Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Asgarî:en az; en aşağı; en azından; en düşük; en küçük devam

terimler Ashab-ı intikal:verasetin geçişinde hak sahipleri devam

terimler Askeri İdari Yargı:Askeri kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin bulunan idari işlem ve eylemlerden doğan uy devam

terimler Askeri Yargı:Askeri mahkemelerin ceza hukuku alanındaki faaliyetleri ile asker kişileri ilgilendiren ve askeri devam

terimler Askeri Yargıtay:Askeri mahkemelerden verilen karar ve hükümlerin son incelenmesini yapan ve asker kişilerin kanunl devam

terimler Aslen Kazanma:Bir hakkın, kimseye ait olmayan bir hakkı kendi fiiliyle elde etmesi. devam

terimler Asliye Ceza Mahkemesi:Sulh Ceza Mahkemesi ile ağır ceza mahkemesinin görev alanları dışında kalan bütün ceza yargılaması devam

terimler Asliye Hukuk Mahkemesi:Sulh Hukuk Mahkemesinin görevleri dışında kalan bütün hukuk davalarına bakan mahkemedir. devam

terimler Asrî:zamana uygun; çağdaş; modern devam

terimler Aşikar:Aşikâr - belli; açık; apaçık; meydanda olan. devam

terimler Atıf:yollama; yöneltme; yükleme; bağlama; eğme; meylettirme; ilişkili bulma devam

terimler Ateh:bunama; bunaklık devam

terimler Atî:gelecek; gelen (kişi veya şey); gelecek zaman; istikbal devam

terimler Aval:Bonoya imza atarak sorumluluk altına girmiş kişiler lehine verilen bir tür kefalettir. devam

terimler Aval Vermek:Poliçe ve emre yazılı senetlerin temsil ettiği borca bir üçüncü şahsın kefil olması, diğer bir ifa devam

terimler Avans:alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme; öndelik devam

terimler Avârız:kazalar; belâlar; borçlanma ve hak kazanma yeterliliğini kısan veya yok eden haller devam

terimler Avârız:Kazalar; belâlar; borçlanma ve hak kazanma yeterliliğini kısan veya yok eden haller. devam

terimler Avdet:dönüş; geri gelme; dönme devam

terimler Avukat:Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının h devam

terimler Ayıba Karşı Garanti:Satılan şeyin satıcının belirttiği ve vaat ettiği niteliklerin taşımaması halinde veya satılan şey devam

terimler Ayıba Karşı Tekeffül Borcu:Satıcının müşterisine malının sağlamlığı ve bir kusuru bulunmadığı konusunda güvence vermesi. devam

terimler Ayıp:Bir malın sakatlık gibi hukuksal bir nedenle değerini veya maldan beklenen yararı ortadan kaldıran devam

terimler Ayırma (Davaların Ayrılması):Fiili ya da hukuki bağlantısı olmayan veya birisi hakkında verilecek kararın diğer davayı etkileme devam

terimler Ayırt Etme Gücü:Akla uygun bir biçimde davranma yeteneği devam

terimler Ayn:para dışında, kazanılabilen bütün servet öğeleri devam

terimler Aynî:mala ilişkin; eşyaya bağlı; malın mülkiyeti ile ilgili; herkese karş devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın