Eğitim Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerResim: Devlet daire ve kurumlarında görülen hizmet ve yapılan giderlerin karşılığı olarak, sadece o işle ilgisi bul

  terimlerResim ve Harç: Vergi isimleri.

  terimlerResmi gazete: Başbakanlık tarafından çıkarılan ve kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, tüzüklerin ve bazı yönetmeli

  terimlerResmi Senet: Resmi bir makam ve görevlinin, usulüne göre düzenlediği veya onayladığı belge.

  terimlerResmi Şekil: Hukuki işlemin yetkili bir resmi makam önünde yapılması.

  terimlerResülmâl: anamal; sermaye

  terimlerReşit: Ergin; rüşt yaşını doldurmuş; onsekiz yaşını dolduran veya onsekiz yaşını doldurmamasına rağmen evlenen veya yasal olarak erginliğine m

  terimlerRıza-i taksim: Ortakların kendi aralarında anlaşmak suretiyle ortak mallarını paylaşmaları durumu.

  terimlerRiziko: Zarara uğrama tehlikesi, tehlike, zarar ve ziya

  terimlerRûz-nâme: gündem; yevmiye defteri; takvim

  terimlerRuzname: Günlük

  terimlerRü'yet: davanın bakılmakta olması.

  terimlerRücu: dönme; geri dönme; cayma; sözünden dönme; sözünü geri alma; bir ödemede bulunan kimsenin, bu bedeli, asıl ödeme yapması gereken ki

  terimlerRücu Hakkı: bir kimsenin alacaklısına ödediği şeyi diğer birinden istemeye hakkı olması durumu

  terimlerRücua Kefalet: Kefilin, borçludan rücu sebebiyle alacağı alamayan asıl kefilin bu alacağına güvence vermesidir.

  terimlerRüçhan: öncelik; üstünlük; imtiyaz

  terimlerRüçhan Hakkı: Yasal olarak tanınan öncelik hakkı.

  terimlerRüsum: resimler; devlet dairelerinde ve diğer kamu kuruluşlarında görülen hizmet ve harcamaların karşılığı ola

  terimlerSabıka: Geçmişte işlenmiş, mahkemece ispatlanıp cezalandırılmış olan suç.

  terimlerSabıka Kaydı: Adli sicilden verilen bilgiye göre bir kimsenin sabıka durumunu gösteren yazı.

  terimlerSâdır olmak: çıkmak

  terimlerSafahat: Evreler, safhalar

  terimlerSahih: sıhhatli; gerçek; düzgün; doğru; legal; hukuka uygun

  terimlerSaik: Sebep

  terimlerSaik-i mümbit: Niyetiyle bekleneni verebilen, randımanlı, faydalı

  terimlerSâkıt: susan; herhangi bir görüş bildirmeyen; düşen; düşücü; hükümsüz

  terimlerSalâhiyet: yetki; bir davaya bakabilme

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   67 68 69 70 71 72 73   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın