Yazılı Sınav Soruları

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerArama (Adli Arama): Hâkim kararı ile yapılan ev ve işyeri araması.

  terimlerArama (Önleme Araması): Suçun işlenmeden önceki aşamasında idarece yürütülen arama biçimi.

  terimlerArama İzni: Yasa dışı ilişkilerle ilgili olarak delil toplamak, zanlı veya suçlu kişileri yakalamak için mahkemece güvenlik güçlerine verilen resmi izi

  terimlerArama Kararı: Arama yapılabilmesi için hâkim tarafından verilmiş karar.

  terimlerArazi mahlule: mutasarrıfın mirasçı bırakmadan ölümü ile mahlûl olan arazi-i emiriyye

  terimlerArazi-i emiriyye: beytülmâle ait olarak devlet tarafından kişilere dağıtılan yerler, topraklar; beylik arazi

  terimlerArâzi-i haraciyye: haraca bağlı arazi;

  terimlerArâzi-i memlûke: mülk; timar toprağı; mülkiyet yolu ile tasarruf olunan yerler

  terimlerArâzi-i metrûke: halkın gereksinimi ve kullanımı için terk edilen arazi

  terimlerArâzi-i mevât: hiç kimsenin tasarrufu altında olmayan ve halka terk ve tahsis edilmemiş bulunan,yüksek sesli bir kimsenin sesi işitilmeyecek dereced

  terimlerArazi-i mevkufe: geliri belirli bir konuya tahsis olunan yer; vakıf olunmuş arazi

  terimlerArâzi-i mezrû'a: Ekilen arazi

  terimlerArazi-i miriye: devlete ait arazi

  terimlerArâzi-i Öşriye: ürününden onda bir Devlet payı alınan ve üzerinde her türlü mülkiyet tasarrufları bulunan arazi.

  terimlerArâzi-i selîha: Çıplak arazi

  terimlerArgüman: Delil, Kanıt, Dayanak, Tez, Sav

  terimlerAri: boş; çıplak; soyut; arınmış; yüksüz

  terimlerÂrif: Anlayışlı, sezgili

  terimlerAriyet: ödünç; eğreti; ödünç sözleşmesi

  terimlerÂriyeten: Emaneten

  terimlerArîz ve Amîk: genişlik ve derinliğine; enine boyuna;

  terimlerArsa: Belediye sınırları içinde, belediye tarafından parsellenerek üzerine inşaat yapmak için ayrılan arazi parçası.

  terimlerArsa Payı: Kat mülkiyetinde arsanın, kanunda belirtilen esasa göre bağımsız bölümlere ayrılan ortak mülkiyet payı.

  terimlerArşiv araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydın

  terimlerArz: sunma; gösterme; bildirme; önüne koyma; anlatma (bir büyüğe)

  terimlerArzuhal: Dilekçe , istidal.

  terimlerAsaleten Atanma: Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atanma.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   3 4 5 6 7 8 9   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın