Oyun Siteleri

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

  terimlerRücu: 1- Bir kişinin, hukuken diğerinin yerine geçerek üçüncü kişilere karşı onun haklarını ve sorumluluklarını devralması durumu. 2- Geri

  terimlerRüsumat: Bazı mallardan devletçe alınan vergiler.

  terimlerRüsumat İdaresi: Osmanlıda vergi dairesi.

  terimlerRüştiye: (Osmanlı Devleti'nde) Eskiden aşağı yukarı şimdiki ortaokul derecesinde olan okullara verilen ad.

  terimlerSadrazam: Osmanlı Devleti'nde Başbakan derecesinde en büyük devlet memuru. Padişahın mutlak vekili sayılırdı. Sadrazamı atamak ve görevden almak Padi

  terimlerSafha: Evre.

  terimlerSafsata: Boş, temelsiz, asılsız söz.

  terimlerSalahiyet: Yetki.

  terimlerSalahiyet: Yetki.

  terimlerSalapurya: Ticaret eşyası taşımakta kullanılan, 10-15 tonluk, üçgen biçiminde yelkeni olan ticaret gemisi.

  terimlerSalt Çoğunluk: Mecliste toplam üyenin yansından bir fazlası oy toplamı.

  terimlerSaltanat: Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması.

  terimlerSaltanat Şûrası: 1- Osmanlı Devleti'nde görüş alma amacıyla, devlet ileri gelenlerinin, din adamlarının genelde padişah başkanlığında açılan ve oylama il

  terimlerSanatoryum: Özellikle veremli hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşu.

  terimlerSancak: 1- Bayrak ve özellikle yazı işlemeli, kenarları saçaklı ve gönderli bayrak. 2- Osmanlı yönetim örgütünde il ile ilçe arasında yer al

  terimlerSatıh: Yüz, yüzey, alan.

  terimlerSaylav: 1- Milletvekili. 2- Seçmek, saymak, hesaba katmak.

  terimlerSeciye: Yaradılış, huy, karakter.

  terimlerSefaret: Elçilik, sefarethane

  terimlerSeferberlik: Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşı hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini ve savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırl

  terimlerSempatizan: Duygudaş.

  terimlerSenato: Bazı ülkelerde yaş ve eğitimlerine göre seçilmiş parlamento üyelerinden oluşan meclis. Üniversite yasasına göre seçilen ve rektör başka

  terimlerSentez: Birleştirme.

  terimlerSevk: Gönderme, götürme.

  terimlerSeyrisefain: Dolanma, dolaşım. Gemicilik, denizcilik.

  terimlerSeyrüsefer: Trafik.

  terimlerSınai: Sanayi ile ilgili.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   16 17 18 19 20 21 22   SONRAKİ   »»

  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 650

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın