Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Salahiyetname:Temsilciye verilen yetkiyi üçüncü şahıslara ispatlaması için verilen yazılı belgedir devam

terimler Saldırmazlık Paktı:Saldırmazlık antlaşması ; Devletlerin birbirlerine saldırmamaları ilkesine dayanan antlaşma. devam

terimler Sâlif-üz-zikr:zikri geçen; bildirilen devam

terimler Salih:elverişli; uygun devam

terimler Sanık:Hakkında kamu davası açılan şüpheli. Suçlu olduğu sanılan (kimse), maznun, zanlı. devam

terimler Saniyen:ikinci olarak devam

terimler Sarahat:açıklık; netlik; sarihlik; aydınlık devam

terimler Sarfı nazar:Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama. devam

terimler Sarfiyat:harcamalar; giderler devam

terimler Sari:bulaşan; bulaşıcı devam

terimler Satış vaadi:Bir kimsenin, taşınmaz malını bir başkasına satmayı (ileride ya devam

terimler Satım Sözleşmesi:Satıcının, satılan malı alıcının borçlandığı bir satış parası karşılığında, ona teslim ve mülkiyet devam

terimler Satış Sözleşmesi:Alım satım sırasında malın cinsi, miktarı ve ödeme şartlarını belirten yazılı anlaşma metni, satış devam

terimler Sav:İleri sürülen düşünce, iddia, tez devam

terimler Savcı:Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere yargıç katın devam

terimler Savcılık:Devlet adına kamu davasını açan makamdır. devam

terimler Savunma:Şüpheli veya sanığın üzerine atılı suç isnadına karşı, aleyhindeki delilleri bertaraf etmek üzere devam

terimler Sây:emek; çalışma devam

terimler Sayıştay:Devlet mallarını kabız ve sarf ve idare ve edenlerin hesaplarını tetkik ve muhakeme ile mükellef b devam

terimler Saylık:İçerisinde düz taşların bulunduğu, imar ihyaya elverişli arazi. devam

terimler Sebepsiz zenginleşme:İki mal varlığı arasında, birinin zararına olan haklı bir sebep olmaksızın meydana gelen değer kay devam

terimler Sebketmek:vaki olmak; yapılmak; olmak; ileri geçmek devam

terimler Seçim:Kanunlar, yönetmelikler uyarınca kanun koymak ve yönetmek için bir veya daha çok aday arasından be devam

terimler Seçme Hakkı:Bir sözleşme ile belirlenen ödeme biçimi yerine bir diğerini koyabilme yetkisi, muhayyerlik, hakkı devam

terimler Sefaret:Elçilik, büyükelçilik devam

terimler Sefir:Elçi, Büyükelçi devam

terimler Sehim:pay; hisse devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın