Eğitim Siteleri

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

  terimlerMürettebat: 1- Gemi, uçak vb. taşıtlardaki görevlilerin tümü. 2- Bir iş için görevlendirilmiş özel birlik.

  terimlerMürit: Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen, onun doğrultusunda ilerleyen kimse.

  terimlerMüsavat: Eşitlik, denklik.

  terimlerMüspet: Olumlu, pozitif.

  terimlerMüstebit: Zorba.

  terimlerMüstenit: Dayanan, yaslanan.

  terimlerMüstesna: 1- Bir bütünün veya kuralın dışında olan, kural dışı. 2- Benzerlerinden üstün olan, benzerleri az bulunan.

  terimlerMüsteşar: Kendisinden bilgi alınan, kendisine danışılan kimse.

  terimlerMüstevli: Bir yeri istila eden, yönetimi altına alan (kimse, devlet, ordu vb.)

  terimlerMüştereken: Birlikte, ortaklaşa.

  terimlerMütareke: İki tarafın anlaşarak geçici bir süre için savaşı bırakmaları, silah bırakma, ateşkes.

  terimlerMüteakib: Sonra, arkadan, ardı sıra.

  terimlerMütekabil: Karşılıklı.

  terimlerMütekâmil: Olgunlaşmış, gelişmiş, gelişkin.

  terimlerMütemadiyen: Ara vermeden, sürekli olarak.

  terimlerMüteradif: Eş anlamlı.

  terimlerMüttefik: Biriyle söz ve güç birliği yapmış, antlaşma ile bağlı. Bağlaşık. Sovyetler Birliği'nin dağılması ile tek kutuplu hale gelen Dünya'da

  terimlerMüzakere: Bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma, oylaşma.

  terimlerNaaş: Ölen insanın vücudu, ceset.

  terimlerNahiye: Bucak.

  terimlerNâmüsait: Uygun olmayan, elverişsiz.

  terimlerNasyonal: Ulusal.

  terimlerNATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü): İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan politik ayrımda. ABD önderliğinde Ruslara karşı. Almanya'yı dışarıda bırakacak bir yapılanmayı ge

  terimlerNazariyat: Kuramlar.

  terimlerNazır: Osmanlı Devleti'nde Bakanlar Kurulu üyesi, bakan, vekil.

  terimlerNefaset: 1- Nefis olma durumu. 2- Kıymetli olma durumu.

  terimlerNesil: Kuşak, çocuklar.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   13 14 15 16 17 18 19   SONRAKİ   »»

  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 650

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın