Yazılı Sınav Soruları

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerSalahiyetname: Temsilciye verilen yetkiyi üçüncü şahıslara ispatlaması için verilen yazılı belgedir

  terimlerSaldırmazlık Paktı: Saldırmazlık antlaşması ; Devletlerin birbirlerine saldırmamaları ilkesine dayanan antlaşma.

  terimlerSâlif-üz-zikr: zikri geçen; bildirilen

  terimlerSalih: elverişli; uygun

  terimlerSanık: Hakkında kamu davası açılan şüpheli. Suçlu olduğu sanılan (kimse), maznun, zanlı.

  terimlerSaniyen: ikinci olarak

  terimlerSarahat: açıklık; netlik; sarihlik; aydınlık

  terimlerSarfı nazar: Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama.

  terimlerSarfiyat: harcamalar; giderler

  terimlerSari: bulaşan; bulaşıcı

  terimlerSatış vaadi: Bir kimsenin, taşınmaz malını bir başkasına satmayı (ileride yapılacak satım akdini) taahhüt ettiği

  terimlerSatım Sözleşmesi: Satıcının, satılan malı alıcının borçlandığı bir satış parası karşılığında, ona teslim ve mülkiyeti devretmek borcunu yüklenmiş

  terimlerSatış Sözleşmesi: Alım satım sırasında malın cinsi, miktarı ve ödeme şartlarını belirten yazılı anlaşma metni, satış mukavelesi, satış şartnamesi.

  terimlerSav: İleri sürülen düşünce, iddia, tez

  terimlerSavcı: Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müdde

  terimlerSavcılık: Devlet adına kamu davasını açan makamdır.

  terimlerSavunma: Şüpheli veya sanığın üzerine atılı suç isnadına karşı, aleyhindeki delilleri bertaraf etmek üzere kendisi ile fiil arasındaki ilişkiyi,

  terimlerSây: emek; çalışma

  terimlerSayıştay: Devlet mallarını kabız ve sarf ve idare ve edenlerin hesaplarını tetkik ve muhakeme ile mükellef bir heyet.Divanı muhasebat

  terimlerSaylık: İçerisinde düz taşların bulunduğu, imar ihyaya elverişli arazi.

  terimlerSebepsiz zenginleşme: İki mal varlığı arasında, birinin zararına olan haklı bir sebep olmaksızın meydana gelen değer kaymalarını ifade eder. Bu kaymalar, zengin

  terimlerSebketmek: vaki olmak; yapılmak; olmak; ileri geçmek

  terimlerSeçim: Kanunlar, yönetmelikler uyarınca kanun koymak ve yönetmek için bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, intihap

  terimlerSeçme Hakkı: Bir sözleşme ile belirlenen ödeme biçimi yerine bir diğerini koyabilme yetkisi, muhayyerlik, hakkıhıyar ; Herhangi bir seçimde oy kullanabilme

  terimlerSefaret: Elçilik, büyükelçilik

  terimlerSefir: Elçi, Büyükelçi

  terimlerSehim: pay; hisse

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   68 69 70 71 72 73 74   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın