Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İtfa Nedir? İtfa Hakkında Kısaca Bilgi

İtfa Terimi Hakkında Bilgiler

İtfaHukuk Terimi Olarak İtfa:
Söndürme; ödeme; bir borcu, ödeme, takas, af gibi bir sebeple kapatma; sona erdirme

 

İtfaEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak İtfa:
Sabit getirili mankul kıymetin vade bitiminde anapara ve varsa kupon faizinin ihraççı tarafından sabit getirili mankul kıymatin sahibine ödenmesidir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Makul: Akla Uygun- Mantıklı- Ölçülü. devam et

  box Bâb: kapı devam et

  box İnzimâm: Eklenme; katılma; ilave devam et

  box Zâhire: Yiyecek; gerektiği zaman harcanmak üzere ambarda saklanan hubûbat devam et

  box Haciz: 1- Borçlunun, borcunu kendi arzusu ile ödememesi durumunda, alacaklının talebiyle, borçlunun (borca yetecek miktardaki) mal ve haklarına devlet aracıl devam et

  box İcabı hal: Durumun gereği devam et

  box Halef: Bir makamda, görevde sonra gelen kişi devam et

  box Adem-i vüsuk: Gerçek olmamak devam et