Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

terimler İzhar:Belirtme, gösterme, açığa vurma. devam

terimler Jeopolitik:Coğrafya, ekonomi, nüfus vb. bir devletin politikası üzerindeki etkisi. Bir devlette bir bölgede u devam

terimler Jeostratejik:Bir coğrafyanın bölge ya da dünya üzerinde askeri açıdan taşıdığı önem. devam

terimler Jeotermal:Yer altında bulunduğu veya yer altından geçtiği için ısısı yüksek olan. devam

terimler Kabine:Bakanlar Kurulu, hükümet. devam

terimler Kabotaj:Bir devletin kendi limanları ve kıyıları arasında gemi işletme, deniz seferi ve ticaret yapması. devam

terimler Kâfi:Yeterli, yetecek ölçüde olan. devam

terimler Kafile:Birlikte yolculuk eden topluluk. devam

terimler Kaim:1- Bir şeyin yerine geçen. 2- Var olan, ayakta duran. 3- Her zaman var olan. devam

terimler Kalpak:Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık. devam

terimler Kamuoyu:Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı,efkârı umumiye. devam

terimler Kamutay:Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel kurulu. devam

terimler Kanun-i Esasi:Osmanlı Devleti'nde Anayasa. devam

terimler Kapitalizm:Üretim araçlarının özel mülkiyetin elinde olduğu ve kar amaçlı kullanıldığı, malların üretim, dağı devam

terimler Kapitülasyon:Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ekonomik, siyasal, kültürel ve adli ay devam

terimler Karargâh:Ordu yeri. Ordu kurmay heyetinin konduğu yer. Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube devam

terimler Kaşağı:Hayvanları tımar etmek için kullanılan, sacdan, dişli araç. devam

terimler Katafalk:Önünden geçilerek kendisine saygı gösterilmek istenen ölünün tabutunun konulması için yapılmış yük devam

terimler Katliâm:Toptan öldürme. devam

terimler Katogigos:Ermenilerin dinî lideri. devam

terimler Kavuk:Pamuktan yapılmış, üzerine sarık sarılan erkek başlığı. devam

terimler Kemal:Olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik. devam

terimler Kerte:Çentik, derece, radde. devam

terimler Kışla:Askerin oturması için yapılmış büyük yapı. devam

terimler Kile:Genellikle tahıl ölçmede kullanılan belirli hacimdeki kap, ölçek. devam

terimler Kilikya(Klikya):Bugünkü Seyhan (Adana) ve İçel (Mersin) illeri ile Konya ilinin güneyini ve Antalya ilinin doğusun devam

terimler Kisve:1- Kılık kıyafet. 2- Hacıların Kâbe'de giydikleri beyaz üstlük. devam

DİĞER SAYFALAR:

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 701

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın