimlerArtezyen Suyu: Derin yer altı su tabakasına inilerek açılan kuyudan elde edilen basınçlı su, artezyen kuyu suyu.

  terimlerBaget: Çözeltileri karıştırmada kullanılan, içi dolu cam çubuktan, porselen veya metalden yapılmış malzeme.

  terimlerBakım: Hayvanların sabit vücut kondisyonlarında tutulması için gerekli gıdalarla beslenmesi.

  terimlerBakla: Fiğ familyasından olan, yeşil yaprakları veya tohumları protein bakımından zengin, bazı türleri vicine ve convicine ile tanen gibi antibeslem

  terimlerBakteriyofaj: Bakteriyi enfekte edebilen virüs, faj.

  terimlerBaskın: 1. Bir allelin etkisinin diğer allel tarafından örtülmesi, baskılanması durumu. 2. Genetik bir özelliğin fenotipe yansıyabilmesi için tek

  terimlerBirlik: Hayvancılık konularında faaliyet gösteren yetiştirme, hayvansal üretim, ıslah ve pazarlama amaçlı kurulan birlikler.

  terimlerBoğa: Sığır türü içerisinde, yetiştiricilikte kullanılan tüm erkek hayvanlara verilen genel ad.

  terimlerBörkenek: Diyaframayla işkembe arasına yerleşmiş, orta hattın solunda, geviş getirenlerin ikinci midesi, retikulum.

  terimlerÇiftleşme: Erkek ve dişinin yavru meydana getirmek üzere çiftleşmesi, koitus, koyitus, kopulasyon.

  terimlerÇoban: Koyun, keçi, inek gibi hayvanları güdüp otlatan kimse.

  terimlerDamızlık: 1. Kendilerinden döl almak üzere sürü içinden seçilmiş hayvan. 2. Yetiştirildiği ülkede veya yörede, ırkına veya tipine özgü özelli

  terimlerDamızlık Belgesi: Pedigri belgesi bulunan damızlıklardan bakanlıkça çıkarılan yönetmelikteki kriterlere uygunluğu bakanlıkça onaylanan belge.

  terimlerDamızlık İşletmesi: Damızlık hayvanların yetiştirildiği, bakanlıkça tescil edilmiş işletmeler.

  terimlerDamızlık Sertifikası: Anne ve babası bilinen, ancak soylarının verim kayıtları bilinmeyen damızlık hayvanlara bakanlıkça veya yetki verilen kuruluşlarca verilen b

  terimlerDezenfektan: Canlı için kullanılmayan ancak, aygıt ve malzemeler için kullanılan, mikropları öldüren kimyasal maddeler.

  terimlerDöl Kontrolü: Soy kütüğü ve verim kayıtlarının düzenli tutulduğu, yeterli teknik alt yapı, uzman personel ve hayvan varlığına sahip kuruluşlar tarafı

  terimlerEmbriyoloji: İnsan ve memeli hayvanların oluşmaya başladıkları zigot oluşumundan itibaren belirli bir sürede türe özgü biçimlenmelerini alıncaya kadar

  terimlerEndemik: 1. Bir bölgeye özgü, yerli olan. 2. Yıllık rapor edilen vakalarının sayısı sabit veya artmayan bir hastalık durumu.

  terimlerEpidemiyoloji: Belirli bir hayvan veya insan popülasyonlarında hastalıkların ortaya çıkışı, yayılışı, bu hastalıklardan korunma ve kontrol stratejileri

  terimlerEvcil Hayvan: insan eli altında döl verebilen ve insanlara ekonomik yarar sağlayan hayvanlara denir.

  terimlerEvrim: Canlının tür olarak gelişmesi, bir canlıyı diğerinden ayırt eden morfolojik ve fizyolojik faktörlerin gelişmesi yolunda geçirilen bir seri

  terimlerFenotip: Herhangi bir kalitatif ya da kantitatif karakter yönünden bireylerin gözle görülebilen ya da bir ölçü veya tartı birimiyle belirlenebilen öz

  terimlerFermente Türk Sucuğu: Yağlı sığır kıymasına sarımsak, çeşitli baharatlar veya katkı maddelerinin eklenmesiyle oluşturulan hamurun doğal kılıflara doldurulduk

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3   SONRAKİ   »»

  Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 68

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın