Yazılı Sınav Soruları

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerBer-vech: olduğu gibi; olarak

  terimlerBer-vech-i bâlâ: yukarıda olduğu gibi

  terimlerBer-vechi peşin: peşin olarak

  terimlerBeraat: Suçlu bulunmama hali, başlangıçtan beri kirlenmemiş olma, suçlamaya karşı aklanma.

  terimlerBerât: rütbe, nişan ve imtiyaz verildiğini bildiren ferman

  terimlerBerâyı tetkik: inceliyerek

  terimlerBerhava: havaya gitmiş; kaybolmuş; uçurulmuş; yararsız; boş

  terimlerBerî-üz-zimme: zimmetten kurtulmuş; aklanmış

  terimlerBeşeri: İnsanoğlu ile ilgili; insani; insana mensup.

  terimlerBetekrar: tekraren; tekrarla

  terimlerBey ü şira: almak ve satmak

  terimlerBey-i sarf: parayı paraya satmak; para bozmak

  terimlerBey'i: satım; satma; satış; satılma;

  terimlerBey'i bât: kesin satış

  terimlerBey'i bi-l vefâ: kararlaştırılan süre içinde satılanı geri almak koşulu ile yapılan satış sözleşmesi

  terimlerBey'i mukayaza: malı mal ile değiştirmek; trampa

  terimlerBeyanname: Bir makama veya kamuoyuna yapılan açıklama belgesi.

  terimlerBeyn: ara

  terimlerBeyn'en-nâs: halk arasında

  terimlerBeynelmilel: Herkes tarafından kabul edilen, uluslararası

  terimlerBeytülmal: maliye hazinesi

  terimlerBeyyine: bir olayın veya işlemin doğruluğunu ortaya koyabilmek için hakimi iknaya yönelik yöntem veya her türlü vasıta ; delil, &

  terimlerBeyyine külfeti: mahkemede bir beyan ve iddiayı kanıtlama yükümlülüğü MK 6. madde

  terimlerBırakıt: Miras , kalıt.

  terimlerBi-eyyi-hâl: herhalde; mutlaka; elbette

  terimlerBi-hakkın: hakkıyle; hakkı olarak, gerçekten; tamamiyle

  terimlerBi-haseb-il verase: veraset nedeniyle; verasetten doğma

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   7 8 9 10 11 12 13   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın