Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Akit:Bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri; sözleşme veya mukavel devam

terimler Akit Vaadi:Ön sözleşme. devam

terimler Alâ:Çok iyi devam

terimler Alâhilâf'ül-kanun:kanun hilafına; yasaya aykırı olarak devam

terimler Alâik:Alakalar devam

terimler Alâkadar:ilgili; ilişkili devam

terimler Alât:aletler; araçlar devam

terimler Ale-l-ıtlak:genel olarak; rasgele; bir sınır ile bağlı olmayarak devam

terimler Ale-l-umûm:genel olarak; umumi bir biçimde; bütün devam

terimler Aledderecat:sırasıyla; derecesine göre devam

terimler Alelhesap:Hesaplaşmak üzere; hesaba sayarak; sayışılmak üzere; doğan kârdan bir bölümünün ileride tamamı üze devam

terimler Alelusul:Usulüne uygun; üstün körü. devam

terimler Âlemsümul:Dünya çağında devam

terimler Aleniyet:Açıklık; kamuya açık olunması, izlenebilirlik. devam

terimler Alettakrib:takriben; yaklaşık olarak devam

terimler Aleyh:Karşı, karşıt devam

terimler Âlicenab:Yüksek ahlaklı devam

terimler Âlikadr:Kıymeti yüksek devam

terimler Alil:Hasta, sakat devam

terimler Alonj:Ticari bir senet üzerinde ciroların veya sair muamelelerin çoğalması dolayısıyla o senede eklenen devam

terimler Âlude:Bulaşmış, karışmış devam

terimler Amade:bir işi yapmaya hazır; hazırlanmış devam

terimler Amel:iş; edim; fiil devam

terimler Amele:işçi; emekçi, ırgat devam

terimler Amelî:işe dayanan; iş üstünde; tatbikî; pratik; uygulamalı devam

terimler Amenajman:doğal kaynakların işletilmesi devam

terimler Amil:Yapan; etken; etmen; sebep; faktör devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın