Yazılı Sınav Soruları

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

  terimlerLejyoner: Lejyon asker. Paralı asker. Yabancı uyruklu sporcu.

  terimlerLevha: Bir yere asılmak için yazılmış yazı.

  terimlerLiberal: Hürriyet ve serbestlikle ilgili. Hoşgörülü. Serbest ekonomiden yana olan kimse.

  terimlerLiberalizm: Toplum ve devlette serbestliğin en geniş ölçüde uygulanmasını savunan siyasi ve iktisadi görüş.

  terimlerLider: Önder, şef, başkan.

  terimlerLiteratür: Yazı, edebiyat. Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı ya da eserlerin tümü.

  terimlerLiva: 1- Bayrak. Sancak. 2- Osmanlı devletinde iki alaydan oluşan askeri birlik. Tugay. 3- Eskiden kazadan büyük, vilâyetten küçük yerleşme m

  terimlerLiyakat: Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu.

  terimlerLojistik: Askeri birliklerin hareketlerinde haberleşme, ikmal ve yol gibi hizmetleri sağlayan askeri bölüm.

  terimlerLokal: Yöresel, mahalli, yerel.

  terimlerMaarif: Eğitim ve öğretim sistemi.

  terimlerMaarif Vekâleti: Eğitim Bakanlığı. Şimdiki Milli Eğitim Bakanlığı.

  terimlerMadam: Fransa'da evli kadın.

  terimlerMah: Ay.

  terimlerMaharet: İş görmede beceri, ustalık.

  terimlerMahaza: Böyle olmakla beraber, böyle ise de.

  terimlerMahiyet: Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas. İçyüz, içerik.

  terimlerMahkûm: Boyun eğme zorunda olan. Hükümlü, hüküm giymiş.

  terimlerMahrem: Gizli, sırdaş.

  terimlerMakûs: Uğursuz, kötü. Ters çevrilmiş, baş aşağı getirilmiş.

  terimlerMali: Parasal, para ile İlgili.

  terimlerMalik: Malı elinde bulunduran. Bir şeyin mülkiyetini elinde tutan. Sahip, iye.

  terimlerManastır: Bazı kesin kurallara bağlı rahip ve rahibelerin dünya ile ilgilerini keserek yaşadıkları yapı.

  terimlerManda: 1- 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kimi az gelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek bir düzeye eriştirip bağımsızlığa kavuşturuncaya d

  terimlerMandater: Mandacı.

  terimlerManevi: Ruha dayanan, iç duyguların etkisine bağlı olan.

  terimlerManevra: Silahlı kuvvetler terimi olarak tatbikat.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   10 11 12 13 14 15 16   SONRAKİ   »»

  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 701

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın