Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Resim:Devlet daire ve kurumlarında görülen hizmet ve yapılan giderlerin karşılı devam

terimler Resim ve Harç:Vergi isimleri. devam

terimler Resmi gazete:Başbakanlık tarafından çıkarılan ve kanunların, kanun hükmündeki kar devam

terimler Resmi Senet:Resmi bir makam ve görevlinin, usulüne göre düzenlediği veya onayladığı belge. devam

terimler Resmi Şekil:Hukuki işlemin yetkili bir resmi makam önünde yapılması. devam

terimler Resülmâl:anamal; sermaye devam

terimler Reşit:Ergin; rüşt yaşını doldurmuş; onsekiz yaşını dolduran veya onsekiz yaşını doldurmamasına rağmen ev devam

terimler Rıza-i taksim:Ortakların kendi aralarında anlaşmak suretiyle ortak mallarını paylaşmaları durumu. devam

terimler Riziko:Zarara uğrama tehlikesi, tehlike, zarar ve ziya devam

terimler Rûz-nâme:gündem; yevmiye defteri; takvim devam

terimler Ruzname:Günlük devam

terimler Rü'yet:davanın bakılmakta olması. devam

terimler Rücu:dönme; geri dönme; cayma; sözünden dönme; sözünü geri alma; bir ödemede bulunan kimsenin, bu bedel devam

terimler Rücu Hakkı:bir kimsenin alacaklısına ödediği şeyi diğer birinden istemeye hakkı olması durumu devam

terimler Rücua Kefalet:Kefilin, borçludan rücu sebebiyle alacağı alamayan asıl kefilin bu alacağına güvence vermesidir. devam

terimler Rüçhan:öncelik; üstünlük; imtiyaz devam

terimler Rüçhan Hakkı:Yasal olarak tanınan öncelik hakkı. devam

terimler Rüsum:resimler; devlet dairelerinde ve diğer kamu kuruluşlarında görülen hizmet ve harcam devam

terimler Sabıka:Geçmişte işlenmiş, mahkemece ispatlanıp cezalandırılmış olan suç. devam

terimler Sabıka Kaydı:Adli sicilden verilen bilgiye göre bir kimsenin sabıka durumunu gösteren yazı. devam

terimler Sâdır olmak:çıkmak devam

terimler Safahat:Evreler, safhalar devam

terimler Sahih:sıhhatli; gerçek; düzgün; doğru; legal; hukuka uygun devam

terimler Saik:Sebep devam

terimler Saik-i mümbit:Niyetiyle bekleneni verebilen, randımanlı, faydalı devam

terimler Sâkıt:susan; herhangi bir görüş bildirmeyen; düşen; düşücü; hükümsüz devam

terimler Salâhiyet:yetki; bir davaya bakabilme devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın