Eğitim Siteleri

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

  terimlerMümtaz: Diğerlerinden ayrılmış, üstün, seçkin, seçilmiş.

  terimlerMürebbi: Eğitici erkek.

  terimlerMüreffeh: Refah ve varlık içinde yaşayan, gönençli.

  terimlerMürettebat: 1- Gemi, uçak vb. taşıtlardaki görevlilerin tümü. 2- Bir iş için görevlendirilmiş özel birlik.

  terimlerMürit: Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen, onun doğrultusunda ilerleyen kimse.

  terimlerMüsavat: Eşitlik, denklik.

  terimlerMüspet: Olumlu, pozitif.

  terimlerMüstebit: Zorba.

  terimlerMüstemleke: Sömürge.

  terimlerMüstenit: Dayanan, yaslanan.

  terimlerMüstesna: 1- Bir bütünün veya kuralın dışında olan, kural dışı. 2- Benzerlerinden üstün olan, benzerleri az bulunan.

  terimlerMüsteşar: Kendisinden bilgi alınan, kendisine danışılan kimse.

  terimlerMüstevli: Bir yeri istila eden, yönetimi altına alan (kimse, devlet, ordu vb.)

  terimlerMüsvedde: Yazı taslağı, karalama.

  terimlerMüştereken: Birlikte, ortaklaşa.

  terimlerMütareke: İki tarafın anlaşarak geçici bir süre için savaşı bırakmaları, silah bırakma, ateşkes.

  terimlerMüteakib: Sonra, arkadan, ardı sıra.

  terimlerMütekabil: Karşılıklı.

  terimlerMütekâmil: Olgunlaşmış, gelişmiş, gelişkin.

  terimlerMütemadiyen: Ara vermeden, sürekli olarak.

  terimlerMüteradif: Eş anlamlı.

  terimlerMüttefik: Biriyle söz ve güç birliği yapmış, antlaşma ile bağlı. Bağlaşık. Sovyetler Birliği'nin dağılması ile tek kutuplu hale gelen Dünya'da

  terimlerMüzaheret: Yardım etme, arkalama, destekleme, arka çıkma.

  terimlerMüzakere: Bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma, oylaşma.

  terimlerNaaş: Ölen insanın vücudu, ceset.

  terimlerNaçiz: Değersiz, önemsiz.

  terimlerNahiye: Bucak.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   14 15 16 17 18 19 20   SONRAKİ   »»

  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 701

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın