Yazılı Sınav Soruları

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerSureti mümtaze: öncelikli

  terimlerSus Payı: Susması, karşı gelmemesi veya bildiği bir sırrı yaymaması için birine verilen para vb. şey, susmalık, hakkısükût.

  terimlerSusma Hakkı: Bir soruşturma sırasında sanığın, ceza yönünden aleyhine sonuç doğuracak sorulara cevap vermeme hakkı.

  terimlerSuveri Müsaddaka: Onanmış örnek

  terimlerSübût: sabit olma; gerçekleşme; ispatlama; ispatlanma; kanıtlama

  terimlerSübut: Suçun delillendirilmesi, ispat hali.

  terimlerSükna: oturma yeri; oturulacak yer; konut

  terimlerSükna hakkı: bir evde veya evin bir bölümünde oturma hakkı veren kişiye bağlı bir irtifak hakkı; oturma hakkı, bir evde veya evin

  terimlerSülüsân: üçte iki

  terimlerSüre: Hukuki işlemlerin ortaya konması gereken zaman.

  terimlerSüre Aşımı: Bir işin üzerinden belirli bir zaman geçerek onun geçersiz kalması, zaman aşımı, müruruzaman.

  terimlerSürekli Edim: Borçluyu belli bir süre, belli davranış ya da davranış biçimleri ile bağlı bulunmakla yükümlü kılan edim.

  terimlerSüreli İcap: Bir kimsenin, belli bir süre bağlı olmak niyeti ile beyan ettiği icap.

  terimlerSüresiz İcap: Kabul haberinin kendisine ulaşması ile ilgili olarak herhangi bir süre tayin etmediği icap.

  terimlerSürüm: Bir ticaret malının satılır olması.

  terimlerŞagil: Meşgul eden; meşgul olmayı gerektiren; işgal eden; bir mülkte oturan

  terimlerŞahâdet: Tanıklık

  terimlerŞahbender: Konsolos

  terimlerŞahsı âhar (âher): Başkası; üçüncü kişi

  terimlerŞahsi edim: Borçlunun bizzat bedeni ya da fikri gücü ya da yeteneği ile icra edeceği edim türü.

  terimlerŞahsi haklar: Ayni hakların aksine, herkese karşı ileri sürülemeyen haklar; kişisel haklar.

  terimlerŞahsiyet hakları: Şahısların maddi,manevi ve ekonomik bütünlüğü üzerindeki mutlak haktır.

  terimlerŞamil: İçine alan; kapsayan; çevreleyen

  terimlerŞâmil olmak: Kapsamak; içine almak

  terimlerŞantiye: Yapı gereçlerinin yığılıp saklandığı veya işlendiği yer.

  terimlerŞârih: Şerhçi; şerh eden; bir konuyu ayrıntılarıyla açıklayan

  terimlerŞark: Doğu

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   71 72 73 74 75 76 77   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın