Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Mebânî:binalar; yapılar devam

terimler Mebde:evvel;başlangıç; prensip; ilk unsur devam

terimler Mebi:satılan şey devam

terimler Meblâğ:para tutarı; akçe devam

terimler Mebnî:buna dayanan; ....den dolayı; ......den ötürü; bu sebeple; bu yüzden; üzerinde kurulu devam

terimler Mecâri:su yolları; akıntı yerleri; su yatakları; mecralar devam

terimler Meccanî:parasız; bedava devam

terimler Mecelle:Kitap , Fıkıh hükümleriyle bu konudaki türlü içtihadı bir araya getiren, Tanzimattan sonra hazırla devam

terimler Mecmu:Toplam, yığılmış, bir araya getirilmiş. devam

terimler Mecmuu:tümü; tamamı; hepsi devam

terimler Mecra:bir işin gidiş, oluş yolu; akarsu yatağı; su yolu devam

terimler Mecruhiyet:Yaralama devam

terimler Meçhul:bilinmeyen; tanınmayan devam

terimler Meçzum:anlaşılan devam

terimler Medar:dayanak; yardım; elverişli devam

terimler Medarı tatbik:uygulanabilir devam

terimler Medeni Nikah:Nüfus idaresi tarafından kabul edilen ve yasalara göre yapılan resmi evlenme işlemi. devam

terimler Medeni Semere:Tabii olmayan semere, hukuki işlemlerden doğan semere devam

terimler Medih:Övgü- Övme devam

terimler Medlûl:delillendirilmiş; delil getirilmiş şey; bir kelimeden veya işaretten anlaş devam

terimler Mefhumu muhalif:karşıt kavram devam

terimler Mefruğunbih:devir konusu şey devam

terimler Mefruğunleh:kendisine bir şey ya da hak devrolunan kimse devam

terimler Mefruşat:Döşeme; ev eşyası. devam

terimler Mefsuh:feshedilmiş devam

terimler Mehaz:Bir eser yazılırken başvurulan kaynak, su akacak yer, su mecrası devam

terimler Mehil:süre; önel devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın