Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Melhuz:muhtemel; gerekebilecek; umulur; beklenir devam

terimler Memalik:ülke devam

terimler Memnu:menedilmiş; yasaklanmış; yasak devam

terimler Memur:kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yapmak üzere atanmış olan devam

terimler Men:yasak etme; bırakmama; durdurma; esirgeme; vermeme; önleme devam

terimler Men etmek:engellemek; yasaklamak devam

terimler Men'i Muaraza Davası:Bir mal üzerinde;başka bir kimse tarafından ileri sürülen hak veya yapıların el atmanın önlenmesi devam

terimler Men'i Müdahale:Bir gayrimenkulün haksız işgali halinde açılan dava ve sonuçta verilen karar. devam

terimler Menşe:kaynak; kök; başlangıç devam

terimler Menâfi:menfaatler; yararlar; çıkarlar devam

terimler Menafiiumumiye:Kamu yararı devam

terimler Menafil:yararlar devam

terimler Menba':kaynaklar; çıkış yeri devam

terimler Menfaati amme:kamu yararı devam

terimler Menfî:Olumsuz devam

terimler Menfi edim:borçlunun bir şeyi yapmamak şeklinde icra edeceği edim türü devam

terimler Menfi Zarar:Olumsuz zaradır. devam

terimler Menfii Tesbit:Borçlu olmadığının tespiti devam

terimler Menkul:taşınır; taşınır mal devam

terimler Menkuz:bozulan devam

terimler Menşe:kaynak; kök; başlangıç devam

terimler Mer'i:yürürlükte; geçerli devam

terimler Mera:bir veya birkaç köy veya beldeye ayrı ayrı veya ortak olarak,hayvanları otlatmalar& devam

terimler Merbut:bağlı devam

terimler Merci:Başvurulacak yer veya makam. devam

terimler Merhun:rehnedilen mal devam

terimler Meriyet:yürürlük devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın