Eğitim Sitesi

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

  terimler Mümtaz:Diğerlerinden ayrılmış, üstün, seçkin, seçilmiş. devam

  terimler Mürebbi:Eğitici erkek. devam

  terimler Müreffeh:Refah ve varlık içinde yaşayan, gönençli. devam

  terimler Mürettebat:1- Gemi, uçak vb. taşıtlardaki görevlilerin tümü. 2- Bir iş için görevlendirilmiş özel birlik. devam

  terimler Mürit:Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen, onun doğrultusunda ilerleyen ki devam

  terimler Müsavat:Eşitlik, denklik. devam

  terimler Müspet:Olumlu, pozitif. devam

  terimler Müstebit:Zorba. devam

  terimler Müstemleke:Sömürge. devam

  terimler Müstenit:Dayanan, yaslanan. devam

  terimler Müstesna:1- Bir bütünün veya kuralın dışında olan, kural dışı. 2- Benzerlerinden üstün olan, benzerleri devam

  terimler Müsteşar:Kendisinden bilgi alınan, kendisine danışılan kimse. devam

  terimler Müstevli:Bir yeri istila eden, yönetimi altına alan (kimse, devlet, ordu vb.) devam

  terimler Müsvedde:Yazı taslağı, karalama. devam

  terimler Müştereken:Birlikte, ortaklaşa. devam

  terimler Mütareke:İki tarafın anlaşarak geçici bir süre için savaşı bırakmaları, silah bırakma, ateşkes. devam

  terimler Müteakib:Sonra, arkadan, ardı sıra. devam

  terimler Mütekabil:Karşılıklı. devam

  terimler Mütekâmil:Olgunlaşmış, gelişmiş, gelişkin. devam

  terimler Mütemadiyen:Ara vermeden, sürekli olarak. devam

  terimler Müteradif:Eş anlamlı. devam

  terimler Müttefik:Biriyle söz ve güç birliği yapmış, antlaşma ile bağlı. Bağlaşık. Sovyetler Birliği'nin dağılması i devam

  terimler Müzaheret:Yardım etme, arkalama, destekleme, arka çıkma. devam

  terimler Müzakere:Bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma, oylaşma. devam

  terimler Naaş:Ölen insanın vücudu, ceset. devam

  terimler Naçiz:Değersiz, önemsiz. devam

  terimler Nahiye:Bucak. devam

  DİĞER SAYFALAR:

  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 701

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın