eğitim sitesi
23 Ekim 2016 Pazar

Online Siyaset Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüAçık Oylama : Genel Kurul’da hangi milletvekilinin ne yönde oy kullandığının (kabul,... devam et

  terimler sözlüğüAlt Komisyon : Komisyonların kendilerine havale edilmiş olan bir işi daha detaylı inc... devam et

  terimler sözlüğüAnayasa : 1- Devletin temel yapı ve işleyişi ile kişilerin temel hak ve özgürlük... devam et

  terimler sözlüğüAra Seçim : TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde yapılan seçimdir. Anayasa ge... devam et

  terimler sözlüğüAra Verme : TBMM’nin çalışmalarını 15 günü geçmemek üzere ertelemesidir.... devam et

  terimler sözlüğüBakan : Hükûmet işlerinden birini yönetmek için, genellikle milletvekilleri ar... devam et

  terimler sözlüğüBaşbakan : Hükûmetin ve Bakanlar Kurulunun başı, kabinenin başı, başvekil.... devam et

  terimler sözlüğüBaşdanışman : Genellikle cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve bakanlıklarda görevlendiri... devam et

  terimler sözlüğüBaşkanlık Divanı : Milletvekilleri arasından seçilen TBMM Başkanı, 4 Başkanvekili, 7 Kâti... devam et

  terimler sözlüğüBaşkanvekili : TBMM Başkanının yerine Genel Kurul oturumlarını yöne- ten Başkanlık Di... devam et

  terimler sözlüğüBirleşim : TBMM Genel Kurulunun belli bir günde açılan toplantısıdır. Her yasama ... devam et

  terimler sözlüğüBürokrasi : Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yöneticiler topluluğu.... devam et

  terimler sözlüğüBürokrat : Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yönetici.... devam et

  terimler sözlüğüBütçe : Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirl... devam et

  terimler sözlüğüBütçe Kanunu : Gelecek yılda yapılacak kamu harcamalarını miktar ve kurumlara göre be... devam et

  terimler sözlüğüBüyükelçi : Bir devletin başka bir devletteki en üst düzey temsilcisi, sefirikebir... devam et

  terimler sözlüğüCumhurbaşkanı : Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur, cumhur r... devam et

  terimler sözlüğüCumhuriyet : Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için... devam et

  terimler sözlüğüDanışma Kurulu : TBMM Başkanı ile siyasi parti grup başkanvekillerinden oluşan ve çeşit... devam et

  terimler sözlüğüDarbe : Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yar... devam et

  terimler sözlüğüDeğişiklik Önergesi : Kanun tasarı ya da teklifinin maddelerinde değişiklik yapmayı sağlayan... devam et

  terimler sözlüğüDemokrasi : Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlı... devam et

  terimler sözlüğüDevlet Bakanı : Bazı resmî kuruluşların yönetimini başbakan adına üstlenen hükûmet üye... devam et

  terimler sözlüğüDivan : Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis.... devam et

  terimler sözlüğüErken Seçim : Herhangi bir nedenle, Anayasa’da öngörülen 4 yıllık seçim dönemi dolma... devam et

  terimler sözlüğüEsas Komisyon : Nihai kararı veren ve raporu Genel Kurul görüşmelerinde esas alınan ko... devam et

  terimler sözlüğüEsas Numarası : Kanun tasarı ve teklifleri ile denetim önergeleri ve diğer tezkereleri... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5   SONRAKİ   »»

  Online Flash Oyun Sitesi

  Reklamlar

  Siyaset Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 122

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın