eğitim sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerAmir: Emreden; buyuran; bir memurun vazife bakımından büyüğü; bir fiili yapmaya veya yapmamaya zorlayan, buna gücü yeten

  terimlerAmm: genel; umumi; herkese ait

  terimlerAmma: Ammâ - ama; fakat; lakin; ancak; şu kadar; öyle ki.

  terimlerAmme: kamu

  terimlerAmme hükmî şahsiyeti: kamu tüzel kişiliği

  terimlerÂmme hükmî şahsiyeti: Kamu tüzel kişiliği

  terimlerAmme intizamı: kamu düzeni

  terimlerAmpirik: Deneye dayalı.

  terimlerAna Sözleşmeye İntibak Etmek: Kooperatiflerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 4572 sayılı Kanun ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 88. Maddesine dayanarak çıkarttı

  terimlerAnagayrimenkul: Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın bütünü.

  terimlerAnayapı: Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın esas yapı kısmı.

  terimlerAnayasa: Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklar

  terimlerAnayasa Mahkemesi: On bir asil ve dört yedek üyeden oluşan ve kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün Anaya

  terimlerAngaje: Sözle veya yazılı olarak bağlanan; bağımlı.

  terimlerAni edim: Bir anda yapılan belli davranış ya da davranışlarla yerine getirilen edim

  terimlerAnif'ül-beyan: az önce beyan olunan, bildirilen

  terimlerAnmuhakemetin: muhakeme yaparak; yargılama yoluyla

  terimlerAntrepo: gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer; ardiye; ambar

  terimlerAntroposentrik Yaklaşım: Çevrenin korunmasında temel hareket noktası olarak insanı esas alan yaklaşımdır. Bu yaklaşım, çevrenin korunmasında insan menfaatlerini ön

  terimlerAnud: Çok inatçı

  terimlerAplikasyon: Yer tesbiti, tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yeniden belirtilmesidir.

  terimlerApostille: 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi hükümleri uyarınca, kararda imzası olan hakimin, o yargı yerinde yetkili ve görevli olduğunu gösterir t

  terimlerAppel: İstinaf

  terimlerAra: reyler; oylar

  terimlerAra Karar: Son hüküm olmayıp hükme giden yolda verilen ara, yardımcı kararlar.

  terimlerAra Kararı: Bir davanın bakılmasını kolaylaştırmak için yargıdan önce önlem niteliğinde verilen karar, duruşma kararı.

  terimlerArama: Saklanan sanığın ve suç belgelerinin elde edilmesi için bir kimsenin evinde, iş yerinde, üzerinde veya eşyasında yapılan araştırma işlemi

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   2 3 4 5 6 7 8   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın