Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

terimler Padişah:Osmanlı Devleti'nde devlet başkanının adı (Sultan, Hakan). devam

terimler Pakt:Antlaşma. İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta ittifak gibi konularda üstlenmelerini b devam

terimler Panislamizm:Bütün Müslümanları aynı yönetim altında toplama amacını güden politik akım ve hareket. devam

terimler Panislavizm:Bütün İslâvlann bir araya gelip ortak bir yaşama biçimi ile bağlanması, hatta tek devlet kurmasını devam

terimler Pansiyoner:Pansiyonda kalan kimse. devam

terimler Panslavizm:Bütün Slavları aynı yönetim altında toplamayı amaçlayan siyasal hareket. devam

terimler Pantürkizm:Türkçülük. devam

terimler Parlamento:Başlıca görevi kanun yapma(yasama), devlet bütçesini çıkarma, hükümeti denetleme olan ve üyeleri h devam

terimler Parti:Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasal topluluk, fırka. devam

terimler Patiska:Çoğu pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez, hasse, hasa. devam

terimler Patrik:Yunan Ortodoks ve Doğu kiliselerinin başkanlarına verilen ad. (Bunun iş gördüğü yere Patrikhane de devam

terimler Patrikhane:Patriğin görev yaptığı bina. devam

terimler Payidar:Kalıcı, sonsuza kadar yaşayacak olan. devam

terimler Perspektif:1- Görünge 2- Bakış açısı 3- Nesneleri bir yüzey üzerine görüldükleri gibi çizme sanatı. devam

terimler Pos:Ara ara ve azar azar yakılan ateş. devam

terimler Potin:Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lastikli ayakkabı. devam

terimler Pozitivizm:Olguculuk, araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayanan, fizik ötesi açıklamaları kuram devam

terimler Propaganda:Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. devam

terimler Protesto:Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul e devam

terimler Protokol:En az iki taraf arasında akdedilen ön sözleşme. devam

terimler Prototip:İlk örnek, ilk tip. devam

terimler Rakım:Deniz seviyesinden yükseklik. devam

terimler Raks:Bir tür dans. devam

terimler Rasyonel:Akla uygun, aklın kurallarına dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı. devam

terimler Realist:Gerçekçi. devam

terimler Realizm:Gerçekçilik. devam

terimler Reform:1- Toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyen kurumları, bazı prensip ve şekil değişiklikleri koyarak ç devam

DİĞER SAYFALAR:

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 701

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın