Eğitim Sitesi

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

  terimler Lejyoner:Lejyon asker. Paralı asker. Yabancı uyruklu sporcu. devam

  terimler Levha:Bir yere asılmak için yazılmış yazı. devam

  terimler Liberal:Hürriyet ve serbestlikle ilgili. Hoşgörülü. Serbest ekonomiden yana olan kimse. devam

  terimler Liberalizm:Toplum ve devlette serbestliğin en geniş ölçüde uygulanmasını savunan siyasi ve iktisadi görüş. devam

  terimler Lider:Önder, şef, başkan. devam

  terimler Literatür:Yazı, edebiyat. Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı ya da eserlerin tümü. devam

  terimler Liva:1- Bayrak. Sancak. 2- Osmanlı devletinde iki alaydan oluşan askeri birlik. Tugay. 3- Eskiden devam

  terimler Liyakat:Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu. devam

  terimler Lojistik:Askeri birliklerin hareketlerinde haberleşme, ikmal ve yol gibi hizmetleri sağlayan askeri bölüm. devam

  terimler Lokal:Yöresel, mahalli, yerel. devam

  terimler Maarif:Eğitim ve öğretim sistemi. devam

  terimler Maarif Vekâleti:Eğitim Bakanlığı. Şimdiki Milli Eğitim Bakanlığı. devam

  terimler Madam:Fransa'da evli kadın. devam

  terimler Mah:Ay. devam

  terimler Maharet:İş görmede beceri, ustalık. devam

  terimler Mahaza:Böyle olmakla beraber, böyle ise de. devam

  terimler Mahiyet:Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas. İçyüz, içerik. devam

  terimler Mahkûm:Boyun eğme zorunda olan. Hükümlü, hüküm giymiş. devam

  terimler Mahrem:Gizli, sırdaş. devam

  terimler Makûs:Uğursuz, kötü. Ters çevrilmiş, baş aşağı getirilmiş. devam

  terimler Mali:Parasal, para ile İlgili. devam

  terimler Malik:Malı elinde bulunduran. Bir şeyin mülkiyetini elinde tutan. Sahip, iye. devam

  terimler Manastır:Bazı kesin kurallara bağlı rahip ve rahibelerin dünya ile ilgilerini keserek yaşadıkları yapı. devam

  terimler Manda:1- 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kimi az gelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek bir düzeye er devam

  terimler Mandater:Mandacı. devam

  terimler Manevi:Ruha dayanan, iç duyguların etkisine bağlı olan. devam

  terimler Manevra:Silahlı kuvvetler terimi olarak tatbikat. devam

  DİĞER SAYFALAR:

  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 701

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın