eğitim sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerSkar: Yara izi, kesi, iyileşmiş yara.

  terimlerSorgu: 1- Şüpheli veya sanığın hâkimce ifadesinin alınması ve soru sorulması. 2- Sanığın araştırma konusu olayla ilgili olarak yargıç kar

  terimlerSorgu Hakimi: Sanıkları sorguya çeken yargıç , sorgu yargıcı , müstantik

  terimlerSoruşturma: Suçun işlenmesinden başlayarak yargı verilinceye dek, kolluk, savcı, yargıç yönünden suç ve şüpheli hakkında yapılan inceleme, araştır

  terimlerSoruşturma İzni: Haklarında belirli durumlarda soruşturma amirin iznine tabi kişiler hakkında verilen izin.

  terimlerSosyal Devlet: fertlerin sosyal durumlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir hayat düzeyi sağlamayı, sosyal adaleti ve sosyal güvenliği gerçekleştirmeyi ödev b

  terimlerSosyal Güvenlik: Sosyal sigorta, sosyal yardım vb. araçlarla halkın sosyal durumunu güvence altına alma.

  terimlerSosyal ilişkiler: Şahısların birbirleriyle veya toplumla olan ilişkileridir.

  terimlerSosyal kurallar: sosyal ilişkileri düzenleyen din, ahlak, görgü ve hukuk kurallarıdır.

  terimlerSosyal ve ekonomik haklar: Kişinin sosyal ve ekonomik faaliyetleriyle ilgili bulunan hak ve hürrriyetlerdir.

  terimlerSövme: Sövmek işi, sövgü, küfretme ; Bir kimsenin namus, onur ve kişiliğine yapılan her türlü saldırı.

  terimlerSözleşme: İki veya daha çok kişinin, aralarında bir hukuki bağ yaratmak, bu bağı değiştirmek veya ortadan kaldırma

  terimlerSözleşmeden Dönme: Taraflardan birinin, mevcut sözleşmeden cayması; sözleşmeden rücu.

  terimlerSuç: Yasalara aykırı davranış, cürüm

  terimlerSuç Aleti: Suçun işlendiği alet veya suçun işlenmesinde söz konusu olan alet

  terimlerSuç Duyurusu: İşlenen suçu resmi makamlara bildirme, duyurma.

  terimlerSuç Eşyası: Suçta kullanılan veya kendiliğinden bulundurulması suç olan eşya.

  terimlerSuç Yükleme: Birine suç atma.

  terimlerSuçtan Zarar Gören: Mağdur.

  terimlerSuçüstü Mahkemesi: Failin suçüstü yakalandığı durumlarda duruşmasının görüldüğü mahkeme, meşhut cürümler mahkemesi.

  terimlerSuçüstü Yakalama: Suç işleyenin suçu işlediği sırada veya hareketinden çok az önce yakalanması.

  terimlerSudur: verilen ; çıkan

  terimlerSuiniyet: kötüniyet

  terimlerSukut: düşme; düşüş

  terimlerSulh: Barış.

  terimlerSulta: Otorite, Baskı

  terimlerSureti mahsusa: özel olarak; özellikle; belli amaçla

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   70 71 72 73 74 75 76   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın