Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

terimler Mania:Engel. devam

terimler Mareşal:Tanzimat’tan sonra Osmanlı devletinde ve 1932'den bu yana Türkiye Cumhuriyetinde en yüksek askerli devam

terimler Marshall Planı:Zamanın ABD Dışişleri Bakanı George Marshall'ın kendi adıyla anılan, 1947 yılında Harward Üniversi devam

terimler Maruz:Bir şeyin etkisinde ya da karşısında olan. devam

terimler Masuniyet:Korunmuş olma durumu. Dokunulmazlık. devam

terimler Matbuat:Basın. Basılı şeyler. devam

terimler Matem:Hüzün, yas. devam

terimler Mavna:Osmanlı donanmasında çektiri türünden bir gemi. devam

terimler Mebus:Milletvekili. devam

terimler Mecelle:Kitap. Fıkıh hükümleriyle bu konudaki türlü içtihadı bir araya getiren, Tanzimat'tan sonra hazırla devam

terimler Meclis-i Mebusan (Mebusan Meclisi):Osmanlı Devleti'nde Meclis. devam

terimler Meczup:1- Allah aşkıyla aklını yitirmiş kimse. 2- Aklını yitirmiş kimse, deli. devam

terimler Medeniyet:Uygarlık. devam

terimler Medrese:İslam ülkelerinde genellikle İslam dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu yer. devam

terimler Mefhum:Kavram, mana. devam

terimler Megali İdea:Büyük fikir. devam

terimler Mektep:Okul. devam

terimler Merci:Başvurulacak yer veya makam. devam

terimler Merhale:Derece, basamak, aşama, evre. devam

terimler Meşin:İşlenmiş koyun derisi. devam

terimler Meşru:Kabul görmüş. Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu. devam

terimler Meşrutiyet:Hükümdarla yönetilen bir ülkede hükümdarn başkanlığı altında parlamento yönetiminde dayanan hüküme devam

terimler Metropolit:Ortodoks mezhebinde Patrikten sonra gelen ve bir bölgenin din işlerine başkanlık eden din adamı. devam

terimler Mevzi:Savaşta bir askerî birliğin savunduğu yer parçası veya bu birlik tarafından ele geçirilen bölge. devam

terimler Meyan:Ara, orta. devam

terimler Mezalim:Zulümler, haksızlıklar, kıyımlar. devam

terimler Mıh:Çivi. devam

DİĞER SAYFALAR:

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 701

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın