eğitim sitesi

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

  terimlerNâmüsait: Uygun olmayan, elverişsiz.

  terimlerNasyonal: Ulusal.

  terimlerNATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü): İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan politik ayrımda. ABD önderliğinde Ruslara karşı. Almanya'yı dışarıda bırakacak bir yapılanmayı ge

  terimlerNazariyat: Kuramlar.

  terimlerNazır: Osmanlı Devleti'nde Bakanlar Kurulu üyesi, bakan, vekil.

  terimlerNefaset: 1- Nefis olma durumu. 2- Kıymetli olma durumu.

  terimlerNesil: Kuşak, çocuklar.

  terimlerNizam: Düzen. Kural.

  terimlerNota: Bir devletin başka bir devlete veya bunun elçisine yaptığı yazılı bildiri.

  terimlerNutuk: Söz, konuşma.

  terimlerNüfuz: İçine geçme.

  terimlerObjektif: Nesnel, yansız, tarafsız.

  terimlerObüs: Top ve havan atan yüksek ve alçaktan atış yapabilen kısa namlulu bir top.

  terimlerOğan: 1- Güçlü, kuvvetli, etkili. 2- Tanrı.

  terimlerOkka: 1,282 kilogram (1282 gram) veya 400 dirhemlik ağırlık ölçüsü birimi.

  terimlerOligarşi: Devlet gücünün belli bir gruba, zümreye ait olması.

  terimlerOnaylamak: Yapılan bir işi doğru veya yerinde bularak kabul etmek (Tasdik etmek).

  terimlerOrtodoks: Hıristiyan dininin Ortodoks mezhebinden olan kimse.

  terimlerOtonomi: Özerklik, bağımsızlık.

  terimlerOtorite: Yetki, sözü geçerlilik.

  terimlerOturum: Bir meclis veya kurulun görüşmek üzere aralıksız yaptığı toplanma (Celse).

  terimlerOy: Tutulacak yol üzerine ileri sürülen görüş (rey).

  terimlerOybirliği: Bir konuda bütün oyların birleşmesi.

  terimlerÖdün: Karşı taraşa anlaşmak amacıyla bazı haklardan vazgeçme (Tâviz).

  terimlerÖnerge: Meclis, kongre vb. resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir öneride bulunmak için üyelerden biri veya birkaçı tar

  terimlerÖrf: Gelenek, Örfi hukuk, geleneklere dayalı olarak konan kurallar.

  terimlerÖrfi İdare: Sıkıyönetim.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   15 16 17 18 19 20 21   SONRAKİ   »»

  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 701

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın