Oyun Siteleri

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

  terimlerPadişah: Osmanlı Devleti'nde devlet başkanının adı (Sultan, Hakan).

  terimlerPakt: Antlaşma. İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta ittifak gibi konularda üstlenmelerini belirttikleri belge.

  terimlerPanislamizm: Bütün Müslümanları aynı yönetim altında toplama amacını güden politik akım ve hareket.

  terimlerPanislavizm: Bütün İslâvlann bir araya gelip ortak bir yaşama biçimi ile bağlanması, hatta tek devlet kurmasını amaçlayan akım. (Bu akıma benzer diğ

  terimlerPansiyoner: Pansiyonda kalan kimse.

  terimlerPanslavizm: Bütün Slavları aynı yönetim altında toplamayı amaçlayan siyasal hareket.

  terimlerPantürkizm: Türkçülük.

  terimlerParlamento: Başlıca görevi kanun yapma(yasama), devlet bütçesini çıkarma, hükümeti denetleme olan ve üyeleri halkoyu ile belirli bir süre için seçile

  terimlerParti: Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasal topluluk, fırka.

  terimlerPatiska: Çoğu pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez, hasse, hasa.

  terimlerPatrik: Yunan Ortodoks ve Doğu kiliselerinin başkanlarına verilen ad. (Bunun iş gördüğü yere Patrikhane denir).

  terimlerPatrikhane: Patriğin görev yaptığı bina.

  terimlerPayidar: Kalıcı, sonsuza kadar yaşayacak olan.

  terimlerPerspektif: 1- Görünge 2- Bakış açısı 3- Nesneleri bir yüzey üzerine görüldükleri gibi çizme sanatı.

  terimlerPos: Ara ara ve azar azar yakılan ateş.

  terimlerPotin: Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lastikli ayakkabı.

  terimlerPozitivizm: Olguculuk, araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayanan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören A

  terimlerPropaganda: Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma.

  terimlerProtesto: Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme. Herhangi bir davranışın haksı

  terimlerProtokol: En az iki taraf arasında akdedilen ön sözleşme.

  terimlerPrototip: İlk örnek, ilk tip.

  terimlerRakım: Deniz seviyesinden yükseklik.

  terimlerRaks: Bir tür dans.

  terimlerRasyonel: Akla uygun, aklın kurallarına dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı.

  terimlerRealist: Gerçekçi.

  terimlerRealizm: Gerçekçilik.

  terimlerReform: 1- Toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyen kurumları, bazı prensip ve şekil değişiklikleri koyarak çağın seviyesine göre yeniden düzenlemedi

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   16 17 18 19 20 21 22   SONRAKİ   »»

  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 701

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın