Eğitim Sitesi

İnfâk Nedir? İnfâk Hakkında Kısaca Bilgi

İnfâk Terimi Hakkında Bilgiler

İnfâkHukuk Terimi Olarak İnfâk:
Beslemek; geçindirmek; nafakalandırmak

 

İnfakDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak İnfak:
Nafaka verip bir kimsenin geçimini sağlama.

 

İnfakKur’an-ı Kerim Terimi Olarak İnfak:
1. Nafaka verme, besleme, geçindirme. Dini bir terim olarak, Allah'ın hoşnutluğunu kazanma amacıyla kişinin kendi servetinden harcamada bulunması, ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardım etmesi demektir.

2. Kişinin kendisi, ana ve babası, çocukları, eşi ve muhtaç olan diğer insanlar için yapmış olduğu her türlü meşru harcama, maddi yardım.

 

  Benzer Kur’an-ı Kerim Terimleri:

  box Çevre Hukuku: Çevrenin korunması amacını taşıyan tüm hukuk normlarını kapsayan bir hukuk alanıdır. devam et

  box Arazi-i miriye: devlete ait arazi devam et

  box Veraset: Mirasta hak sahibi olma devam et

  box Mebaliğ: meblağlar; tutarlar; ganimetler; paralar devam et

  box Bey-i sarf: parayı paraya satmak; para bozmak devam et

  box Menfaati amme: kamu yararı devam et

  box Tavassut: aracılık; ara bulma; aracı olma devam et

  box Ecnebî: yabancı; bir devlete göre,kendi uyruğunda bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler devam et