Eğitim Siteleri

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

  terimlerMukabil: Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan.

  terimlerMukadderat: Alın yazısı, kader, yazgı.

  terimlerMukaddesatçı: Kutsal kavramlara bağlı.

  terimlerMukavele: Sözleşme.

  terimlerMukavemet: Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnç, dayanırlık.

  terimlerMukden Muharebesi: Rus-Japon Savaşı'nın en önemli muharebesi 20 Şubat-11 Mart 1905.

  terimlerMuktedir: Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, erkli.

  terimlerMusibet: Ansızın gelen felaket, sıkıntı veren şey. Uğursuz.

  terimlerMuştu: Müjde, sevindiren söz.

  terimlerMutasarrıf: Osmanlı yönetim örgütünde sancakların yöneticisine verilen ad.

  terimlerMuvaffak: Başarmış, başarılı (kimse).

  terimlerMuvaffakiyet: Başarı.

  terimlerMübadele: Değiş tokuş etmek.

  terimlerMücadele: Uğraşma, savaşma.

  terimlerMücehhez: 1- Donanmış. 2- Hazırlıklı, hazırlanmış.

  terimlerMüdafaa: Savunma.

  terimlerMüdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'nun ve Rumeli'nin çeşitli şehirlerinde, işgallere karşı kurulan milli cemiyetlerdir. Kurulduğu

  terimlerMüderris: (Eskiden) Medrese de öğretmen. Profesör.

  terimlerMüfredat: Öğretim programı.

  terimlerMüfreze: Türlü askeri görev ve hizmetlerin yapılması amacıyla küçük birliklerden, belli bir kuruluşa bağlı kalmadan geçiçi olarak oluşturulan gr

  terimlerMüftü: İl ve ilçelerde Müslümanların din işlerine bakan görevli. Fetva veren din adamı.

  terimlerMühimmat: Savaş gereçleri, cephane.

  terimlerMülhem: İçe doğmuş, birinin içine doğmuş, esinlenmiş.

  terimlerMülki: Devletin sivil yönetimi.

  terimlerMülki İdare: İl ve ilçe yönetimi.

  terimlerMülkiye: Devlet yönetimindeki sivil görevliler sınıfı.

  terimlerMülteci: İltica eden, sığınan.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   13 14 15 16 17 18 19   SONRAKİ   »»

  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 701

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın