Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Amir:Emreden; buyuran; bir memurun vazife bakımından büyüğü; bir fiili yapmaya veya yapmamaya zorlayan, devam

terimler Amm:genel; umumi; herkese ait devam

terimler Amma:Ammâ - ama; fakat; lakin; ancak; şu kadar; öyle ki. devam

terimler Amme:kamu devam

terimler Amme hükmî şahsiyeti:kamu tüzel kişiliği devam

terimler Âmme hükmî şahsiyeti:Kamu tüzel kişiliği devam

terimler Amme intizamı:kamu düzeni devam

terimler Ampirik:Deneye dayalı. devam

terimler Ana Sözleşmeye İntibak Etmek:Kooperatiflerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 4572 sayılı Kanun ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kan devam

terimler Anagayrimenkul:Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın bütünü. devam

terimler Anayapı:Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın esas yapı kısmı. devam

terimler Anayasa:Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağın devam

terimler Anayasa Mahkemesi:On bir asil ve dört yedek üyeden oluşan ve kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Bü devam

terimler Angaje:Sözle veya yazılı olarak bağlanan; bağımlı. devam

terimler Ani edim:Bir anda yapılan belli davranış ya da davranışlarla yerine getirilen edim devam

terimler Anif'ül-beyan:az önce beyan olunan, bildirilen devam

terimler Anmuhakemetin:muhakeme yaparak; yargılama yoluyla devam

terimler Antrepo:gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer; ardiye; ambar devam

terimler Antroposentrik Yaklaşım:Çevrenin korunmasında temel hareket noktası olarak insanı esas alan yaklaşımdır. Bu yaklaşım, çevr devam

terimler Anud:Çok inatçı devam

terimler Aplikasyon:Yer tesbiti, tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yeniden belirtilmesidir. devam

terimler Apostille:5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi hükümleri uyarınca, kararda imzası olan hakimin, o yargı yeri devam

terimler Appel:İstinaf devam

terimler Ara:reyler; oylar devam

terimler Ara Karar:Son hüküm olmayıp hükme giden yolda verilen ara, yardımcı kararlar. devam

terimler Ara Kararı:Bir davanın bakılmasını kolaylaştırmak için yargıdan önce önlem niteliğinde verilen karar, duruşma devam

terimler Arama:Saklanan sanığın ve suç belgelerinin elde edilmesi için bir kimsenin evinde, iş yerinde, üzerinde devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın