Eğitim Sitesi

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

  terimler Mukabil:Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan. devam

  terimler Mukadderat:Alın yazısı, kader, yazgı. devam

  terimler Mukaddesatçı:Kutsal kavramlara bağlı. devam

  terimler Mukavele:Sözleşme. devam

  terimler Mukavemet:Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnç, dayanırlık. devam

  terimler Mukden Muharebesi:Rus-Japon Savaşı'nın en önemli muharebesi 20 Şubat-11 Mart 1905. devam

  terimler Muktedir:Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, erkli. devam

  terimler Musibet:Ansızın gelen felaket, sıkıntı veren şey. Uğursuz. devam

  terimler Muştu:Müjde, sevindiren söz. devam

  terimler Mutasarrıf:Osmanlı yönetim örgütünde sancakların yöneticisine verilen ad. devam

  terimler Muvaffak:Başarmış, başarılı (kimse). devam

  terimler Muvaffakiyet:Başarı. devam

  terimler Mübadele:Değiş tokuş etmek. devam

  terimler Mücadele:Uğraşma, savaşma. devam

  terimler Mücehhez:1- Donanmış. 2- Hazırlıklı, hazırlanmış. devam

  terimler Müdafaa:Savunma. devam

  terimler Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti:Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'nun ve Rumeli'nin çeşitli şehirlerinde, işgallere kar devam

  terimler Müderris:(Eskiden) Medrese de öğretmen. Profesör. devam

  terimler Müfredat:Öğretim programı. devam

  terimler Müfreze:Türlü askeri görev ve hizmetlerin yapılması amacıyla küçük birliklerden, belli bir kuruluşa bağlı devam

  terimler Müftü:İl ve ilçelerde Müslümanların din işlerine bakan görevli. Fetva veren din adamı. devam

  terimler Mühimmat:Savaş gereçleri, cephane. devam

  terimler Mülhem:İçe doğmuş, birinin içine doğmuş, esinlenmiş. devam

  terimler Mülki:Devletin sivil yönetimi. devam

  terimler Mülki İdare:İl ve ilçe yönetimi. devam

  terimler Mülkiye:Devlet yönetimindeki sivil görevliler sınıfı. devam

  terimler Mülteci:İltica eden, sığınan. devam

  DİĞER SAYFALAR:

  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 701

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın