Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Mersule:Gönderilen devam

terimler Mesağ:izin; ruhsat; cevaz devam

terimler Mesaha:ölçme; ölçümleme devam

terimler Mesail:meseleler devam

terimler Mesâkin:meskenler; oturulacak yerler devam

terimler Meskûn:içinde insan oturan; oturulan; yerleşilmiş devam

terimler Mesmu:dinlenen; dinlenebilir; karar için incelenebilirş devam

terimler Mesned:isnad edilen şey; dayanılan şey; dayanak; rütbe devam

terimler Mesul:sorumlu devam

terimler Meşfu:şuf'a (önalım) hakkının ilişkin olduğu mal devam

terimler Meşgale:iş, uğraş devam

terimler Meşhûd:Görülen devam

terimler Meşhudat:şahitlik devam

terimler Meşhut Suç:Suçüstü, cürmü meşhut devam

terimler Meşru:Yasal devam

terimler Meşru müdafaa:Uğranılan bir saldırı karşısında kişinin kendisini korumak için başvurduğu yol. devam

terimler Meşruhat:Açıklamalar verilmiş, şerhler konulmuş, tafsilât. devam

terimler Meşruiyet:Hukuka uygunluk. devam

terimler Meşrut:şart koşulmuş; şartlı; şarta bağlı devam

terimler Meşruta tevliyet davası:vakfeden kişinin mütevelliği kime şart kıldığı yolundaki uyuşmazlıkla ilgili dava devam

terimler Meşruten Tahliye:Özgürlüğü bağlayıcı cezanın bir bölümünü iyi hal ile geçiren hükümlünün, şartlara uymaması durumun devam

terimler Metruk:Terk Edilmiş. devam

terimler Metrukiyet:Yürürlükte bulunan kanunun uygulanmaması durumu. devam

terimler Mevaşi:koyun,keçi,öküz,inek gibi hayvanlar; geviş getiren hayvanlar; hayvan devam

terimler Mevcutlu:Kolluk tarafından bir soruşturma evrakı getirilirken, soruşturmaya konu şahısların da birlikte get devam

terimler Mevdaddı mahsusa:özel hükümler devam

terimler Mevhûm:varsayılan; var olarak kabul edilen; kuruntuya dayanan devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın