Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Bi-hükm'ül-kanun:kanun hükmü gereğince; yasa kuralı ile devam

terimler Bi-l-müzayede:müzayede ile devam

terimler Bi-l-rü'ye:görerek; görülerek devam

terimler Bî-ma'nâ:manasız; anlamsız devam

terimler Bi-n-netîce:netice olarak; sonuç olarak devam

terimler Bi-t-tabi:tabiatiyle; doğal olarak devam

terimler Bî-taraf:tarafsız devam

terimler Biçare:Çaresiz devam

terimler Bidâyet:başlama; başlangıç devam

terimler Bidâyet mahkemesi:ilk mahkeme; davaları birinci derecede gören ve çözümleyen mercii devam

terimler Bigüna:herhangi bir devam

terimler Bihakkın:Hakkıyla, hak ederek devam

terimler Bihakkın (Tahliye):Şart olmaksızın, hakkıyla cezasını çekmiş, tüketmiş olma. devam

terimler Bil-ahire:sonra; sonradan devam

terimler Bil-cümle:bütün; hepsi; tamamı devam

terimler Bil-farz:tutalım ki; diyelim ki; sayalım ki; söz gelişi devam

terimler Bila:... sız (olumsuzluk eki) devam

terimler Bilâ kayd ü şart:kayıtsız ve şartsız devam

terimler Bilâ-müddet:süresiz devam

terimler Bilâ-sebeb:sebepsiz devam

terimler Bila-Tebliğ:Tebliğ edilmeden devam

terimler Bilabedel:Bedelsiz, ücretsiz. devam

terimler Bilahere:Sonradan devam

terimler Bilakaydüşart:Kayıtsız ve şartsız olarak. devam

terimler Bilâkis:tersine olarak; tam tersine; aksine; sonunda devam

terimler Bilanço:Bir kuruluşun, belli bir tarihte, alacaklı ve borçlu bulunduğu değerleri göste devam

terimler Bilasebep:Sebepsiz , sebep olmaksızın devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın