Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Ayni Hak:- Eşya üzerindeki mutlak iktidar hakkı. - Kişilere maddi mallar üzerinde egemenlik ve yetki sağ devam

terimler Ayni haklar:Eşya üzerinde doğrudan doğruya mutlak egemenlik yetkisi veren ve herkese karş& devam

terimler Azâ:uzuvlar; üyeler; organlar devam

terimler Azâde:Serbest; hür; özgür devam

terimler Azamî:en çok; en büyük; en yüksek devam

terimler Azil:1- Vekâlet verenin, tek taraflı irade açıklaması ile vekâlet sözleşmesine son vermesidir. 2- Ve devam

terimler Azimet:gidiş; yola çıkma devam

terimler Azletmek:Bir kişiyi görevden almak, çıkarmak. devam

terimler Bâ tapu:tapulu; tapu ile tasarruf olunan devam

terimler Bâ-husus:hele; özellikle; üstelik devam

terimler Bâ'de'l-isticar:kira sözleşmesinden sonra devam

terimler Bâ'de'l-istirdad:geri aldıktan sonra devam

terimler Ba'de'l-mevt:Ölümden sonra; öldükten sonra. devam

terimler Bâ'de'l-vefat:İnsan ölümünden sonra. devam

terimler Ba'dehû:daha sonra devam

terimler Bâb:kapı devam

terimler Bâdî olmak:sebep olmak devam

terimler Badire:Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum. devam

terimler Bağımsız bölüm:Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, ana gayrimenkulun ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya müsait bağı devam

terimler Bağıt:Akit , sözleşme , anlaşma. devam

terimler Bağlantı (Davalar Arası):İrtibat, bir dava hakkında verilecek karar diğerini etkileyebilecek durumda olması. devam

terimler Bâhir:belli; besbelli; açık; apaçık devam

terimler Bahri:denize ait devam

terimler Bahsetmek:Bir konu üzerinde söz söylemek; konuşmak; sözünü etmek. devam

terimler Bahşetmek:Bağışlamak; sunmak; eriştirmek; vermek. devam

terimler Baîd:uzak; ırak devam

terimler Bâîs olmak:sebep olmak; göndermek; gerektirmek devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın