Oyun Siteleri

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

  terimlerKerte: Çentik, derece.

  terimlerKışla: Askerin oturması için yapılmış büyük yapı.

  terimlerKile: Genellikle tahıl ölçmede kullanılan belirli hacimdeki kap, ölçek.

  terimlerKilikya(Klikya): Bugünkü Seyhan (Adana) ve İçel (Mersin) illeri ile Konya ilinin güneyini ve Antalya ilinin doğusunu içine alan bölgeye eskiden verilen ad.

  terimlerKisve: 1- Kılık kıyafet. 2- Hacıların Kâbe'de giydikleri beyaz üstlük.

  terimlerKitabet: 1- Yazmanlık, kâtiplik. 2- Kompozisyon, tahrir.

  terimlerKolağası: Osmanlı Ordusunda yüzbaşı ile binbaşı arasında Subay rütbesi, ön yüzbaşı.

  terimlerKolektör: 1- Su, yangın veya ısıtma tesisatlarındaki bütün akışkanların toplandığı boru. 2- Atık suların akmasını sağlayan boru.

  terimlerKolordu: Değişik sayıda tümen ve savaş destek birliklerinden kurulu büyük askerî birlik.

  terimlerKomisyon: Encümen.

  terimlerKomite: Siyasi bir amaca ulaşmak için silah kullanan gizli topluluk. Alt kurul.

  terimlerKomplo: Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan.

  terimlerKomünizm: Bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzeni, koministlik. Böyle bir düzenin kurulmasını amaçlay

  terimlerKonferans: Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma. Uluslararası bir sorunun çözülmesi için yapılan toplantı.

  terimlerKongre: Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı, kurultay.

  terimlerKonjonktür: 1- Bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin bütünü, bu hareketler

  terimlerKonsolos: Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükümete siyasal ve ticari bilgileri veren dış işler

  terimlerKonsolosluk: 1- Konsolos olma durumu. 2- Konsolosun makamı veya görevi, şehbenderlik

  terimlerKozmografya: Gök biliminin, matematik ve fiziğin yalnız temel kavramlarından yararlanarak en belli başlı olayları ele alan dalı.

  terimlerKozmopolit: İçinde değişik milletlerden kimseler bulunan topluluk.

  terimlerKudret: Güç, dayanma gücü.

  terimlerKulaç: Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık.

  terimlerKumandan: Komutan.

  terimlerKurmay: Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay, erkânıharp. Kurmaylık yetkisi ve niteliği olan (subay).

  terimlerKuvayımilliye: Kurtuluş Savaşı'nda Türk direniş örgütlenmelerine ve güçlerine verilen addır.

  terimlerKuvayımürettebe: Ulusal güçler.

  terimlerLağvetmek: Bir kuruluşu kaldırmak, işleyişine son vermek.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   8 9 10 11 12 13 14   SONRAKİ   »»

  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 650

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın