eğitim sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerBaki: sürekli; daimî; artan; kalan; kalımlı; kalıcı; ölümsüz; saklı duran

  terimlerBakiye: Artan ; kalan

  terimlerBâlâ: yukarı; yüksek; üst; yüce

  terimlerBaliğ: eren; varan; bulan; yetişen; toplam; büluğa; ergin;

  terimlerBâligân-mâbelâğ: ziyadesiyle; bol bol

  terimlerBalotaj: Bir şeçimde adaylardan hiçbirinin kanunun gerekli gördüğü oyu alamamış olması nedeniyle seçim kimsenin kazanamamış olma hali, bu şekilde

  terimlerBalotaj Kurulu: Kurum ve kuruluşlarda yeni üyelerin alınmasına karar veren kurul.

  terimlerBanknot: Devlet Bankası tarafından çıkartılan kağıt para.

  terimlerBariz: açık; göze çarpan; belirgin

  terimlerBasiret: Doğru görüş; uzağı görüş; önceden görüş; seziş; uyanıklık; anlayış; kavrayış; dikkat; sağgörü.

  terimlerBatıl: doğru ve haklı olmayan; çürük; bozuk; sakat; boş; hukuken geçersiz; dayanaksız; temelsiz; beyhude; hüküm ifade etmeyen

  terimlerBatkı: İflas

  terimlerBayi: bazı maddeleri satma izni olan kimse; satıcı; satış yeri

  terimlerBeşerî: insanoğlu ile ilgili; insanî; insana mensup

  terimlerBecâ: yerine; uygun; bedava; karşılıksız; parasız; emeksiz

  terimlerBecayiş: İki memurun kendi rızaları ile ilgili makamın tasdikıyle aralarında memuriyet, makam ve vazifelerini değiştirmeleri.

  terimlerBedâyî: sermayeler; anamallar;

  terimlerBedel-i misil: emsaline uygun peşin para

  terimlerBeden: Canlı varlıkların maddi bölümü; gövde; vücut; cisim; ten.

  terimlerBedialar: göze güzel görünen şeyler; estetik

  terimlerBedihî: açık olan; besbelli; apaçık; akla; kendiliğinden gelen

  terimlerBediî: güzellik ölçülerine uyan; güzel; güzellik

  terimlerBehemahal: Her halde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka.

  terimlerBeher: her biri

  terimlerBekleme süresi: Evliliği sona ermiş kadının yeniden evlenebilmesi için aradan geçmesi gereken süre - iddet müddeti (270 gün)

  terimlerBelagat: iyi konuşma; sözle inandırma yeteneği; söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı

  terimlerBer-mucib-i talep: Talep mucibince; istem gibi

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   6 7 8 9 10 11 12   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın