Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Sureti mümtaze:öncelikli devam

terimler Sus Payı:Susması, karşı gelmemesi veya bildiği bir sırrı yaymaması için birine verilen para vb. şey, susmal devam

terimler Susma Hakkı:Bir soruşturma sırasında sanığın, ceza yönünden aleyhine sonuç doğuracak sorulara cevap vermeme ha devam

terimler Suveri Müsaddaka:Onanmış örnek devam

terimler Sübût:sabit olma; gerçekleşme; ispatlama; ispatlanma; kanıtlama devam

terimler Sübut:Suçun delillendirilmesi, ispat hali. devam

terimler Sükna:oturma yeri; oturulacak yer; konut devam

terimler Sükna hakkı:bir evde veya evin bir bölümünde oturma hakkı veren kişiye bağlı bir irtifak h devam

terimler Sülüsân:üçte iki devam

terimler Süre:Hukuki işlemlerin ortaya konması gereken zaman. devam

terimler Süre Aşımı:Bir işin üzerinden belirli bir zaman geçerek onun geçersiz kalması, zaman aşımı, müruruzaman. devam

terimler Sürekli Edim:Borçluyu belli bir süre, belli davranış ya da davranış biçimleri ile bağlı bulunmakla yükümlü kıla devam

terimler Süreli İcap:Bir kimsenin, belli bir süre bağlı olmak niyeti ile beyan ettiği icap. devam

terimler Süresiz İcap:Kabul haberinin kendisine ulaşması ile ilgili olarak herhangi bir süre tayin etmediği icap. devam

terimler Sürüm:Bir ticaret malının satılır olması. devam

terimler Şagil:Meşgul eden; meşgul olmayı gerektiren; işgal eden; bir mülkte oturan devam

terimler Şahâdet:Tanıklık devam

terimler Şahbender:Konsolos devam

terimler Şahsı âhar (âher):Başkası; üçüncü kişi devam

terimler Şahsi edim:Borçlunun bizzat bedeni ya da fikri gücü ya da yeteneği ile icra edeceği edim türü. devam

terimler Şahsi haklar:Ayni hakların aksine, herkese karşı ileri sürülemeyen haklar; kişisel haklar. devam

terimler Şahsiyet hakları:Şahısların maddi,manevi ve ekonomik bütünlüğü üzerindeki mutlak haktır. devam

terimler Şamil:İçine alan; kapsayan; çevreleyen devam

terimler Şâmil olmak:Kapsamak; içine almak devam

terimler Şantiye:Yapı gereçlerinin yığılıp saklandığı veya işlendiği yer. devam

terimler Şârih:Şerhçi; şerh eden; bir konuyu ayrıntılarıyla açıklayan devam

terimler Şark:Doğu devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın