Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Mevkuf:vakfedilen şey devam

terimler Mevkufiyet:Tutukluluk durumu, Alıkonulma durumu. devam

terimler Mevkute:Belirli aralıklarla çıkan (periyodik) yayın devam

terimler Mevrid:varacak yer devam

terimler Mevsukiyet:sağlamlık devam

terimler Mevzuat:Yasa, tüzük, yönetmelik diğer hukuk kaynaklarının tümü. devam

terimler Mezkûr:zikredilen; sözü edilen; anılan devam

terimler Mezrûât:ekilip biçilmiş tohumlar; ekinler devam

terimler Mezun:izinli; yetkili; bir okulu (kursu) bitiren kişi devam

terimler Mezuniyet:izin; yetki; bir okulu (kursu) bitirip diploma alma devam

terimler Mihr:Müslüman bir erkeğin nikah esnasında eşine vermeyi kabullendiği mal veya para devam

terimler Mikâp:bir şeyin küp olarak değeri (örneğin; metremikâp: metreküp) devam

terimler Milk:kudret; tasarruf; mülk devam

terimler Milli İrade:Ulusça kullanılan ve hiçbir gücün etkileyemeyeceği kuvvet devam

terimler Minval:şekil devam

terimler Miras:Ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet. devam

terimler Miras Şirketi:Mirasın açılmasından, bölüştürülmesine kadar, mirasa dahil olan mal, hak ve bo devam

terimler Miras(Tereke):Miras bırakanın mal varlığının toplamı. devam

terimler Misillû:benzer; örnek gibi devam

terimler Muaccel:İvedi, peşin, vadesi (eceli) gelmiş, ödenmesi gereken hale gelmiş. devam

terimler Muaccel Borç:İfa zamanı gelmiş, ifası istenebilecek borç. devam

terimler Muacceliyet:Borçlunun edimini yerine getirmekle yükümlü olduğu an, borcun vadesinin gelmiş olması. devam

terimler Muaddel:değişik devam

terimler Muaddün-li-l-istiglâl:kiraya verilmek üzere yapılmış şey; kiralık eşya devam

terimler Muadil:denk; eşit devam

terimler Muafiyet:affedilmiş olma; bağışıklık; yükümlülük dışında tutul devam

terimler Muâhede:antlaşma; karşılıklı ant içme devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın