Oyun Siteleri

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

  terimlerNizam: Düzen. Kural.

  terimlerNota: Bir devletin başka bir devlete veya bunun elçisine yaptığı yazılı bildiri.

  terimlerNutuk: Söz, konuşma.

  terimlerNüfuz: İçine geçme.

  terimlerObjektif: Nesnel, yansız, tarafsız.

  terimlerObüs: Top ve havan atan yüksek ve alçaktan atış yapabilen kısa namlulu bir top.

  terimlerOğan: 1- Güçlü, kuvvetli, etkili. 2- Tanrı.

  terimlerOkka: 1,282 kilogram(1282 gram) veya 400 dirhemlik ağırlık ölçüsü birimi.

  terimlerOligarşi: Devlet gücünün belli bir gruba, zümreye ait olması.

  terimlerOnaylamak: Yapılan bir işi doğru veya yerinde bularak kabul etmek (Tasdik etmek).

  terimlerOrtodoks: Hıristiyan dininin Ortodoks mezhebinden olan kimse.

  terimlerOtonomi: Özerklik, bağımsızlık.

  terimlerOtorite: Yetki, sözü geçerlilik.

  terimlerOturum: Bir meclis veya kurulun görüşmek üzere aralıksız yaptığı toplanma (Celse).

  terimlerOy: Tutulacak yol üzerine ileri sürülen görüş (rey).

  terimlerOybirliği: Bir konuda bütün oyların birleşmesi.

  terimlerÖdün: Karşı taraşa anlaşmak amacıyla bazı haklardan vazgeçme (Tâviz).

  terimlerÖnerge: Meclis, kongre vb. resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir öneride bulunmak için üyelerden biri veya birkaçı tar

  terimlerÖrf: Gelenek, Örfi hukuk, geleneklere dayalı olarak konan kurallar.

  terimlerPadişah: Osmanlı Devleti'nde devlet başkanının adı (Sultan, Hakan).

  terimlerPakt: Antlaşma. İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta ittifak gibi konularda üstlenmelerini belirttikleri belge.

  terimlerPanislamizm: Bütün Müslümanları aynı yönetim altında toplama amacını güden politik akım ve hareket.

  terimlerPanislavizm: Bütün İslâvlann bir araya gelip ortak bir yaşama biçimi ile bağlanması, hatta tek devlet kurmasını amaçlayan akım. (Bu akıma benzer diğ

  terimlerPansiyoner: Pansiyonda kalan kimse.

  terimlerPanslavizm: Bütün Slavları aynı yönetim altında toplamayı amaçlayan siyasal hareket.

  terimlerPantürkizm: Türkçülük.

  terimlerParlamento: Başlıca görevi kanun yapma(yasama), devlet bütçesini çıkarma, hükümeti denetleme olan ve üyeleri halkoyu ile belirli bir süre için seçile

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   14 15 16 17 18 19 20   SONRAKİ   »»

  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 650

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın