Eğitim Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerMelhuz: muhtemel; gerekebilecek; umulur; beklenir

  terimlerMemalik: ülke

  terimlerMemnu: menedilmiş; yasaklanmış; yasak

  terimlerMemur: kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yapmak üzere atanmış olan kişilerdir.

  terimlerMen: yasak etme; bırakmama; durdurma; esirgeme; vermeme; önleme

  terimlerMen etmek: engellemek; yasaklamak

  terimlerMen'i Muaraza Davası: Bir mal üzerinde;başka bir kimse tarafından ileri sürülen hak veya yapıların el atmanın önlenmesi isteğiyle açılan dava.

  terimlerMen'i Müdahale: Bir gayrimenkulün haksız işgali halinde açılan dava ve sonuçta verilen karar.

  terimlerMenşe: kaynak; kök; başlangıç

  terimlerMenâfi: menfaatler; yararlar; çıkarlar

  terimlerMenafiiumumiye: Kamu yararı

  terimlerMenafil: yararlar

  terimlerMenba': kaynaklar; çıkış yeri

  terimlerMenfaati amme: kamu yararı

  terimlerMenfî: Olumsuz

  terimlerMenfi edim: borçlunun bir şeyi yapmamak şeklinde icra edeceği edim türü

  terimlerMenfi Zarar: Olumsuz zaradır.

  terimlerMenfii Tesbit: Borçlu olmadığının tespiti

  terimlerMenkul: taşınır; taşınır mal

  terimlerMenkuz: bozulan

  terimlerMenşe: kaynak; kök; başlangıç

  terimlerMer'i: yürürlükte; geçerli

  terimlerMera: bir veya birkaç köy veya beldeye ayrı ayrı veya ortak olarak,hayvanları otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis

  terimlerMerbut: bağlı

  terimlerMerci: Başvurulacak yer veya makam.

  terimlerMerhun: rehnedilen mal

  terimlerMeriyet: yürürlük

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   49 50 51 52 53 54 55   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın