Eğitim Sitesi

İtfa Nedir? İtfa Hakkında Kısaca Bilgi

İtfa Terimi Hakkında Bilgiler

İtfaHukuk Terimi Olarak İtfa:
Söndürme; ödeme; bir borcu, ödeme, takas, af gibi bir sebeple kapatma; sona erdirme

 

İtfaEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak İtfa:
Sabit getirili mankul kıymetin vade bitiminde anapara ve varsa kupon faizinin ihraççı tarafından sabit getirili mankul kıymatin sahibine ödenmesidir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Cismanî: Cisimle, bedenle ilgili; bedensel devam et

  box Nezetmek: kaldırmak; ayırmak; ilişiği koparmak devam et

  box Munsifane: Insaflı ölçüde devam et

  box Nikah: Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayacak yasal işlem. devam et

  box Kamu Hizmeti: Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların gözetimi ve denetimi altındaki diğer kişilerce, kamunun genel ve ortak gereksinimlerini devam et

  box Âlude: Bulaşmış, karışmış devam et

  box Kan Akçesi: Birini yaralayandan alınıp yaralanana veya öldürenden alınıp ölenin mirasçılarına verilen para. devam et

  box Takyidat: Sınırlama, kısıtlama. devam et