Eğitim Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerSehven: Yanlışlıkla.

  terimlerSelahiyet: İzin,müsade,yetki.

  terimlerSelb: zorla alma; kaldırma; giderme

  terimlerSelef: önce gelen kimse

  terimlerSelf-determinasyon hakkı: Ulusların kendi geleceklerini belirleme hakkı.

  terimlerSemen: Alıcının, satın aldığı mala karşılık olarak alıcıya ödeyeceği para, satış parası; satış sözleşmesinde, satana mal teslimine karş

  terimlerSemere: Bir maldan elde edilen ürünler; Tabii Semere: Bir şeyin kendisinden oluşan ürün; Medeni Semere: Tabii olmayan semere, hukuki işlemlerden do

  terimlerSened-i hâkanî: tapu senedi

  terimlerSenedât: senetler

  terimlerSenet: Bir kimsenin yapmaya ya da ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmi kâğıt, belgit.

  terimlerSenevî: senelik; yıllık

  terimlerSeraser: Baştan başa, bütün, hep mecmuan, külliyen

  terimlerSerdetmek: ileri sürmek; öne sürmek; ortaya çıkmak; belirtmek

  terimlerSermediyet: Sonsuzluk, süreklilik, ebedilik

  terimlerSeyirtmek: Koşmak, koşar adım yürümek

  terimlerSeyrân-gâh: gezme yeri; dolaşma yeri

  terimlerSığınma Hakkı: Genellikle bir cezai kovuşturma ve mahkûmiyetten kurtulmak amacıyla yabancı bir ülkeye kaçma veya yabancı ülkedeyken geri verilmemeyi isteme,

  terimlerSınırlı Sorumluluk: Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu.

  terimlerSınırsız Sorumluluk: Borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklıya karşı bütün mal varlığıyla sorumlu olması durumu.

  terimlerSıra cetveli: Satış tutarının tüm alacaklıların alacağını karşılamaması durumunda düzenlenen çizelgedir.

  terimlerSigorta primi: Sigorta ettirenin sigortacıya ödemekle yükümlü olduğu ücrettir.

  terimlerSin: yaşanılan süre

  terimlerSinkâf: Erkeklik organı ve ilgili sövgülerin tümünün kısaltılmış biçimi.

  terimlerSirayet: bulaşma; yayılma; geçme

  terimlerSirkat: hırsızlık; çalma; çalınma

  terimlerSiyanet: koruma

  terimlerSiyasi haklar: Herhangi bir biçimde devletin yönetimine ve siyasi kuruluşlarına katılmaya yönelik haklardır

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   69 70 71 72 73 74 75   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın