Eğitim Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimler1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu: (Devletin temel düzeni hakkındaki kanun) Yürürlüğe koyan 1920 de kurulan TBMM.1921'de meclis bu metni yürürlüğe koymuştur.Teknik anlamda an

  terimler1982 Anayasasının Genel Özellikleri: Genel nitelikte değil daha ayrıntılı hazırlanmıştır. Bu açıdan her iki anayasada kazuist sistemle hazırlanmıştır. Bunun sebebi ise her i

  terimlerAbes: Akla ve gerçeğe aykırı; gereksiz; yersiz; boş şey; saçma; anlamsız.

  terimlerAbesle iştigal etmek: Boş şeylerle uğraşmak.

  terimlerAbideler ve asar-ı atika: Anıt ve abideler

  terimlerAbluka: Bir devletin dışarı ile olan ilişkilerini zor kullanarak kesmek

  terimlerAbrama: Deniz taşıtlarını yönetme.

  terimlerAcar: Atılgan; gözü pek; yiğit; kabadayı; yılmaz; kabına sığmaz; güçlü; becerikli.

  terimlerAcele itiraz: Verilen kararın tefhim yada tebliğinden itibaren belirli bir süre içerisinde ( genellikle bir hafta ) yapılması gereken, kanunda açıkça sayı

  terimlerAcenta: Ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde dai

  terimlerAcir: Kiraya veren kimse

  terimlerAciz: Bir şahsın borçlarını ödeyemeyecek durumda bulunması

  terimlerÂciz: Gücü bir işe yetmez olan; güçsüz; beceriksiz; kabiliyetsiz; zayıf

  terimlerAciz vesikası: Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika (İİK 143)

  terimlerAçık artırma: Bir malın, teklif veren kişiler arasında en yüksek bedeli öneren kimseye satılmasını sağlayan satış biçimi.

  terimlerAçık Çek: Üzerine para miktarı yazılmamış çek, mecazi: sonsuz güven.

  terimlerAda: Çevresi yollarla sınırlandırılmış bulunan, çeşitli parselleri kapsayan arsa parçası.

  terimlerAdab: Âdab; Töre; edepler; terbiyeler; utanmalar; yol yordam; yol yöntem.

  terimlerAdâd: Adetler; sayılar

  terimlerAdalet: Haklılık; hakka uygunluk

  terimlerAdalet Divanı: Devletler arasındaki birtakım hukuk anlaşmazlıklarına bakan ve merkezi La Haye'de bulunan uluslararası mahkeme.

  terimlerAdalet Örgütü: Adliye teşkilatı.

  terimlerAdalet Sarayı: Mahkemelerin bulunduğu büyük yapı.

  terimlerAdem: Yokluk; hiçlik; ölüm.

  terimlerAdem-i ifâ: Yapmamak; yerine getirmemek; borcu ödememek

  terimlerAdem-i İştirak: Katılmamak

  terimlerAdem-i Merkeziyet: Yerinden yönetim.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın