Oyun Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerAsgarî: en az; en aşağı; en azından; en düşük; en küçük

  terimlerAshab-ı intikal: verasetin geçişinde hak sahipleri

  terimlerAskeri İdari Yargı: Askeri kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin bulunan idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesindeki yargısal

  terimlerAskeri Yargı: Askeri mahkemelerin ceza hukuku alanındaki faaliyetleri ile asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmeti ilişkin bulunan idari işlem ve eylemlerd

  terimlerAskeri Yargıtay: Askeri mahkemelerden verilen karar ve hükümlerin son incelenmesini yapan ve asker kişilerin kanunla belirlenen belli davalarına bakan ilk ve son d

  terimlerAslen Kazanma: Bir hakkın, kimseye ait olmayan bir hakkı kendi fiiliyle elde etmesi.

  terimlerAsliye Ceza Mahkemesi: Sulh Ceza Mahkemesi ile ağır ceza mahkemesinin görev alanları dışında kalan bütün ceza yargılaması işlerine bakan mahkemedir. Bu mahkemele

  terimlerAsliye Hukuk Mahkemesi: Sulh Hukuk Mahkemesinin görevleri dışında kalan bütün hukuk davalarına bakan mahkemedir.

  terimlerAsrî: zamana uygun; çağdaş; modern

  terimlerAşikar: Aşikâr - belli; açık; apaçık; meydanda olan.

  terimlerAtıf: yollama; yöneltme; yükleme; bağlama; eğme; meylettirme; ilişkili bulma

  terimlerAteh: bunama; bunaklık

  terimlerAtî: gelecek; gelen (kişi veya şey); gelecek zaman; istikbal

  terimlerAval: Bonoya imza atarak sorumluluk altına girmiş kişiler lehine verilen bir tür kefalettir.

  terimlerAval Vermek: Poliçe ve emre yazılı senetlerin temsil ettiği borca bir üçüncü şahsın kefil olması, diğer bir ifadeyle senedin yüzünü imzalayarak gara

  terimlerAvans: alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme; öndelik

  terimlerAvârız: kazalar; belâlar; borçlanma ve hak kazanma yeterliliğini kısan veya yok eden haller

  terimlerAvârız: Kazalar; belâlar; borçlanma ve hak kazanma yeterliliğini kısan veya yok eden haller.

  terimlerAvdet: dönüş; geri gelme; dönme

  terimlerAvukat: Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve b

  terimlerAyıba Karşı Garanti: Satılan şeyin satıcının belirttiği ve vaat ettiği niteliklerin taşımaması halinde veya satılan şeyin değerini ya da sözleşme gereğince

  terimlerAyıba Karşı Tekeffül Borcu: Satıcının müşterisine malının sağlamlığı ve bir kusuru bulunmadığı konusunda güvence vermesi.

  terimlerAyıp: Bir malın sakatlık gibi hukuksal bir nedenle değerini veya maldan beklenen yararı ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan durum.

  terimlerAyırma (Davaların Ayrılması): Fiili ya da hukuki bağlantısı olmayan veya birisi hakkında verilecek kararın diğer davayı etkilemeyeceği durumlarda davaların ayrılarak yür

  terimlerAyırt Etme Gücü: Akla uygun bir biçimde davranma yeteneği

  terimlerAyn: para dışında, kazanılabilen bütün servet öğeleri

  terimlerAynî: mala ilişkin; eşyaya bağlı; malın mülkiyeti ile ilgili; herkese karşı ileri sürülebilen

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   4 5 6 7 8 9 10   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın