Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Baki:sürekli; daimî; artan; kalan; kalımlı; kalıcı; ölümsüz; saklı duran devam

terimler Bakiye:Artan ; kalan devam

terimler Bâlâ:yukarı; yüksek; üst; yüce devam

terimler Baliğ:eren; varan; bulan; yetişen; toplam; büluğa; ergin; devam

terimler Bâligân-mâbelâğ:ziyadesiyle; bol bol devam

terimler Balotaj:Bir şeçimde adaylardan hiçbirinin kanunun gerekli gördüğü oyu alamamış olması nedeniyle seçim kims devam

terimler Balotaj Kurulu:Kurum ve kuruluşlarda yeni üyelerin alınmasına karar veren kurul. devam

terimler Banknot:Devlet Bankası tarafından çıkartılan kağıt para. devam

terimler Bariz:açık; göze çarpan; belirgin devam

terimler Basiret:Doğru görüş; uzağı görüş; önceden görüş; seziş; uyanıklık; anlayış; kavrayış; dikkat; sağgörü. devam

terimler Batıl:doğru ve haklı olmayan; çürük; bozuk; sakat; boş; hukuken geçersiz; dayanaksız devam

terimler Batkı:İflas devam

terimler Bayi:bazı maddeleri satma izni olan kimse; satıcı; satış yeri devam

terimler Beşerî:insanoğlu ile ilgili; insanî; insana mensup devam

terimler Becâ:yerine; uygun; bedava; karşılıksız; parasız; emeksiz devam

terimler Becayiş:İki memurun kendi rızaları ile ilgili makamın tasdikıyle aralarında memuriyet, makam ve vazifeleri devam

terimler Bedâyî:sermayeler; anamallar; devam

terimler Bedel-i misil:emsaline uygun peşin para devam

terimler Beden:Canlı varlıkların maddi bölümü; gövde; vücut; cisim; ten. devam

terimler Bedialar:göze güzel görünen şeyler; estetik devam

terimler Bedihî:açık olan; besbelli; apaçık; akla; kendiliğinden gelen devam

terimler Bediî:güzellik ölçülerine uyan; güzel; güzellik devam

terimler Behemahal:Her halde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka. devam

terimler Beher:her biri devam

terimler Bekleme süresi:Evliliği sona ermiş kadının yeniden evlenebilmesi için aradan geçmesi gereken süre - iddet müddeti devam

terimler Belagat:iyi konuşma; sözle inandırma yeteneği; söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı devam

terimler Ber-mucib-i talep:Talep mucibince; istem gibi devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın