Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Ber-vech:olduğu gibi; olarak devam

terimler Ber-vech-i bâlâ:yukarıda olduğu gibi devam

terimler Ber-vechi peşin:peşin olarak devam

terimler Beraat:Suçlu bulunmama hali, başlangıçtan beri kirlenmemiş olma, suçlamaya karşı aklanma. devam

terimler Berât:rütbe, nişan ve imtiyaz verildiğini bildiren ferman devam

terimler Berâyı tetkik:inceliyerek devam

terimler Berhava:havaya gitmiş; kaybolmuş; uçurulmuş; yararsız; boş devam

terimler Berî-üz-zimme:zimmetten kurtulmuş; aklanmış devam

terimler Beşeri:İnsanoğlu ile ilgili; insani; insana mensup. devam

terimler Betekrar:tekraren; tekrarla devam

terimler Bey ü şira:almak ve satmak devam

terimler Bey-i sarf:parayı paraya satmak; para bozmak devam

terimler Bey'i:satım; satma; satış; satılma; devam

terimler Bey'i bât:kesin satış devam

terimler Bey'i bi-l vefâ:kararlaştırılan süre içinde satılanı geri almak koşulu ile yapı devam

terimler Bey'i mukayaza:malı mal ile değiştirmek; trampa devam

terimler Beyanname:Bir makama veya kamuoyuna yapılan açıklama belgesi. devam

terimler Beyn:ara devam

terimler Beyn'en-nâs:halk arasında devam

terimler Beynelmilel:Herkes tarafından kabul edilen, uluslararası devam

terimler Beytülmal:maliye hazinesi devam

terimler Beyyine:bir olayın veya işlemin doğruluğunu ortaya koyabilmek için hakimi iknaya yönel devam

terimler Beyyine külfeti:mahkemede bir beyan ve iddiayı kanıtlama yükümlülüğü MK 6. madde devam

terimler Bırakıt:Miras , kalıt. devam

terimler Bi-eyyi-hâl:herhalde; mutlaka; elbette devam

terimler Bi-hakkın:hakkıyle; hakkı olarak, gerçekten; tamamiyle devam

terimler Bi-haseb-il verase:veraset nedeniyle; verasetten doğma devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın