Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

terimler Mihver:Yazılan düşünülen bir konunun en önemli noktası. İkinci Dünya Savaşında müttefik devletler bloğuna devam

terimler Milis:Savaş sırasında orduya yardım ve destek amacıyla toplanan silahlı halk gücü. devam

terimler Millî İrade:Seçimler sonunda milletin çoğunluğunun gösterdiği yolun belirmesi. Cumhuriyet ve demokrasilerde mi devam

terimler Milli Mücadele:Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış Osmanlı Devleti'nin savaşı kazanan devletlerce paylaşılması devam

terimler Misak:And, antlaşma, bağlaşma, sözleşme. devam

terimler Misakımilli:12 Ocak 1920'de İstanbul'da çalışmalarına başlayacak ve tarihe son Osmanlı Mebusan Meclisi olarak devam

terimler Misilleme:(Kötü bir hareketi) dengi ile karşılama, aynı şekilde karşılık verme. devam

terimler Misyon:Dinsel, bilimsel veya diplomatik bir görev yüklenmiş kimselerden oluşan kurul. devam

terimler Miting:Gösteri amacıyla veya bir olaya dikkati çekmek için genellikle açık yerlerde yapılan toplantı. devam

terimler Mizan:Terazi, ölçü, tartı. devam

terimler Modern:Çağdaş. devam

terimler Monarşi:Miras yoluyla iktidarı elinde bulunduran kişi ve ona bağlı kimselerce devletin yönetildiği rejim. devam

terimler Monarşizm:Monarşi yanlılarının siyasi öğretisi, tek erkçilik. devam

terimler Motorbot:Motorla çalışan küçük deniz taşıtı. devam

terimler Muafiyet:Ayrı tutulma, kendisine uygulanmama. devam

terimler Muahede:Antlaşma. devam

terimler Muallim:Öğretmen. devam

terimler Muasır:Çağdaş. Asri. devam

terimler Muazzam:Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman. devam

terimler Muhafaza:Koruma, yabancıların eline düşmesine engel olma. devam

terimler Muhalif:Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olan, aykırı olan kimse. Aykırı. devam

terimler Muharebe:Savaş. Siyasî ilişkileri keserek, birbirleri ile savaşa giren devletlerin askeri güçlerinin cephel devam

terimler Muharip:Savaşan, savaşçı. devam

terimler Muhip:Seven, sevgi besleyen, dost. devam

terimler Muhit:Çevre, yöre, etraf. devam

terimler Muhtariyet:Özerklik, bir topluluğun kendi kendine yönetme hakkı, bir takım imtiyazlarla yönetilen eyalet. devam

terimler Muhtıra:Herhangi bir şeyi hatırlatmak, uyarmak amacıyla yazılan yazı. devam

DİĞER SAYFALAR:

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 701

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın