Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

terimler Mukabil:Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan. devam

terimler Mukadderat:Alın yazısı, kader, yazgı. devam

terimler Mukaddesatçı:Kutsal kavramlara bağlı. devam

terimler Mukavele:Sözleşme. devam

terimler Mukavemet:Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnç, dayanırlık. devam

terimler Mukden Muharebesi:Rus-Japon Savaşı'nın en önemli muharebesi 20 Şubat-11 Mart 1905. devam

terimler Muktedir:Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, erkli. devam

terimler Musibet:Ansızın gelen felaket, sıkıntı veren şey. Uğursuz. devam

terimler Muştu:Müjde, sevindiren söz. devam

terimler Mutasarrıf:Osmanlı yönetim örgütünde sancakların yöneticisine verilen ad. devam

terimler Muvaffak:Başarmış, başarılı (kimse). devam

terimler Muvaffakiyet:Başarı. devam

terimler Mübadele:Değiş tokuş etmek. devam

terimler Mücadele:Uğraşma, savaşma. devam

terimler Mücehhez:1- Donanmış. 2- Hazırlıklı, hazırlanmış. devam

terimler Müdafaa:Savunma. devam

terimler Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti:Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'nun ve Rumeli'nin çeşitli şehirlerinde, işgallere kar devam

terimler Müderris:(Eskiden) Medrese de öğretmen. Profesör. devam

terimler Müfredat:Öğretim programı. devam

terimler Müfreze:Türlü askeri görev ve hizmetlerin yapılması amacıyla küçük birliklerden, belli bir kuruluşa bağlı devam

terimler Müftü:İl ve ilçelerde Müslümanların din işlerine bakan görevli. Fetva veren din adamı. devam

terimler Mühimmat:Savaş gereçleri, cephane. devam

terimler Mülhem:İçe doğmuş, birinin içine doğmuş, esinlenmiş. devam

terimler Mülki:Devletin sivil yönetimi. devam

terimler Mülki İdare:İl ve ilçe yönetimi. devam

terimler Mülkiye:Devlet yönetimindeki sivil görevliler sınıfı. devam

terimler Mülteci:İltica eden, sığınan. devam

DİĞER SAYFALAR:

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 701

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın