Eğitim Sitesi

İtfa Nedir? İtfa Hakkında Kısaca Bilgi

İtfa Terimi Hakkında Bilgiler

İtfaHukuk Terimi Olarak İtfa:
Söndürme; ödeme; bir borcu, ödeme, takas, af gibi bir sebeple kapatma; sona erdirme

 

İtfaEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak İtfa:
Sabit getirili mankul kıymetin vade bitiminde anapara ve varsa kupon faizinin ihraççı tarafından sabit getirili mankul kıymatin sahibine ödenmesidir.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Müşârün-ileyh: adı geçen; anılan; ilim ve resmi mevkii yüksek olan kimse devam et

  box Ön ödeme: bir alacağın gerçekleşmesinden önce verilen belirli bir miktar, pey akçesi devam et

  box Cebri İcra: Kendi istekleriyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını Devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması; ilgili icra dairelerinin, (gereğinde) zor k devam et

  box Musakkaf: üstü tavanla örtülmüş; tavanı,damı olan; devam et

  box Madrûb: dövülmüş; darbolunmuş; vurulmuş devam et

  box Feteva: Hukuki Sorular ve Cevapları devam et

  box Mesmu: dinlenen; dinlenebilir; karar için incelenebilirş devam et

  box Kavi: kuvvetli devam et