Yazılı Sınav Soruları

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

  terimlerParti: Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasal topluluk, fırka.

  terimlerPatrik: Yunan Ortodoks ve Doğu kiliselerinin başkanlarına verilen ad. (Bunun iş gördüğü yere Patrikhane denir).

  terimlerPatrikhane: Patriğin görev yaptığı bina.

  terimlerPayidar: Kalıcı, sonsuza kadar yaşayacak olan.

  terimlerPerspektif: 1- Görünge 2- Bakış açısı 3- Nesneleri bir yüzey üzerine görüldükleri gibi çizme sanatı.

  terimlerPotin: 1- Ayakkabı 2- Bağcıklı, yandan lastikli ayakkabı.

  terimlerPozitivizm: Olguculuk, araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayanan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören A

  terimlerPropaganda: Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma.

  terimlerProtesto: Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme. Herhangi bir davranışın haksı

  terimlerProtokol: En az iki taraf arasında akdedilen ön sözleşme.

  terimlerPrototip: İlk örnek, ilk tip.

  terimlerRakım: Deniz seviyesinden yükseklik.

  terimlerRaks: Bir tür dans.

  terimlerRasyonel: Akla uygun, aklın kurallarına dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı.

  terimlerRealist: Gerçekçi.

  terimlerRealizm: Gerçekçilik.

  terimlerReform: 1- Toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyen kurumları, bazı prensip ve şekil değişiklikleri koyarak çağın seviyesine göre yeniden düzenlemedi

  terimlerRejim: Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol. Yönetme, düzenleme biçimi, düzen. Bir devletin yönetim biçimi.

  terimlerRestore: Hırpalanmış eski bir eseri aslına uygun hale getirme.

  terimlerRezerv: 1- Yatağında veya havzasında bulunduğu hesaplanan, henüz işletilmemiş kömür, demir, petrol vb. 2- Saklanmış, biriktirilmiş şey. Stokt

  terimlerRiayet: Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme. Uyma, boyun eğme.

  terimlerRicat: Gerileme, geri çekilme, geri kaçma.

  terimlerRiyaset: Başkanlık, önderlik.

  terimlerRölyef: Yüzey üzerine yapılan yükseltme ya da çökertmeler.

  terimlerRömorkaj: Faal olmayan kendi kendisine hareket edemeyen bir deniz taşıtının başka bir deniz taşıtınca çekilmesi işi.

  terimlerRömorkör: Yedeğinde özellikle deniz taşıtı götüren taşıt.

  terimlerRubu: Metrenin kabulünden evvel ipekli, yünlü, basma ve emsali kumaş, bez vb. şeylerin ölçülmesinde kullanılan çarşı arşınının kesirlerinden

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   15 16 17 18 19 20 21   SONRAKİ   »»

  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 650

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın