Eğitim Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerMersule: Gönderilen

  terimlerMesağ: izin; ruhsat; cevaz

  terimlerMesaha: ölçme; ölçümleme

  terimlerMesail: meseleler

  terimlerMesâkin: meskenler; oturulacak yerler

  terimlerMeskûn: içinde insan oturan; oturulan; yerleşilmiş

  terimlerMesmu: dinlenen; dinlenebilir; karar için incelenebilirş

  terimlerMesned: isnad edilen şey; dayanılan şey; dayanak; rütbe

  terimlerMesul: sorumlu

  terimlerMeşfu: şuf'a (önalım) hakkının ilişkin olduğu mal

  terimlerMeşgale: iş, uğraş

  terimlerMeşhûd: Görülen

  terimlerMeşhudat: şahitlik

  terimlerMeşhut Suç: Suçüstü, cürmü meşhut

  terimlerMeşru: Yasal

  terimlerMeşru müdafaa: Uğranılan bir saldırı karşısında kişinin kendisini korumak için başvurduğu yol.

  terimlerMeşruhat: Açıklamalar verilmiş, şerhler konulmuş, tafsilât.

  terimlerMeşruiyet: Hukuka uygunluk.

  terimlerMeşrut: şart koşulmuş; şartlı; şarta bağlı

  terimlerMeşruta tevliyet davası: vakfeden kişinin mütevelliği kime şart kıldığı yolundaki uyuşmazlıkla ilgili dava

  terimlerMeşruten Tahliye: Özgürlüğü bağlayıcı cezanın bir bölümünü iyi hal ile geçiren hükümlünün, şartlara uymaması durumunda yeniden hapsedilmesi şartıy

  terimlerMetruk: Terk Edilmiş.

  terimlerMetrukiyet: Yürürlükte bulunan kanunun uygulanmaması durumu.

  terimlerMevaşi: koyun,keçi,öküz,inek gibi hayvanlar; geviş getiren hayvanlar; hayvan

  terimlerMevcutlu: Kolluk tarafından bir soruşturma evrakı getirilirken, soruşturmaya konu şahısların da birlikte getirilmesi.

  terimlerMevdaddı mahsusa: özel hükümler

  terimlerMevhûm: varsayılan; var olarak kabul edilen; kuruntuya dayanan

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   50 51 52 53 54 55 56   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın