Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Skar:Yara izi, kesi, iyileşmiş yara. devam

terimler Sorgu:1- Şüpheli veya sanığın hâkimce ifadesinin alınması ve soru sorulması. 2- Sanığın araştırma kon devam

terimler Sorgu Hakimi:Sanıkları sorguya çeken yargıç , sorgu yargıcı , müstantik devam

terimler Soruşturma:Suçun işlenmesinden başlayarak yargı verilinceye dek, kolluk, savcı, yargıç yönünden suç ve şüphel devam

terimler Soruşturma İzni:Haklarında belirli durumlarda soruşturma amirin iznine tabi kişiler hakkında verilen izin. devam

terimler Sosyal Devlet:fertlerin sosyal durumlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir hayat düzeyi sağlamayı, sosyal adaleti devam

terimler Sosyal Güvenlik:Sosyal sigorta, sosyal yardım vb. araçlarla halkın sosyal durumunu güvence altına alma. devam

terimler Sosyal ilişkiler:Şahısların birbirleriyle veya toplumla olan ilişkileridir. devam

terimler Sosyal kurallar:sosyal ilişkileri düzenleyen din, ahlak, görgü ve hukuk kurallarıdır. devam

terimler Sosyal ve ekonomik haklar:Kişinin sosyal ve ekonomik faaliyetleriyle ilgili bulunan hak ve hürrriyetlerdir. devam

terimler Sövme:Sövmek işi, sövgü, küfretme ; Bir kimsenin namus, onur ve kişiliğine yapılan her türlü saldırı. devam

terimler Sözleşme:İki veya daha çok kişinin, aralarında bir hukuki bağ yaratmak, bu bağ devam

terimler Sözleşmeden Dönme:Taraflardan birinin, mevcut sözleşmeden cayması; sözleşmeden rücu. devam

terimler Suç:Yasalara aykırı davranış, cürüm devam

terimler Suç Aleti:Suçun işlendiği alet veya suçun işlenmesinde söz konusu olan alet devam

terimler Suç Duyurusu:İşlenen suçu resmi makamlara bildirme, duyurma. devam

terimler Suç Eşyası:Suçta kullanılan veya kendiliğinden bulundurulması suç olan eşya. devam

terimler Suç Yükleme:Birine suç atma. devam

terimler Suçtan Zarar Gören:Mağdur. devam

terimler Suçüstü Mahkemesi:Failin suçüstü yakalandığı durumlarda duruşmasının görüldüğü mahkeme, meşhut cürümler mahkemesi. devam

terimler Suçüstü Yakalama:Suç işleyenin suçu işlediği sırada veya hareketinden çok az önce yakalanması. devam

terimler Sudur:verilen ; çıkan devam

terimler Suiniyet:kötüniyet devam

terimler Sukut:düşme; düşüş devam

terimler Sulh:Barış. devam

terimler Sulta:Otorite, Baskı devam

terimler Sureti mahsusa:özel olarak; özellikle; belli amaçla devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın