Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Arama (Adli Arama):Hâkim kararı ile yapılan ev ve işyeri araması. devam

terimler Arama (Önleme Araması):Suçun işlenmeden önceki aşamasında idarece yürütülen arama biçimi. devam

terimler Arama İzni:Yasa dışı ilişkilerle ilgili olarak delil toplamak, zanlı veya suçlu kişileri yakalamak için mahke devam

terimler Arama Kararı:Arama yapılabilmesi için hâkim tarafından verilmiş karar. devam

terimler Arazi mahlule:mutasarrıfın mirasçı bırakmadan ölümü ile mahlûl olan arazi-i emiriyye devam

terimler Arazi-i emiriyye:beytülmâle ait olarak devlet tarafından kişilere dağıtılan yerler, toprak devam

terimler Arâzi-i haraciyye:haraca bağlı arazi; devam

terimler Arâzi-i memlûke:mülk; timar toprağı; mülkiyet yolu ile tasarruf olunan yerler devam

terimler Arâzi-i metrûke:halkın gereksinimi ve kullanımı için terk edilen arazi devam

terimler Arâzi-i mevât:hiç kimsenin tasarrufu altında olmayan ve halka terk ve tahsis edilmemiş bulunan,yüksek devam

terimler Arazi-i mevkufe:geliri belirli bir konuya tahsis olunan yer; vakıf olunmuş arazi devam

terimler Arâzi-i mezrû'a:Ekilen arazi devam

terimler Arazi-i miriye:devlete ait arazi devam

terimler Arâzi-i Öşriye:ürününden onda bir Devlet payı alınan ve üzerinde her türlü mülkiyet tasarrufları bulunan arazi. devam

terimler Arâzi-i selîha:Çıplak arazi devam

terimler Argüman:Delil, Kanıt, Dayanak, Tez, Sav devam

terimler Ari:boş; çıplak; soyut; arınmış; yüksüz devam

terimler Ârif:Anlayışlı, sezgili devam

terimler Ariyet:ödünç; eğreti; ödünç sözleşmesi devam

terimler Âriyeten:Emaneten devam

terimler Arîz ve Amîk:genişlik ve derinliğine; enine boyuna; devam

terimler Arsa:Belediye sınırları içinde, belediye tarafından parsellenerek üzerine inşa devam

terimler Arsa Payı:Kat mülkiyetinde arsanın, kanunda belirtilen esasa göre bağımsız bölümlere ayrılan ortak mülkiyet devam

terimler Arşiv araştırması:Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ü devam

terimler Arz:sunma; gösterme; bildirme; önüne koyma; anlatma (bir büyüğe) devam

terimler Arzuhal:Dilekçe , istidal. devam

terimler Asaleten Atanma:Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atanma. devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın