Eğitim Sitesi

İtfa Nedir? İtfa Hakkında Kısaca Bilgi

İtfa Terimi Hakkında Bilgiler

İtfaHukuk Terimi Olarak İtfa:
Söndürme; ödeme; bir borcu, ödeme, takas, af gibi bir sebeple kapatma; sona erdirme

 

İtfaEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak İtfa:
Sabit getirili mankul kıymetin vade bitiminde anapara ve varsa kupon faizinin ihraççı tarafından sabit getirili mankul kıymatin sahibine ödenmesidir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Yasama Yılı: Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir yasama döneminde görev yaptığı süre. devam et

  box Tasrih etmek: açıklamak; belirtmek devam et

  box Vesika: Belge devam et

  box Hitâm: son; bitim; tükenme; nihayet devam et

  box Eda Davası: Davalının bir iş yapmaya, bir ifada bulunmaya veya bir iş yapmamaya, bir ifada bulunmamaya mahkum edilmesinin istenildiği dava. devam et

  box İzhâr: Açıklama devam et

  box Şerh: Kişisel hakların, devir sınırlamalarının ve geçici tescilin, tapu siciline yazılmasını gösteren terim devam et

  box Şâmil olmak: Kapsamak; içine almak devam et