Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

terimler Mümtaz:Diğerlerinden ayrılmış, üstün, seçkin, seçilmiş. devam

terimler Mürebbi:Eğitici erkek. devam

terimler Müreffeh:Refah ve varlık içinde yaşayan, gönençli. devam

terimler Mürettebat:1- Gemi, uçak vb. taşıtlardaki görevlilerin tümü. 2- Bir iş için görevlendirilmiş özel birlik. devam

terimler Mürit:Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen, onun doğrultusunda ilerleyen ki devam

terimler Müsavat:Eşitlik, denklik. devam

terimler Müspet:Olumlu, pozitif. devam

terimler Müstebit:Zorba. devam

terimler Müstemleke:Sömürge. devam

terimler Müstenit:Dayanan, yaslanan. devam

terimler Müstesna:1- Bir bütünün veya kuralın dışında olan, kural dışı. 2- Benzerlerinden üstün olan, benzerleri devam

terimler Müsteşar:Kendisinden bilgi alınan, kendisine danışılan kimse. devam

terimler Müstevli:Bir yeri istila eden, yönetimi altına alan (kimse, devlet, ordu vb.) devam

terimler Müsvedde:Yazı taslağı, karalama. devam

terimler Müştereken:Birlikte, ortaklaşa. devam

terimler Mütareke:İki tarafın anlaşarak geçici bir süre için savaşı bırakmaları, silah bırakma, ateşkes. devam

terimler Müteakib:Sonra, arkadan, ardı sıra. devam

terimler Mütekabil:Karşılıklı. devam

terimler Mütekâmil:Olgunlaşmış, gelişmiş, gelişkin. devam

terimler Mütemadiyen:Ara vermeden, sürekli olarak. devam

terimler Müteradif:Eş anlamlı. devam

terimler Müttefik:Biriyle söz ve güç birliği yapmış, antlaşma ile bağlı. Bağlaşık. Sovyetler Birliği'nin dağılması i devam

terimler Müzaheret:Yardım etme, arkalama, destekleme, arka çıkma. devam

terimler Müzakere:Bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma, oylaşma. devam

terimler Naaş:Ölen insanın vücudu, ceset. devam

terimler Naçiz:Değersiz, önemsiz. devam

terimler Nahiye:Bucak. devam

DİĞER SAYFALAR:

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 701

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın