Eğitim Sitesi

İlkel Kominal (Ortakçı) Toplum Nedir? İlkel Kominal (Ortakçı) Toplum Hakkında Kısaca Bilgi

İlkel Kominal (Ortakçı) Toplum Terimi Hakkında Bilgiler

İlkel Kominal (Ortakçı) ToplumTarih Terimi Olarak İlkel Kominal (Ortakçı) Toplum:
İnsan oğlunun ortaya çıktığı zaman başlayan ve mülkiyet kavramı ortaya çıkana kadar devam eden dönemin adıdır. Bu dönemde toplumda mutlak eşitlik vardı ve mutlak demokrasi uygulanmaktaydı. Topluluğun en yaşlı üyesi ya da üyeleri topluluğa önderlik yapmaktaydı. Mağaralar, ağaç kovukları ve kulübeler zamanın barınaklarıdır. Ateşin denetlendiği, ok, yay ve tekerleğin kullanıldığı, anaerkilliğin egemen olduğu, sömürünün olmadığı bu dönem insanlığın toplum yapısının ilk basamağını oluşturur.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Kanıt: Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği hakkında fikir verici belge, delil devam et

  box Azat Etmek: Kölenin hürriyetini vermek, serbest bırakmak. Derebeyliklerde bir insanı toprak kölesi durumundan kurtarmak. devam et

  box Şakirt: Talebe. Öğrenci. devam et

  box Cenub: Güney devam et

  box Sufi: 1- Mutasavvıf. 2- Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Allah'ya adamış kimse, İslam gizemcisi. devam et

  box Tanzimat: Yönetimsel işlerin düzeltilmesi amacıyla alınan önlemlerin ve yapılan uygulamaların tümü. devam et

  box Cihangir: Dünyanın büyük bir bölümünü eline geçiren kimse. devam et

  box Cemaat: 1- Bir imama uyup namaz kılan kişiler. 2- Bir dinden veya soydan olanların topluluğu. 3- İnsan kalabalığı.Toplanmış İnsanlar. devam et