Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

terimler Nâmüsait:Uygun olmayan, elverişsiz. devam

terimler Nasyonal:Ulusal. devam

terimler NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü):İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan politik ayrımda. ABD önderliğinde Ruslara karşı. Almanya'yı dış devam

terimler Nazariyat:Kuramlar. devam

terimler Nazır:Osmanlı Devleti'nde Bakanlar Kurulu üyesi, bakan, vekil. devam

terimler Nefaset:1- Nefis olma durumu. 2- Kıymetli olma durumu. devam

terimler Nesil:Kuşak, çocuklar. devam

terimler Nizam:Düzen. Kural. devam

terimler Nota:Bir devletin başka bir devlete veya bunun elçisine yaptığı yazılı bildiri. devam

terimler Nutuk:Söz, konuşma. devam

terimler Nüfuz:İçine geçme. devam

terimler Objektif:Nesnel, yansız, tarafsız. devam

terimler Obüs:Top ve havan atan yüksek ve alçaktan atış yapabilen kısa namlulu bir top. devam

terimler Oğan:1- Güçlü, kuvvetli, etkili. 2- Tanrı. devam

terimler Okka:1,282 kilogram (1282 gram) veya 400 dirhemlik ağırlık ölçüsü birimi. devam

terimler Oligarşi:Devlet gücünün belli bir gruba, zümreye ait olması. devam

terimler Onaylamak:Yapılan bir işi doğru veya yerinde bularak kabul etmek (Tasdik etmek). devam

terimler Ortodoks:Hıristiyan dininin Ortodoks mezhebinden olan kimse. devam

terimler Otonomi:Özerklik, bağımsızlık. devam

terimler Otorite:Yetki, sözü geçerlilik. devam

terimler Oturum:Bir meclis veya kurulun görüşmek üzere aralıksız yaptığı toplanma (Celse). devam

terimler Oy:Tutulacak yol üzerine ileri sürülen görüş (rey). devam

terimler Oybirliği:Bir konuda bütün oyların birleşmesi. devam

terimler Ödün:Karşı taraşa anlaşmak amacıyla bazı haklardan vazgeçme (Tâviz). devam

terimler Önerge:Meclis, kongre vb. resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir öneride devam

terimler Örf:Gelenek, Örfi hukuk, geleneklere dayalı olarak konan kurallar. devam

terimler Örfi İdare:Sıkıyönetim. devam

DİĞER SAYFALAR:

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 701

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın