Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

terimler Lejyoner:Lejyon asker. Paralı asker. Yabancı uyruklu sporcu. devam

terimler Levha:Bir yere asılmak için yazılmış yazı. devam

terimler Liberal:Hürriyet ve serbestlikle ilgili. Hoşgörülü. Serbest ekonomiden yana olan kimse. devam

terimler Liberalizm:Toplum ve devlette serbestliğin en geniş ölçüde uygulanmasını savunan siyasi ve iktisadi görüş. devam

terimler Lider:Önder, şef, başkan. devam

terimler Literatür:Yazı, edebiyat. Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı ya da eserlerin tümü. devam

terimler Liva:1- Bayrak. Sancak. 2- Osmanlı devletinde iki alaydan oluşan askeri birlik. Tugay. 3- Eskiden devam

terimler Liyakat:Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu. devam

terimler Lojistik:Askeri birliklerin hareketlerinde haberleşme, ikmal ve yol gibi hizmetleri sağlayan askeri bölüm. devam

terimler Lokal:Yöresel, mahalli, yerel. devam

terimler Maarif:Eğitim ve öğretim sistemi. devam

terimler Maarif Vekâleti:Eğitim Bakanlığı. Şimdiki Milli Eğitim Bakanlığı. devam

terimler Madam:Fransa'da evli kadın. devam

terimler Mah:Ay. devam

terimler Maharet:İş görmede beceri, ustalık. devam

terimler Mahaza:Böyle olmakla beraber, böyle ise de. devam

terimler Mahiyet:Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas. İçyüz, içerik. devam

terimler Mahkûm:Boyun eğme zorunda olan. Hükümlü, hüküm giymiş. devam

terimler Mahrem:Gizli, sırdaş. devam

terimler Makûs:Uğursuz, kötü. Ters çevrilmiş, baş aşağı getirilmiş. devam

terimler Mali:Parasal, para ile İlgili. devam

terimler Malik:Malı elinde bulunduran. Bir şeyin mülkiyetini elinde tutan. Sahip, iye. devam

terimler Manastır:Bazı kesin kurallara bağlı rahip ve rahibelerin dünya ile ilgilerini keserek yaşadıkları yapı. devam

terimler Manda:1- 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kimi az gelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek bir düzeye er devam

terimler Mandater:Mandacı. devam

terimler Manevi:Ruha dayanan, iç duyguların etkisine bağlı olan. devam

terimler Manevra:Silahlı kuvvetler terimi olarak tatbikat. devam

DİĞER SAYFALAR:

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 701

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın