Oyun Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerMevkuf: vakfedilen şey

  terimlerMevkufiyet: Tutukluluk durumu, Alıkonulma durumu.

  terimlerMevkute: Belirli aralıklarla çıkan (periyodik) yayın

  terimlerMevrid: varacak yer

  terimlerMevsukiyet: sağlamlık

  terimlerMevzuat: Yasa, tüzük, yönetmelik diğer hukuk kaynaklarının tümü.

  terimlerMezkûr: zikredilen; sözü edilen; anılan

  terimlerMezrûât: ekilip biçilmiş tohumlar; ekinler

  terimlerMezun: izinli; yetkili; bir okulu (kursu) bitiren kişi

  terimlerMezuniyet: izin; yetki; bir okulu (kursu) bitirip diploma alma

  terimlerMihr: Müslüman bir erkeğin nikah esnasında eşine vermeyi kabullendiği mal veya para

  terimlerMikâp: bir şeyin küp olarak değeri (örneğin; metremikâp: metreküp)

  terimlerMilk: kudret; tasarruf; mülk

  terimlerMilli İrade: Ulusça kullanılan ve hiçbir gücün etkileyemeyeceği kuvvet

  terimlerMinval: şekil

  terimlerMiras: Ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet.

  terimlerMiras Şirketi: Mirasın açılmasından, bölüştürülmesine kadar, mirasa dahil olan mal, hak ve borçların oluşturduğu topluluk.

  terimlerMiras(Tereke): Miras bırakanın mal varlığının toplamı.

  terimlerMisillû: benzer; örnek gibi

  terimlerMuaccel: İvedi, peşin, vadesi (eceli) gelmiş, ödenmesi gereken hale gelmiş.

  terimlerMuaccel Borç: İfa zamanı gelmiş, ifası istenebilecek borç.

  terimlerMuacceliyet: Borçlunun edimini yerine getirmekle yükümlü olduğu an, borcun vadesinin gelmiş olması.

  terimlerMuaddel: değişik

  terimlerMuaddün-li-l-istiglâl: kiraya verilmek üzere yapılmış şey; kiralık eşya

  terimlerMuadil: denk; eşit

  terimlerMuafiyet: affedilmiş olma; bağışıklık; yükümlülük dışında tutulmuş

  terimlerMuâhede: antlaşma; karşılıklı ant içme

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   51 52 53 54 55 56 57   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın