Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Sehven:Yanlışlıkla. devam

terimler Selahiyet:İzin,müsade,yetki. devam

terimler Selb:zorla alma; kaldırma; giderme devam

terimler Selef:önce gelen kimse devam

terimler Self-determinasyon hakkı:Ulusların kendi geleceklerini belirleme hakkı. devam

terimler Semen:Alıcının, satın aldığı mala karşılık olarak alıcıya ödeyeceği para, satış parası; satış sözleşmesi devam

terimler Semere:Bir maldan elde edilen ürünler; Tabii Semere: Bir şeyin kendisinden oluşan ürün; Medeni Semere devam

terimler Sened-i hâkanî:tapu senedi devam

terimler Senedât:senetler devam

terimler Senet:Bir kimsenin yapmaya ya da ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmi kâğıt, belgi devam

terimler Senevî:senelik; yıllık devam

terimler Seraser:Baştan başa, bütün, hep mecmuan, külliyen devam

terimler Serdetmek:ileri sürmek; öne sürmek; ortaya çıkmak; belirtmek devam

terimler Sermediyet:Sonsuzluk, süreklilik, ebedilik devam

terimler Seyirtmek:Koşmak, koşar adım yürümek devam

terimler Seyrân-gâh:gezme yeri; dolaşma yeri devam

terimler Sığınma Hakkı:Genellikle bir cezai kovuşturma ve mahkûmiyetten kurtulmak amacıyla yabancı bir ülkeye kaçma veya devam

terimler Sınırlı Sorumluluk:Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle devam

terimler Sınırsız Sorumluluk:Borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklıya karşı bütün mal varlığıyla sorumlu olması durumu. devam

terimler Sıra cetveli:Satış tutarının tüm alacaklıların alacağını karşılamaması durumunda düzenlenen çizelgedir. devam

terimler Sigorta primi:Sigorta ettirenin sigortacıya ödemekle yükümlü olduğu ücrettir. devam

terimler Sin:yaşanılan süre devam

terimler Sinkâf:Erkeklik organı ve ilgili sövgülerin tümünün kısaltılmış biçimi. devam

terimler Sirayet:bulaşma; yayılma; geçme devam

terimler Sirkat:hırsızlık; çalma; çalınma devam

terimler Siyanet:koruma devam

terimler Siyasi haklar:Herhangi bir biçimde devletin yönetimine ve siyasi kuruluşlarına katılmaya yönelik devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın